Derfor ble testpåbudet innført

Bakgrunnen for test-påbudet er at helse- og omsorgsdepartementet (HOD) ba Helsedirektoratet i samråd med Folkehelseinstituttet om å vurdere lokale tiltak for Svalbard.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under Longyearbyen sykehus' jubileum.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie under Longyearbyen sykehus' jubileum.
Publisert

Svalbardposten har fått innsyn i oppdragsbrevet i tillegg til FHI og Helsedirektoratets vurderinger. Brevet er datert tirsdag 26. januar.

Innreisekarantene vil ha store konsekvenser

Bakgrunnen for oppdraget forklarer HOD med at beredskapsrådet på Svalbard hadde et møte for å diskutere situasjonen med spredning av mutert virus i Nordre Follo. Et av tiltakene som ble vurdert var innreisekarantene, på samme måte som i mars 2020.

«Et vedtak om innreisekarantene til Svalbard vil være et tiltak med store konsekvenser for befolkningen på Svalbard. Før Sysselmannen eventuelt treffer et slikt vedtak, vil det derfor være tilrådelig at sentrale myndigheter har vurdert om det er ønskelig», skriver HOD.

Risikovurdering uendret

De presiserer at spørsmålet om innreisekarantene vil kunne aktualiseres raskt, avhengig av hvordan smittespredningen av det muterte viruset utvikler seg.

FHI starter sin vurdering med å skrive at risikoen for smitte til Svalbard ikke vurderes å være vesentlig endret, og at det derfor ikke anses som nødvendig å innføre spesielle tiltak utover de som er iverksatt. De anbefaler ikke karanteneplikt, men foreslår å vurdere å tilby test ved ankomst på Svalbard, for raskt å identifisere og isolere eventuelle smittede personer.

«Dette ville antakelig lettest la seg gjøre med hurtigtester, med kontroll av positive prøver med PCR», skriver FHI.

Lite inngripende

Helsedirektoratet stiller seg bak FHIs forslag, både når det gjelder ikke å anbefale karantene i tillegg til forslaget om testing. Helsedirektoratet påpeker at det vil være mest hensiktsmessig at testen tas før ankomst på Svalbard.

«Dette innebærer at en slik test vil bli utført på samme måte som ved innreise fra andre land til fastlandet (mindre enn 24 t før innreise og at testsvaret må foreligge før reise til Svalbard), jf. Covid-19-forskriften § 4a. På denne måten vil eventuelle påviste tilfeller kunne håndteres på fastlandet», skriver de.

Både Helsedirektoratet og FHI legger Svalbards sårbare beredskap til grunn, og vurderer at en spredning av korona vil ha alvorlige konsekvenser på Svalbard.

«Helsedirektoratet vurderer derfor at det bør være innreiserestriksjoner som begrenser risikoen for smitte til Svalbard», skriver Helsedirektoratet i sin vurdering.

I tillegg skriver de at kravet vurderes som et lite inngripende tiltak, at alternative tiltak fort vil bli mer inngripende, og at tiltaket anses som beskjedent og moderat.

Oppsummeringen ser derfor slik ut:

  • Spredning av covid-19, især britisk variant, vil kunne ha alvorlige konsekvenser på Svalbard.
  • Helsedirektoratet vurderer at det bør være innreiserestriksjoner som begrenser risikoen for smitte til Svalbard.
  • Helsedirektoratet anbefaler at test for SARS CoV-2 bør tas innen 24 timer før reise til Svalbard slik at eventuelle påviste tilfeller kan håndteres på fastlandet.
  • Helsedirektoratet og FHI anbefaler ikke karanteneplikt for innenlands tilreisende til Svalbard.
Powered by Labrador CMS