Disse spørsmålene er stilt helsemyndighetene:

Dette er de få svarene Svalbardposten har fått

Svalbardposten har fått få svar fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om testregimet som ble innført fredag 29. januar. Dette har vi spurt om.

Svalbardposten har vært i jevnlig dialog med helsemyndighetene siden testpåbudet ble innført 29. januar. Det er få svar å få fra helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) departement.
Svalbardposten har vært i jevnlig dialog med helsemyndighetene siden testpåbudet ble innført 29. januar. Det er få svar å få fra helse- og omsorgsminister Bent Høies (H) departement.
Publisert

Les alle sakene som er publisert om testkravet nederst i denne saken.

29. januar:

Svalbardposten (10.10):

Hei! Sender mail som avtalt over telefon. I pressemeldingen som ble sendt ut torsdag ettermiddag, om krav om negativ koronatest før ankomst til Svalbard, skriver dere også «Det vil også gjøres en vurdering av behov for ytterligere tiltak, for eksempel skjenkestopp».

Hvordan gjøres denne vurderingen, er den i gang allerede? Hvilke instanser vil involveres? Hvilke andre tiltak enn skjenkestopp kan være aktuelle? Hvorfor ser man i det hele tatt ytterligere tiltak som aktuelle, mtp. krav om negativ koronatest før ankomst?

HOD (13.57):

Hei, du kan bruke dette som informasjon fra departementet:

Justis- og beredskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet vurderer fortløpende om det er behov for nye tiltak for Svalbard og vil ha dialog med Sysselmannen og lokale myndigheter om dette.

Svalbardposten (13.44):

Hei! Spørsmål til helse- og omsorgsministeren til lørdagens pressekonferanse.

Hvor kom forskriften om påbud om negativ korona-test før avreise til Svalbard fra, og hvorfor ikke forankre det lokalt? Hvilke instanser var involvert i avgjørelsen, og på hvilket grunnlag ble den tatt? Testing før avreise var fra start gratis på flyplassen i Tromsø men ikke i Oslo. Hvordan vurderer dere deres egen kommunikasjon rundt vedtaket? Hvorfor ble tiltaket iverksatt bare åtte timer etter at vedtaket ble offentliggjort?

Hvem skal ta test-regningen for reisende til Svalbard?

Dere forklarer 24-timersfristen med at det skal være vanskelig å reise, fordi man ønsker å få ned reiseaktiviteten. Næringen på Svalbard blør, det kommer minimalt med tilreisende og de trenger sårt de få som kommer. I tillegg gjør det situasjonen vanskelig for fastboende som befinner seg på fastlandsnorge. Hvorfor så kort tidsfrist?

I pressemelding om test-krav skriver dere også at «Det vil også gjøres en vurdering av behov for ytterligere tiltak, for eksempel skjenkestopp». Hvordan gjøres denne vurderingen, og er den i gang allerede? Hvilke instanser vil involveres? Hvilke andre tiltak enn skjenkestopp kan være aktuelle? Hvorfor ser man i det hele tatt ytterligere tiltak som aktuelle, mtp krav om negativt testsvar før ankomst?

Ikke svart ut.

Svalbardposten (11.39):

Hei igjen, sender mail som avtalt.

Tromsø kommune tar regningen for koronatest for de som skal til Svalbard, Ullensaker kommune gjør ikke. Hvem skal ta regningen, staten eller de reisende? Når folk velger ikke å teste seg i Oslo men vente til de kommer til Tromsø, medfører det store forsinkelser. Ifølge testsenter-sjef i Tromsø tar nesten én test en halvtime i snitt.

Og hva med de som må på helsereise fra Svalbard? Tar staten regningen her?

HOD (15.43):

Siri, Det er ennå ikke tatt stilling til om det er de reisende selv eller staten som skal dekke kostnadene når den obligatoriske testingen i Norge før innreise til Svalbard. Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet er imidlertid godt kjent med problemsstillingen, og vil avklare dette så fort som mulig.

1. februar:

HOD (10.44):

Hei! Viser til hyggelig samtale for få minutter siden.

Vi ser at du har fått svar på noen av spørsmålene dine, og at andre spørsmål er i prosess hos oss uten å ha fått avklaring enda.

Kan du for at det blir enklere for begge parter – sende gjenstående spørsmål til oss du ønsker å få besvart – som du mener du ikke har fått svar på enda? Så ser vi på dem på nytt.

Svalbardposten (10.53):

Hei! Sender spørsmål på nytt, i litt forenklet utgave.

Hvor kom forskriften om påbud om negativ korona-test før avreise til Svalbard fra, og hvem var involvert i denne prosessen? Hvorfor ble den ikke forankret lokalt i Longyearbyen? Hvorfor ble ikke lokale aktører som Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre involvert?

Fredag skrev dere at det fremdeles ikke er tatt stilling til hvem som skal ta test-regningen. Uteblitt kommunikasjon har blant annet ført til at Tromsø kommune tester Svalbard-reisende gratis på Langnes, mens man på Gardermoen må betale for en eventuell hurtigtest selv. I tillegg ble vedtaket offentliggjort torsdag rundt 16.00 og det trådte i kraft noen timer senere, uten at formalitetene var på plass. Hvordan vurderer dere deres egen kommunikasjon rundt det, var det godt nok? Hva var det som skjedde som gjorde at vedtaket ble iverksatt bare timer etter offentliggjøringen?

24-timersfristen blir forklart med at det skal være vanskelig å reise. Næringen på Svalbard blør, det kommer allerede minimalt med tilreisende. I tillegg gjør fristen det vanskelig for fastboende på Svalbard som befinner seg på fastlandet. Hvorfor så kort tidsfrist, med tanke på den allerede lave reiseaktiviteten?

