Leserbrev:

Virkelige løsninger, på virkelige problemer, for virkelige mennesker!

«Det viktigste man gjør som lokalpolitiker er å lytte til befolkningen, derfor er det viktigste for oss hva som er viktig for deg,» skriver leder i Svalbard Høyre, Kjetil Figenschou.

Kjetil Figenschou er absolutt ikke enig i det som kommer fram i lederen i forrige utgave av Svalbardposten.
Publisert

Normalt sett er det virkelig et løft for Svalbardposten når Christopher Engås vikarierer som redaktør der, og normalt sett bruker jeg heller ikke tid på å drive valgkamp mot lokalavisen. Imidlertid bommer han såpass stygt i sin leder i forrige utgave av Svalbardposten, at denne ikke kan få stå uimotsagt fra vår side.

Det viktigste man gjør som lokalpolitiker er å lytte til befolkningen, derfor er det viktigste for oss hva som er viktig for deg, eller som Erna sier, «Virkelige løsninger på virkelige problemer for virkelige mennesker».

Å legge programmet ut på høring er overhodet ikke noe forsøk på å snu kappa etter vinden, som Christopher Engås påstår i sin leder. De som forhåpentligvis er mer observante enn Svalbardpostens Engås vil legge merke til at høringsutkastet er komplett og ferdig program og er spekket med Høyrepolitikk. Høringsutkastet er nøye og bredt gjennomarbeidet, og selvsagt står vi inne for alt som står der. Vi har kjørt en bred prosess med å innhente innspill til programmet, og da er det naturlig for oss å kvalitetssikre måten vi har behandlet innspillene på, ved at vi også legger opp til en bred diskusjon om utkastet før det vedtas endelig. Men dersom Engås tror at endelig program vil avvike vesentlig fra høringsutkastet kommer han sannsynligvis til å bli grundig skuffet.

Å involvere befolkningen i programprosessen er noe Høyre har gjort ved flere valg tidligere, og det bør ikke komme som noen stor overraskelse på Svalbardposten. At Svalbard Venstre tidligere i år forsøkte å kopiere denne tilnærmingen da de satte opp stand utenfor Lompensenteret for å be befolkningen om innspill nevnes derimot ikke med et ord av Svalbardposten. Og det burde i alle fall være godt kjent for Svalbardposten i og med at Venstre annonserte dette, i nettopp Svalbardposten.

I motsetning til enkelte andre partier, mottar vi heller ikke støtte fra fagbevegelsen, og får derav ikke noen meninger på kjøpet. Faktisk går Svalbard Høyre inn i valgkampen med nøyaktig null kroner i sponsing, og svarer dermed ikke for noen andre enn befolkingen, for det viktigste for oss er hva som er viktig for nettopp befolkningen.

Videre kritiserer Engås programmet for å være for generelt, jeg vil påstå at det tvert imot er svært konkret. Programmet inneholder i hovedsak svært konkrete, og til dels noen kontroversielle punkter som forteller hva Høyre ønsker å oppnå for byens innbyggere. Så er det riktig at det som ofte ikke sies så mye om hvordan vi skal oppnå dette. Veien til målet vil nemlig nødvendigvis bli et resultat av kompromisser med andre partier etter valget, med mindre vi skulle få rent flertall. Uansett vil vi både i sosiale media, senere leserinnlegg og debatter redegjøre for våre foretrukne løsninger.

Generelt forventer jeg at en dyktig journalist som Engås leverer bedre enn slike uberettigete og ubalanserte oppgulp som Engås presterte i forrige utgave av Svalbardposten.

Til Engås vil jeg derfor si bedre lykke neste gang, og til alle dere andre; godt valg!

Kjetil Figenschou, leder i Svalbard Høyre og 2. kandidat ved lokalvalget.

Powered by Labrador CMS