Ny energi for CO2-rensing

På bestilling fra Stortinget skal Gassnova vurdere mulighetene for et nytt energiverk med CO2-rensing i Longyearbyen.

Stortinget har blåst nytt liv i energiverk-saken.
Publisert
Daglig leder Marianne Aasen i Bydrift er glad for initiativet fra Stortinget.

Faktaboks

Gassnova:
Statens foretak for CO2-håndtering (teknologi­utvikling, fangst, transport, injeksjon og lagring.)

Har 57 millioner kroner i 2012 for å kartlegge og analysere mulighets­området for fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad.

Har 40 ansatte.

Kilde: gassnova.no

– Dette er kjempepositivt. Nå får vi muligheten til å gjøre det vi de to siste årene har snakket om at vi trenger, sier daglig leder Marianne Aasen i Bydrift.

Over lengre tid har Bydrift og Unis jobbet for et nytt energiverk med CO2-rensing i Longyearbyen. I august i fjor søkte de Justisdepartementet om støtte til et forprosjekt for å finne ut hvordan CO2 fra energiverket kan fanges, transporteres og pumpes ned i bakken i Adventdalen, men fikk ikke midler.

Nå har Stortinget bestemt at Longyearbyen skal være med i statsselskapet Gassnovas mulighetsstudie for fullskala CO2-håndtering.

– Det er jo mye større enn forprosjektet. Det er dette vi har drømt om, sier Aasen.

Får være med

Hensikten med studien er å se om det er teknisk mulig med fangst, transport og lagring av CO2.

– I tillegg skal den se på hvilke kommersielle interesser det er mulig å få til rundt et slikt prosjekt, for det er ikke staten som skal drive disse, sier Anne Margrete Blaker som er leder for presse og samfunnskontakt i Gassnova.

I mai i fjor fikk selskapet i oppdrag å se på anlegg hvor det er mulig med CO2-fangst, transport og lagring, utover Mongstad-anlegget. Det er dette prosjektet Longyearbyen nå er blitt en del av.

– Årsaken til at Svalbard opprinnelig ikke var med, er nok at utslippene på Svalbard ikke er så store. Prosjektgruppen har begynt å se på de største utslippene først. Så er det Stortinget som spesielt har bedt om en utredning, sier Blaker.

Olje- og energidepartementet har bedt Gassnova kontakte Bydrift for å definere prosjektet og avklare en arbeidsfordeling. Forrige uke ble Bydrift informert om prosjektet, og varslet om at Gassnova ønsker et møte så fort som mulig.

– Vi får være med å forme prosjektet Gassnova skal gjennomføre, det er vi positive til, sier Aasen.

Oppdraget fra Olje- og energidepartementet kommer på bakgrunn av stortingsmeldingen Norsk klimapolitikk som kom i vår.

I innstillingen til miljø- og energikomiteen står det at de ser med interesse på arbeidet som er gjort rundt for nytt energiverk og fangst og lagring av CO2 i Longyearbyen.

Videre skriver de at de ønsker Gassnovas vurdering av prosjektet. 27. august ga departementet Gassnova beskjed om å innlemme Longyearbyen i studiene sine.

Må rense sot

Longyearbyen har i dag et aldrende energiverk som snart er klart for utskifting. Utslippene av sot og svovel må renses innen 2014, og et renseanlegg vil koste 130 millioner kroner.

– Vi jobber for å tilfredsstille kravene til Klif innen de fristene vi har fått. I utgangspunktet vil ikke dette få konsekvenser for renseanlegget, sier Aasen.

Hun forteller at jobben med renseanlegget er ute på anbud, og at kontrakten skal være undertegnet i løpet av november.

– Selve byggearbeidene skal ikke startes før til våren, sier Bydrift-sjefen.

Dersom det skal bygges nytt energiverk med CO2-rensing, kan de 130 millionene være penger ut av vinduet.

– Kommer dere til å søke Klif om utsettelse?

– Ikke nå, det er altfor tidlig. Gassnova skal sette i gang en mulighetsstudie, og vi vet ikke hva som blir resultatet av den, sier Aasen.

Rapport i år

I et brev til Gassnova skriver Olje- og energidepartementet at de ønsker en rapportering innen utgangen av året. Ifølge Blaker skal det da lages en statusrapport over alle prosjektene som er med i studien.

– Det vil ikke bli konkludert med om det er mulig med et CO2-prosjekt i Longyearbyen på det tidspunktet, sier hun.

Powered by Labrador CMS