Tidligere riksantikvar og assisterende sysselmann på søkerlisten:

Disse vil bli sysselmester

Ni personer har søkt jobben som sysselmester på Svalbard.

Tidligere riksantikvar Jørn Holme er en av de ni søkerne på sysselmester-jobben. Bilde fra Likneset, i forbindelse med et svalbardbesøk.
Tidligere riksantikvar Jørn Holme er en av de ni søkerne på sysselmester-jobben. Bilde fra Likneset, i forbindelse med et svalbardbesøk.
Publisert

Tre kvinner og seks menn ønsker å bli statens øverste representant på Svalbard.

Juristen Jørn Holme er en av søkerne på jobben. Han er godt kjent med Svalbard gjennom ulike jobber, og var blant annet riksantikvar fra 2009 til 2018. Holme har vurdert å søke på sysselmann-stillingen tidligere, men har latt være av familiære årsaker, forteller han.

– Jeg var virkelig i tenkeboksen både for tolv og seks år siden, men valgte ikke å søke da. Jeg har alltid ønsket å kunne bidra som sysselmann når tiden var riktig for det familiemessig. Selv om jeg trives som sorenskriver føler jeg at tiden er inne nå, sier Holme.

Hvis han får jobben er ett av målene å videreutvikle det gode laget som sysselmannskontoret representerer, forteller han.

– Jeg tror jeg kan bidra til det med ledererfaring fra politiet og PST, departementet og miljøforvaltningen. Svalbard har en utrolig bred faglig utfordring med en unik politisk dimensjon, fra Longyearbyen lokalstyre, via nasjonal politikk fra regjeringen og til den geopolitiske dimensjon, særlig ressursmessig og sikkerhetsmessig.

I ti år var han førstestatsadvokat i Økokrim, med hovedansvar for miljøkriminalitet. Klimakrisen Svalbard står midt i tror han blir en viktig tematikk i årene som kommer.

– Jeg kjenner miljøforvaltningsbiten godt, i og med at jeg hadde det øverste miljøkrimansvaret i Økokrim og var etatsleder under Klima- og miljøverndepartementet. Svalbard står midt i en klimakrise, med is som forsvinner, økt turisme, endret næring, skips- og flytrafikk. Når verden endrer seg når det kommer til samferdsel og klima får det også betydning for Svalbard, sier Holme.

Andre med god kjennskap til Svalbard er Lars Fause og Rune Bård Hansen, som begge har vært assisterende sysselmann på Svalbard. Det har ikke lyktes Svalbardposten å få en kommentar fra dem.

Nåværende sysselmann Kjerstin Askholt fratrer i utgangspunktet 1. juni, men det er foreløpig ikke avklart.

Her er søkerlisten:

  • Thorbjørn Gaarder (65), chief credit officer
  • Lars Fause (56), førstestatsadvokat
  • Roy-Kristian Storbæk (30), snekker
  • Francisco de Asis Galvan Diaz (30), arbeidssøker
  • Inger-Marie Landfald (54), tingrettsdommer
  • Unntatt offentlighet (kvinne)
  • Cecilie Østensen Berglund (49), dommer
  • Rune Bård Hansen (63), lagdommer
  • Jørn Holme (61), sorenskriver
Powered by Labrador CMS