Dere skriver at det vil gjøres en vurdering av behov for ytterligere tiltak, for eksempel skjenkestopp. Hvordan vurderer dere dette behovet nå, og hvilke ytterligere tiltak kan være aktuelle?

2. februar:

Svalbardposten (10.41):

Hei igjen! Flere spørsmål fra meg. Teststasjonen på Langnes, Tromsø, blir avviklet førstkommende søndag. Dette er per nå det eneste stedet i Tromsø som tar hurtigtester. Hvordan kan reisende komme seg fra Tromsø til Svalbard fra neste uke, med tanke på testpåbudet og 24-timerskravet?

HOD (10.59):

Hei! Du kan ta kontakt med Helsedirektoratet om denne.

Svalbardposten til Helsedirektoratet (11.26):

Hvorfor 24-timerskrav, med tanke på utfordringene det medfører for det praktiske rundt testing?

Hurtigteststasjonen på Langnes avvikles søndag. Hvilket alternativ har de reisende fra Nord-Norge til Svalbard da? Sånn jeg forstår det er denne den eneste teststasjonen som tilbyr hurtigtester.

Helsedirektoratet (15.33):

Hei, Du kan skrive Helsedirektoratet opplyser:

I vår anbefaling legger vi opp til PCR-test, som det – som oftest - tar 24 timer å få svar på.

Formålet med test på forhånd er å fange opp de som er smittet før avreise. Vi legger ikke opp til hurtigtest her. PCR-test er mer følsom, og kan tas i kommunen.

Svalbardposten (13.24):

Flere spørsmål fra Svalbard:

Når skal det tas en ny vurdering om test-påbudet?

Hvorfor ble det iverksatt uten at formaliteter og det praktiske var på plass, f.eks en hurtigteststasjon og en avklaring om hvem som skal ta regningen for denne? Forskjellen på hvordan man håndterer det på Gardermoen og Langnes er gode eksempler på at formaliteter ikke var på plass.

Hva skjedde fredag forrige uke, som gjorde at vedtaket måtte iverksettes bare i løpet av noen timer?

Går som nevnt i trykken i dag, hvis jeg ikke har fått svar fra dere innen klokken 15.30 i dag får ikke papir-leserne våre svar før torsdag 11. februar.

HOD (13.38):

Hei, Ja, nå var det mange spørsmål. Vi ser på det og kommer tilbake til deg. Vi får veldig mange mediehenvendelser, så jeg tror ikke vi rekker fristen din, men svarer så raskt vi kan.

3. februar:

Svalbardposten (11.40):

Hei! Her kommer spørsmål til pressekonferansen fra Svalbardposten. Først og fremst til Høie, Mæland har kanskje påfyll (som svalbard- og beredskapsminister).

1. Når blir det tatt en ny vurdering angående testregimet for reisende til Svalbard, hva er tenkt varighet?

2. Hvorfor ble vedtaket hasteinnført, og hvorfor ble ikke lokale myndigheter involvert/informert? Hvorfor ble vedtaket innført uten at praktiske rutiner var på plass?

3. I hvilken grad har vedtaket sammenheng med den avsluttede avtalen mellom Luftambulansetjenesten og Widerøe om korona-fly i beredskap i Bodø? Hvorfor/hvorfor ikke?

Ikke svart ut.

8. februar:

Svalbardposten (10.55):

Hei! Sender mail som avtalt over telefon.

Venter på svar på en del spørsmål. Hvordan ligger disse an?

Det som haster mest nå, er å få svar på når det skal tas en ny vurdering på testregimet for Svalbard. Hva er tenkt varighet?

Kommer også, som nevnt over telefon, til å publisere en sak med spørsmålene jeg har stilt departementet og svarene jeg har fått/ikke fått.

HOD (11.04):

Hei Siri, De som reiser til Svalbard skal før avreise fremvise en attest som viser negativt testsvar for SARS-CoV-2. Godkjent testmetode er PCR eller antigen hurtigtest. Testen skal være tatt i Norge i løpet av de siste 24 timene før oppsatt avgangstid. Kravet gjelder ikke for barn under 12 år, personer som ankommer Svalbard med båt eller for diplomater.

Regjeringen har besluttet krav om testing før avreise til Svalbard som en følge av at spredning av de nye virusvariantene kan få alvorlige konsekvenser spesielt på Svalbard. Kravet om testing før avreise vil gjelde så lenge smittesituasjonen tilsier at det er nødvendig. Kravet om testing før avreise til Svalbard er sammenlignbart med kravet om å teste seg før ankomst fra utlandet til Norge. Slike tester retter seg mot den reisende og må dekkes av den enkelte selv. Som for resten av landet frarådes unødvendige reiser til Svalbard.

Bakgrunn:

Svar på spørsmålene kan leses direkte fra forskriften. Kravet om testing følger av covid-19-forskriften § 9 a .

Faglig grunnlag har ligget ute lenge her (eksempelvis på oppdrag 328) : Faglig grunnlag til Helse- og omsorgsdepartementet (covid-19) - Helsedirektoratet.

Dette vet vi:

Skjerper innreisekravene

– Må sørge for testen selv

Krever ny svalbardpakke etter testkrav

Gratis test i Tromsø – ikke i Oslo

Kritiserer myndighetene for manglende informasjon

Askholt: – Vi ble ikke informert

Ikke tatt stilling til hvem som skal ta testregningen

Nå må du betale – også i Tromsø

Kan ikke love prioritering av Svalbard-reisende

Derfor ble påbudet innført

Vil gjøre test gratis for fastboende

Likevel hurtigtest i Tromsø

Powered by Labrador CMS