– Det blir aldri kjedelig

Wenche Ravlo (52) er snart klar til å levere stafettpinnen videre. Tre år i direktørstolen i Store Norske og i Longyearbyen har gitt mange utfordringer, men også mange gode opplevelser.

Ravlo på besøk i Svea-gruva, ikke så lenge etter hun flyttet til Longyearbyen.
Ravlo på besøk i Svea-gruva, ikke så lenge etter hun flyttet til Longyearbyen.
Publisert
Wenche Ravlo har bodd i Longyearbyen uten familien. I februar flytter hun ned igjen til østlandet og en jobb i treindustrien, og til familien. Fra venstre Ingelin, Terje Olsen («kaillen»), Anneli og Erlend, alle Ravlo.
Wenche Ravlo har bodd i Longyearbyen uten familien. I februar flytter hun ned igjen til østlandet og en jobb i treindustrien, og til familien. Fra venstre Ingelin, Terje Olsen («kaillen»), Anneli og Erlend, alle Ravlo.

Inne på sjefskontoret, lengst innerst i gangen i Store Norske sitt kontorbygg, er det kongepuddelen Molly som tar i mot. Direktøren selv kommer rett fra møterommet til intervju. De neste ukene skal hun rydde seg ut av kontoret og gjøre alt klart til den neste direktøren, Jan Morten Ertsaas.

Ryddejobb
Ryddejobben startet hun egentlig med en gang hun tok plass i direktørstolen. I de tre årene hun har vært ansatt er antall ansatte redusert fra 350 til litt over 100.

Den store nedbemanningsprosessen har i hovedsak foregått i 2015 og 2016, men startet også noe før. Da Ravlo begynte i jobben 19. februar 2015, visste hun det ville bli en stor «ryddejobb.»

Etter flere år med underskudd besluttet staten, etter innspill fra selskapet, driftshvile i Lunckefjell og Svea fra 2016 i inntil tre år og doble skift i Gruve 7.

I slutten av 2017 kom den endelige beslutningen om å avvikle driften i Svea/Lunckefjell av forretningsmessige årsaker. Ravlo sier at ledelsen og styret mente det beste var å starte opp igjen driften, men at de hele tiden har forholdt seg til det eier, det vil si Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, har bestemt.

– Hvordan har det vært å stå i en sånn prosess?

– Det er aldri en jobb som er morsom, men det måtte til. Deler av det var også besluttet før jeg kom inn. Jeg tror folk har hatt forståelse for at vi måtte gjøre dette. Vi skjønner begrunnelsene, sier Ravlo.

– Hva har vært viktig for deg?

– Det har vært viktig at Store Norske fremdeles skal være en ålreit plass å jobbe for de som blir igjen, og at de som må dra skal føle at det har vært en god prosess. Mange i dagens organisasjon har blitt poteter og må gjøre ting som er ulikt det de har gjort før. Nå tror jeg folk har det bra og er i rimelig godt humør. Det er en god «spirit» i organisasjonen, sier hun.

Lokalpolitikerne
I juni leverte lokalpolitikerne en uttalelse til Nærings- og fiskeridepartementet om hvilken rolle et samlet lokalstyre mente Store Norske skulle ha i fremtiden. Ravlo opplevde ikke at lokalpolitikerne støttet selskapet.

– Jeg synes ikke det var en god prosess og synes heller ikke det var et godt dokument som ble levert til departementet, sier hun.

–Er det noe du burde gjort annerledes?

– Jeg burde nok vært flinkere til å snakke med lokalpolitikerne på et tidligere tidspunkt. Det har vært mange ulike interesser og andre mål. Det kan jeg ta med meg videre, svarer Ravlo.

Ingen rettsaker
Noen av oppsigelsessakene har gått mot søksmål, men alt har blitt løst før det kom til retten. I prosessen har Ravlo lagt vekt på å være synlig i organisasjonen, snakke med folk og sørge for at de ansatte har møttes på felles arenaer.

– Hvordan har de som mistet jobben reagert?

Mange av de som mistet jobben har dratt ned, men noen er også her. Det har stort sett gått greit.

– Hvordan er du som sjef?

– Jeg tror jeg er åpen, ærlig og tydelig. Jeg liker å få fremdrift, og så er jeg glad i folk, sier Ravlo.

Den 5. mars starter hun i jobben som administrerende direktør i Smurfit Kappa Norpapp i Hønefoss. Bedriften produserer emballasje og er en del av et stort internasjonalt konsern med 45.000 ansatte. Ravlo blir sjef for 200 i Hønefoss.

Gruvekulturen
Store Norske feiret 100 år i 2016 og har en lang historie å se tilbake på. Gruvekulturen har stått sterkt i alle disse årene. Nå har Store Norske-konsernet utviklet mange forskjellige forretningsområder. I tillegg til fortsatt gruvevirksomhet i Gruve 7, og det store ryddeprosjektet i Lunckefjell og Svea, driver selskapet med logistikk, reiseliv, bolig- og eiendomsforvaltning og en besøksgruve i Gruve 3.

– Hvordan påvirker dette gruvekulturen?

