Diskuterte ny forskrift for passasjerskip

Forrige uke arrangerte Sjøfartsdirektoratet et åpent dialogmøte om en ny forskrift som omhandler trygghetskrav for passasjerskip i norsk farvann ved Svalbard.

Publisert

Over 30 personer deltok på møtet. Bakgrunnen er at Sjøfartsdirektoratet ønsker å få på plass et eget regelverk for passasjerskip i områdene rundt øygruppa. Til nå har mange av kravene blitt regulert gjennom rundskriv.

«Samtidig er direktoratet klar over at dette kommer til å være et krevende arbeid ettersom det omfatter fartøy av ulike typer og størrelser», skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

De påpeker at det derfor er svært viktig med en god dialog tidlig i prosessen.

Kravene skal gjelde både norske og utenlandske passasjerskip.

Målsetningen til Sjøfartsdirektoratet er å ha den nye forskriften ute på høring rundt jul. Høringsfristen er tre måneder.

Powered by Labrador CMS