Leder:

Byråkratiet kan faktisk jobbe effektivt

Byråkratene kan, hvis de vil.

Rask behandling: Fire måneder vil det forhåpentligvis ta fra Stortingsvedtaket til søkerne på Svalbard-pakke 2 har pengene på konto.
Publisert

Byråkratiet får ofte kjeft for at det jobber for sakte og omstendelig. Utålmodige mennesker og bedrifter venter ofte lenge på svar – men forvaltningsloven setter strenge krav til utforming av regler og forskrifter. Det var sikkert mye okking og stønning i Longyearbyen lokalstyre den 24. februar da Stortinget vedtok å bevilge 40 millioner kroner til det kriserammede reiselivet på øya. For dette betydde et omfattende arbeid i forberedelser og utarbeiding av en ny forskrift.

Tirsdag i forrige uke var Forskrift om kompensasjonsordning til reiselivet på Svalbard klar og høringen ble sendt ut. Tirsdag denne uken gikk fristen for høringen ut. I slutten av måneden skal forskriften godkjennes av Justis - og beredskapsdepartementet. I begynnelsen av mai blir Svalbardpakke 2 utlyst og vurderingen av søknadene skal være ferdig i mai. Vedtak og utbetaling skal skje i løpet av juni. Da har det gått fire måneder fra Stortings-vedtaket til bedriftene har pengene på konto. I byråkratisk sammenheng må dette være nesten uvanlig effektivt arbeid.

Å søke på tilskudd fra Staten er ofte en omstendelig prosess, og det krever tid og ressurser for å kunne dokumentere alle kriteriene for en søknad. Longyearbyen lokalstyre har vurdert de fleste alternativene for hvordan forskriften skulle utformes. De har vurdert støtteordninger, som investering i selskapene, som lån, kompetansetilskudd, tapt salgsinntekt eller kompensasjonsordning basert på virksomhetens regnskapsresultat.

Det var bare de to siste som egentlig var aktuelle, og den siste som var realistisk. Og som det står i høringsbrevet om alternativet som omhandler tapt salgsinntekt: «Ulempen syntes å være at virksomheter som stengte ned tidlig i pandemien vil kunne få uforholdsmessig mye støtte sammenlignet med virksomheter som av ulike årsaker har holdt driften på tilnærmet normalt nivå fordi de har driftsmidler/anleggsmidler som krever tilnærmet normal drift med de kostnader dette medfører.»

Så LL har gjort en riktig konklusjon og gjennomført et effektivt arbeid. Men vi er ikke helt ferdig. Det skal også utarbeides en veileder av næringsavdeling som skal være et hjelpemiddel i forbindelse med utarbeidelse av søknad om kompensasjon og ved sluttrapportering.

Byråkratiet har mange irrganger som skal forseres, og denne gangen har prosessen vært nesten uvanlig effektiv. Når de har vist en slik effektivitet, bør man også kunne forvente noe annet når man for eksempel ser på saksbehandlingstiden om hva man skal gjøre med sjøområdet. Om de som eier naust kan ha en forhåpning om å kunne søke om bruksendring av sine eiendommer. Dette arbeidet står enda i stampe og slik har det vært i lang tid.

Powered by Labrador CMS