– Gruvekulturen har vært en viktig del av bedriftskulturen. Nå har vi fått inn en del nye folk, men vi har klart å beholde mye av det som er bra. «Gutsen», stå-på-viljen, engasjementet og evnen til å finne løsninger hvis noe skjer, er der fortsatt. Jeg tror det fremdeles gir en stor grad av stolthet å jobbe i Store Norske og slik håper jeg det vil fortsette å være. Dette er et bra selskap, og et selskap som er viktig, sier direktøren.

I gruva
Ravlo sier at gruvene er en tøff arbeidsplass. Hun synes det alltid er interessant å besøke dem, men hun kunne ikke selv tenke seg å være gruvearbeider. Spesielt i Gruve 7 er det trangt og lavt. I Sveagruva er det bedre plass.

– Jeg husker lydene de første gangene jeg var i Gruve 7, den spesielle skøyteløpsstilen når man beveger seg innover og hvordan man må sitte på knærne. Jeg tror det er lettere å kjenne på klaustrofobien der. Det er ikke en arbeidsplass for alle. Men det er flinke, kompetente og sikkerhetsbevisste folk som jobber der. En gruve er ikke et jevnt fabrikkgulv med masse lys, sier Ravlo.

Longyearbyen
Et opphold på Svalbard og i Longyearbyen setter sitt preg på alle, enten man har bodd her kortere eller lengre tid. Etter tre år gjør Ravlo seg noen tanker.

– Jeg har blitt utrolig glad i naturen og muligheten til å klatre opp på toppene rundt her. Vekslende årstider og kontrastene. Det blir rart å forlate dette og flytte til østlandet. Alt er tett på her. Jeg har også merket sårbarheten ved å bo her tre år uten familien. Det er litt av grunnen til at jeg nå flytter. Jeg har hatt mye besøk både av de tre barna, «kaillen» og mange venner. Sånn sett har jeg bidratt bra til omsetningen for mange av de lokale reiselivsaktørene. Jeg har mange gode minner å ta med meg videre. Det å ha vært en del av Store Norske og ærbødigheten overfor 100-årig historie har også vært viktig. Det er en unik arbeidsplass, sier Ravlo.

Prosessen videre
Ravlos etterfølger, Jan Morten Ertsaas får også en gedigen oppryddingsjobb på sin pult. Den endelige beslutningen om avvikling i Lunckefjell og Svea kom i desember da statsbudsjettet ble godkjent. Siden da har selskapet jobbet med å forberede et underlag for den videre prosessen som skal leveres til Finansdepartementet og Næringsdepartementet i midten av februar. Prosjektet skal gjennom en KS2-prosess, en kvalitetssikringsprosess, på linje med alle prosjekt i staten som har en kostnad på mer enn 750 millioner kroner.

– Underlaget vi leverer skal inneholde avslutningsplanene som også skal godkjennes av Sysselmannen og Miljødirektoratet. I første omgang Lunckefjell med driftsavslutning og tilbakeføring til villmarkspreg. I Svea blir det annerledes. Der har det foregått aktivitet i over hundre år, så der er det mye, sier Ravlo og sikter til alle bygningene og infrastrukturen som skal fjernes. Noe skal muligens bli stående igjen som kulturminner, og kanskje noen kalde bygg i forsknings- eller reiselivsøyemed.

Underlaget skal være et styringsdokument i den videre prosessen. Målet er at resultatet av KS-prosessen skal være klar i april/mai og at entreprisekontrakt skal settes ut i år, i alle fall for Lunckefjell.

Planen er å begynne å rydde ut maskinene av Lunckefjellgruva til høsten, og så skal alt nødvendig utstyr som trengs til riving av bygninger, flytting av masse og tilbakeføring av veien til villmarkspreg fraktes over fjellet i perioden februar – april neste år, slik at de kan stå klare til snøen går. Arbeidet må i hovedsak foregå i sommersesongene.

Store Norske er avhengig av at det blir bevilget mer penger for 2018 i revidert statsbudsjett, slik at de kan fortsette arbeidet. De skal også ansette en ny prosjektleder.

Slik planen ligger per nå, skal alt arbeidet med opprydding være ferdig i 2022.

Ny sjef
Ravlo mener det er viktig for den nye sjefen, som begynner i stillingen 1. april, å bli godt kjent med organisasjonen, lytte og gjøre seg opp en mening og oppfatning av hvordan det store bildet er.

– Jeg tror han går inn i jobben med en ydmykhet. Det er også viktig å finne Store Norske sin rolle i fremtiden. Han skal håndtere de nære tingene, så er det også det langsiktige, hvordan Store Norske skal være et verktøy for staten fremover, sier hun.

Jan Morten Ertsaas sin far har vært direktør i Store Norske. Under middagen på fjorårets pensjonisttreff satt Ravlo sammen med hans mor, Tordis Ertsaas.

– På mange måter er ringen sluttet. Jeg er takknemlig for å ha fått med meg denne tiden. Den vil bestandig være med meg og har satt sitt preg på meg. Nå er det en bra etterfølger på plass og det skal bli godt å levere stafettpinnen videre. Det blir aldri kjedelig i Store Norske, sier Ravlo.

Powered by Labrador CMS