Betenkt over fullmakt

I framtiden skal skjenkebevillinger kunne avgjøres av Administrasjonsutvalget. Det gjør Espen Klungseth Rotevatn (MDG) betenkt.

Espen Klungseth Rotevatn (MDG) mener alle skjenkesaker bør behandles av lokalstyret. Men flertallet bestemte at AU kan gjøre dette i framtiden.
Espen Klungseth Rotevatn (MDG) mener alle skjenkesaker bør behandles av lokalstyret. Men flertallet bestemte at AU kan gjøre dette i framtiden.
Publisert

I mandagens møte behandlet lokalstyret det som lokalstyreleder Arild Olsen betegnet som en «liten sak med stor betydning». Delegasjonsreglementet regulerer hvilke saker som skal behandles demokratisk av lokalstyret, og hvilke saker som kan delegeres til underutvalg eller administrasjonen.

Den mest interessante endringen i siste møte var at Administrasjonsutvalget (AU) heretter skal kunne behandle søknader om skjenkebevilling. Til nå har alle slike saker vært behandlet av lokalstyret. Argumentet for å delegere slike saker til et underutvalg er blant annet at det forenkler saksgangen, og gjør at sakene kan avgiøres raskere.

Forslaget ble vedtatt. Men Espen Klungseth Rotevatn fra Miljøpartiet de Grønne måtte tilkjennegi sine betenkeligheter.

– Det er ikke alle partier som er representert i AU, og det er betenkelig. Så er det slik at skjenkesaker ofte splitter lokalstyret, og det oppstår også splittelse innad i partiene, sa han fra talerstolen.

Eirik Berger (V) var en av de som mente dette var uproblematisk, særlig sett i lys av at AU kan sende saker av prinsipiell betydning videre til lokalstyret.

Rotevatn mener det prinsipielle i skjenkesaker snarere er regelen enn unntaket. Og så skjønner han ikke argumentet med raskere saksgang ved å delegere sakene til AU.

– Skjenkesaker i Longyearbyen blir avgjort kjapt uansett hvor de behandles. Jeg skjønner ikke hvor dette sakskomplekset kom fra. Det er etter mitt skjønn en tullesak, sier han.

Powered by Labrador CMS