Krever straff for datterens død

Foreldrene til 47 år gamle Ghylaine Pouseler, som ble drept av en isklump da Esmarkbreen kalvet, krever at turoperatørselskapet og guidene straffes.

Det franske turistfartøyet «Polaris I» ved kai i Longyearbyen kort tid etter ulykken, 21. august i fjor.
Det franske turistfartøyet «Polaris I» ved kai i Longyearbyen kort tid etter ulykken, 21. august i fjor.
Publisert
Ymerbukta med Esmarkbreen. De to gummibåtene, med til sammen tolv turister og to båtførere, befant seg for nær fronten av breen da den kalvet.
Ymerbukta med Esmarkbreen. De to gummibåtene, med til sammen tolv turister og to båtførere, befant seg for nær fronten av breen da den kalvet.

Den franske kvinnen var på kystcruise på Svalbard sammen med sin samboer. De to var om bord i det franske turistfartøyet «Polaris I», chartret av det sveitsiske selskapet Grands Espaces. Tolv passasjerer befant seg om bord i to gummibåter på sightseeing langs fronten av Esmarkbreen, i bunnen av Ymerbukta, da breen kalvet. Ghylaine Pouseler ble truffet i hodet av en av de mange isklumpene som haglet rundt gummibåtene.

Ulykken skjedde 21. august i fjor, og ble henlagt av Troms og Finnmark statsadvokatembeter i mars i år. Saken mot turoperatøren og kapteinen på «Polaris I» ble henlagt som intet straffbart forhold, mens saken mot de to båtførerne på gummibåtene ble henlagt på grunn av bevisets stilling. Det lot seg ikke gjøre å finne ut hvor nær brefronten de to gummibåtene var da breen kalvet.

Ønsker at skyldige straffes

NRK Troms og Finnmark skriver at foreldrene til den omkomne ønsker å komme til bunns i hva som skjedde da datteren døde, og at de derfor har engasjert høyesterettsadvokat Gunnar Nerdrum i Tromsø.

I klagen til Troms og Finnmark statsadvokatembeter skriver Nerdrum at han representerer foreldrene, og at Ghylaine Pouseler var deres eneste barn:

«De ønsker at etterforskningen blir vurdert og at alle sider ved deres datters død blir gjenstand for behandling gjennom en offentlig straffesak, og at de skyldige for datterens bortgang også blir straffet.»

Videre i klagen skriver Nerdrum: «Turismen på Svalbard er i vekst, mens antallet operatører er begrenset, og jeg vil tro at alle sammen har kjennskap til denne ulykken og den saken som følger. En strafferettslig reaksjon mot Grands Espaces og de to guidene vil derfor gi betydelig signaleffekt.»

Kritisk til etterforskningen

Høyesterettsadvokaten er kritisk til Sysselmannens etterforskning av ulykken, ikke minst arbeidet med å finne ut hvor nær de to gummibåtene var brefronten.

I henleggelsen påpekte Syssel­mannen at etterforskningen ikke hadde klart å fastslå avstanden til brefronten da ulykken skjedde.

Nerdrum mener at den lemfeldige behandlingen «gir et dårlig inntrykk av etterforskningsarbeidet», særlig sett fra utlandet.

Det saken dreier seg om er om de to guidene, som også var førere av gummibåtene, var uforsvarlig nære brefronten. Norsk Polarinstitutt og Sysselmannen anbefaler 200 meter som minimumsavstand. Den kom etter kalvingsulykken i Hornsund i august 2007, da 23 turister om bord i den russiske turistbåten «Aleksey Maryshev» ble skadet da breen kalvet.

Avstanden er viktigst

I klagen konkluderer Gunnar Nerdrum med at det er vanskelig å si noe eksakt om avstanden fra ulykkesgummibåten til brefronten, men at det er grunn til å mene at båten nok må ha vært nærmere enn 200 meter når isklumpene kunne treffe den: «Det er vanskelig å tro at blokker kan slynges ut 200 meter eller lenger med dødelig kraft, selv om man har en høyde på brefronten på 33-34 meter.»

Førstestatsadvokat Lars Fause i Troms og Finnmark statsadvokatembeter sier at avstanden til brefronten vil være avgjørende for subjektiv skyld, og at det i en straffesak må føres bevis ut over enhver tvil.

Klagen vil bli sendt over til Riksadvokaten, som avgjør om henleggelsen skal gjøres om.

Powered by Labrador CMS