Dette mener han om regjeringens boligsatsing

273 millioner kroner til bolig, infrastruktur og arealutvikling i revidert budsjett er en god nyhet for lokalstyreleder Arild Olsen.

Arild Olsen er fornøyd med at Longyearbyen nå får penger til å bygge sikre boliger.
Arild Olsen er fornøyd med at Longyearbyen nå får penger til å bygge sikre boliger.
Publisert
Jan Morten Ertsaas fikk det han ba om.
Jan Morten Ertsaas fikk det han ba om.
Unisdirektør Harald Ellingsen har ventet på pengene lenge.
Unisdirektør Harald Ellingsen har ventet på pengene lenge.

Lokalstyrelederen er godt fornøyd med pengene som er bevilget i revidert nasjonalbudsjett. .

- Revidert nasjonalbudsjettet reflekterer den alvorlige situasjonen vi faktisk står i. Dette har vi pekt på gang på gang. Et så omfattende prosjekt klarer ikke Longyearbyen lokalstyre å løse alene, så jeg er glad for det som har kommet. Men trygging av Longyearbyens befolkning er på ingen måte over. Arbeidet må videreføres fremover. Det er også viktig at sentralforvaltningen ser på sammenhengen mellom statlige aktører når det kommer til trygging av byen og utvikling av nye arealer, sier lokalstyreleder Olsen.

Fikk det de ba om
Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas har følgende kommentar til budsjettet og de 26 millionene som er lagt inn til Store Norske og deres arbeid med opprydning i Svea og Lunckefjell.

- Det er det vi har bedt om, og det er vi fornøyd med, sier han.

- Har du en kommentar til summen for oppryddingsprosjektet på totalt 2,5 milliarder kroner som står nevnt?

- Dette er ikke et tall vi har formidlet til departementet, men jeg kjenner igjen tallets størrelsesorden. Dette er heller ikke et tall vårt styre har behandlet . Vi har foreløpig ikke et godt nok grunnlag for å si hva totalprosjektet vil koste. Det er fremdeles stor usikkerhet når det gjelder kostnader, spesielt Sveadelen av prosjektet. Vi trenger å skaffe oss mer kunnskap og få avklart hvilke krav som vil bli stilt. Vi er i en prosess og håper å ha et godt nok grunnlag i løpet av mars/april neste år. Da vil vi kunne sette tall på opprydding av Sveasamfunnet og Sveagruva, sier Ertsaas.

Penger til Unis

Unis får seks millioner kroner. Direktør ved Unis, Harald Ellingsen sier at de har ventet på disse pengene i mange år.

- Det er veldig gledelig at vi får dette. Vi får nå gjort et løft på en del utstyr. Vi har søkt om mer til ulike formål, men når det gjelder denne biten er det ikke langt fra det vi har bedt om, sier Ellingsen.

Pengene skal blant annet gå til oppgradering av en del IT-utstyr og sikkerhetsrelatert utstyr innen logistikk.

- Vi må nå sette oss ned og bli enige om hva vi skal prioritere, og se på investeringsplanen vår i lys av disse pengene, sier Unisdirektøren.

Powered by Labrador CMS