Hjem til jul?

Dette gjelder for reisende til og fra Svalbard

Jul er reisetid for mange, kanskje særlig for Svalbard-bosatte. Velger du å reise ned kan fastlandsoppholdet ditt bli lengre enn planlagt.

Skal du reise hjem til jul? Da er det enkelte ting som kan være greie å vite.
Skal du reise hjem til jul? Da er det enkelte ting som kan være greie å vite.
Publisert

Når det kommer til flyreise generelt, oppfordrer lokale helsemyndigheter befolkningen til å følge regjeringens reiseanbefalinger. De sier blant annet at man bør unngå unødvendige reiser innenlands, men også at å reise hjem til jul kan være en nødvendig reise for den enkelte. Er du en av dem som har bestemt deg for å reise ned med «evakueringsflyene» som går dagene før jul, er det enkelte ting som kan være greit å vite.

Denne saken er skrevet ut fra gjeldende nasjonale tiltak 26. november. Det er forventet at de vil endre seg i tiden mot jul.

Karantenehotell og «egnet karantenested»

Personer som reiser fra røde land til Norge må være på karantenehotell i ti døgn, mens fastboende på Svalbard er unntatt fra kravet om karantenehotell. Du skal uansett være i karantene i ti døgn på fastlandet ved ankomst fra røde land, men hvis man kan dokumentere at man er fastboende på Svalbard kan man oppholde seg på «egnet sted».

Egnet sted kan være i eget hjem på fastlandet, og det bør være mulig å unngå kontakt med andre voksne i husstanden. Opphold på steder du må dele toalett, kjøkken eller andre rom/fasiliteter med andre personer enn dine nærmeste, godtas ikke som karantenested. Eksempel på dette er campingbil, -vogn, telt eller hytte på campingplasser, hybelhus og andre boliger med felles bad eller kjøkken.

Arbeidere som kommer for å jobbe på Svalbard må også være i karantene på fastlandet i ti døgn, hvis de kommer fra røde land. Personer som må bo på karantenehotell må betale en egenandel for oppholdet. Den er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1.500 kroner per døgn for arbeidsgiver. Resten av utgiftene vil bli dekket av kommunene som igjen får det dekket av staten.

Studenter med adresse på Svalbard

Regjeringen har bestemt at alle studenter som studerer i utlandet kan bo hos foreldre i karantenetiden, men slik er det ikke for studentene som studerer i utlandet og har foreldre som bor på Svalbard. Disse skal også være i karantene i ti døgn på fastlandet før reise til Svalbard.

Studentboliger, hybler eller kollektiv kan være egnet som oppholdssted i karantenetiden dersom dette er personens eget hjem, men gjelder ikke innreisende med midlertidig opphold i hybelhus. Man bør holde god avstand til de andre som bor der og bruke fellesareal minst mulig.

Hvis man blir syk

Hvis man uansett velger å reise ned, er det ikke sikkert du får brukt den planlagte retur-billetten din. Hvis man får korona eller blir satt i karantene som følge av nærkontakt med en smittet person, må man nemlig gjennomføre karanteneperioden på fastlandet før man kan reise «hjem» til Svalbard. Det er forbudt, ifølge nasjonale retningslinjer, å benytte seg av offentlig transport når man er i karantene eller isolasjon. Det samme gjelder om man kommer i smittekarantene mens man er på Svalbard. Da må man være i karantene i ti døgn før man kan reise til fastlandet. Man kan ikke «teste seg ut» av karantenen, altså reise ned selv om man har avlagt negativ covid 19-test.

Krav til test

Ved innreise til Norge stilles det krav til negativ koronatest. Dette gjelder ikke for norske borgere og utlendinger som bor i Norge. Utenlandske statsborgere som er bosatt på Svalbard er også unntatt fra kravet, mot at man kan dokumentere at man er fastboende ved utskrift fra befolkningsregisteret. Personer som bor i Barentsburg må fremvise bekreftelse på arbeidsforhold.

Hvis du skal reise til et land som krever negativ koronatest, får du ikke tatt denne ved Longyearbyen sykehus. En slik test må tas på fastlandet av private helsesenter eller leger.

Powered by Labrador CMS