Vil gjenbruke Svea-samfunnet

Riving av Svea og 140 boliger i Longyearbyen gir muligheter som mange kan tjene på, mener lokalstyreleder Arild Olsen (Ap).

Mange bygg skal rives i Svea (bildet), og i Longyearbyen. Det tas nå til orde for å gjenbruke mest mulig av det som blir revet, framfor å frakte det som avfall til fastlandet.
Mange bygg skal rives i Svea (bildet), og i Longyearbyen. Det tas nå til orde for å gjenbruke mest mulig av det som blir revet, framfor å frakte det som avfall til fastlandet.
Publisert

Rivingen av Svea-samfunnet har fått tankene rundt logistikk og gjenbruk til å surre i hodene på flere. Politikerne i lokalstyret ble mandag orientert om tanker og muligheter tilknyttet de store endringene som nå skjer på Svalbard.

Gjenbruk

Store Norske-direktør Jan Morten Ertsaas orienterte kort om selskapets store prosjekt i Svea.

– Vi driver et stort ryddeprosjekt i Svea, og i denne forbindelse har det kommet opp muligheter for samarbeid på flere plan, sier han.

Inngangen til ryddeprosjektet for Store Norske har vært at det som rives i Svea, og som kan brukes på Svalbard, skal brukes på Svalbard. Resten blir fraktet til fastlandet med tanke på salg.

Et konkret eksempel på noe som kan anvendes i Longyearbyen er en 800 kvadratmeter stor lagerhall som sto utenfor Lunckefjell-gruva, men som aldri ble tatt i bruk. Store Norske og Longyearbyen lokalstyre (LL) har vurdert det slik at hallen kan brukes til havneformål i Longyearbyen.

– Både Store Norske og LL har egne behov i forbindelse med havna. Vi ønsker også å legge til rette for behovene til samfunnet for øvrig. LL ser også at vi kan bruke fire store rubbhaller som i dag står i Svea, sier lokalstyreleder Arild Olsen.

Sirkulær økonomi

LPO Arkitekter har utarbeidet et prosjekt der de ser på muligheten for å etablere en «sirkulær økonomi» på Svalbard. Selskapet orienterte lokalstyret om tanker rundt å gjenbruke materialer fra Svea og fra bygg som skal saneres i Longyearbyen. Det vil redusere fraktkostnader og dermed klimaavtrykk, og det vil ta vare på noe av det som har vært et varemerke for Svalbard.

– Fra gammelt av vet vi at materialer har blitt brukt flere ganger, fordi tilgangen på nytt har vært begrenset. Å tenke gjenbruk i den situasjonen vi er i i dag er både fornuftig og rasjonelt, sier lokalstyrelederen.

LPOs kongstanke er å lage en sirkulær hovedstad i Longyearbyen. Det som kan brukes på nytt, brukes på nytt. Arkitektene presiserte at materialer fra brukte, og kanskje dårlige, bygg ikke behøver å bli til nye dårlige bygg. Det går fint an å følge moderne tekniske standarder med brukte materialer.

Logisk logistikk

Svea-prosjektet har også ansporet en idé i lokalstyrelederen om å få til en mer rasjonell logistikkløsning for Svalbard. Store Norske og LL har satt seg sammen for å se om det er synergier å hente på området. I tillegg er Statsbygg, Sysselmannen, Sykehuset og UNN med i prosjektet.

– Hvis vi ser på offentlige aktører, som Statsbygg, Store Norske og LL, så er alle store på boligområdet. Boligene er ofte helt like, og vi har derfor de samme lagerbehovene. Det vil være lønnsomt å slå sammen lagrene, sier Arild Olsen.

Felles bestillinger gir også fordeler, ikke minst i form av økt forbrukermakt overfor de som transporterer varer. Kongstanken er å få til fraktløsninger som gagner hele samfunnet, ikke bare det offentlige, men også private. Olsen mener det er naturlig å ta tak i det offentlige først, da disse har stort fraktvolum.

Lokalstyrelederen ønsker også å starte et arbeid for å få på plass en offentlig finansieringsordning for transport til og fra Svalbard.

– Det går mange båt- og flyruter på fastlandet med offentlig finansiering i bunn. Det finnes ikke noe tilsvarende for Svalbard, som er et isolert sted i Arktis og helt avhengig av forsyninger utenfra. Dette hemmer både privat og offentlig sektor, sier han.

Powered by Labrador CMS