LESERINNLEGG | FJUKSTAD, ØDEGÅRDSTUEN, SKAARE

Energiomstilling: Gå for utsettelse!

Fortsatt kull: Tre av medlemmene i Svalbard arbeiderparti ber om at Longyearbyen lokalstyre tirsdag kveld bør stemme for å utsette det endelige vedtaket om en overgang til bare dieseldrift.
Fortsatt kull: Tre av medlemmene i Svalbard arbeiderparti ber om at Longyearbyen lokalstyre tirsdag kveld bør stemme for å utsette det endelige vedtaket om en overgang til bare dieseldrift.
Publisert Sist oppdatert

Den planlagte energiomstillingen som innebærer en diesel-basert overgangsordning framstår nå som et uansvarlig eksperiment.

Kombinasjonen av et tynt beslutningsgrunnlag og stor usikkerhet om fremtidig dieselkostnad og forsyningssikkerhet, tilsier at beslutningen må utsettes.

Tvil om påstått miljøgevinst underbygger en slik konklusjon.

I Arbeiderpartiets lokallag har partiets folkevalgte argumentert med at de er forpliktet til å følge programmet de gikk til valg på i 2019 og som angivelig innebærer at de må gå for den nå planlagte energiløsningen.

Siden programmet ble vedtatt har Europa gått fra fred til krig.

Det er skremmende om vi ikke klarer å orientere oss på nytt ut fra den energimessige og sikkerhetspolitiske situasjonen vi nå står i.

Beslutningsgrunnlaget for energiomstillingen framstår som ufullstendig og kan oppfattes som et forsøk på å legitimere en konklusjon som var trukket før saken var ferdig utredet.

I tillegg har lokalstyret sørget for minst mulig offentlighet i prosessen og dermed vanskeliggjort innsyn i de fakta en slik viktig beslutning må bygge på.

Et vedtak om å stenge kullkraftverket og gå over til diesel har langtrekkende konsekvenser for Longyearbyen.

Flere av lokalpolitikerne som nå ivrer for dette har enten selv flyttet fra øya eller er i ferd med å gjøre det.

En dose ydmykhet og ansvarlighet overfor eksisterende og fremtidig næringsliv og husholdninger som skal leve med kostnadene, hadde vært på sin plass.

Store Norske har antydet at de kan vente i opp mot et halvt år fra nå før de må ha en avklaring på om kraftverket skal benytte kull videre eller ikke.

Dieselprisene er og kan forbli svært høye.

Det er ingen nedside knyttet til å utsette beslutningen om overgang til diesel til mars 2023.

I mellomtiden må vi skaffe oss et beslutningsgrunnlag med bedre fakta og sikre en prosess med mer åpenhet fram mot veivalget.

Powered by Labrador CMS