Hurtigruten Svalbards eiendommer er solgt

Store Norske overtar Hurtigruten Groups bygningsmasse på Svalbard.

Destinasjonsdirektør i Hurtigruten Svalbard Per Brochmann.
Publisert

Saken oppdateres

Store Norske kjøper Hurtigruten Groups bygninger på Svalbard. Samtidig inngår de to selskapene en 30 år lang samarbeidsavtale om utvikling av reiselivet på Svalbard, skriver Hurtigruten Svalbard i en pressemelding.

Ifølge destinasjonsdirektør i Hurtigruten Svalbard, Per Brochmann, har de lenge jobbet med Store Norske i forbindelse med eiendomssalget. Utenlandske aktører har også vært interessert.

– Store Norske var den beste parten både på pris og når det kommer til det faktum at de er lokale. De har vært her lenge og vil være her lenge. Vi ønsket en partner vi kunne bygge reiselivet sammen med over et langtidsperspektiv, sier han.

– Vil det få noen konsekvenser for ansatte eller gjester?

– Det er bare bygningsmassen som er solgt. Hurtigruten Svalbard skal satse og utvikle våre produkter videre. Det får ingen konsekvenser for ansatte, sier Brochmann.

– Næringseiendom er et satsingsområde for oss, og vi har lenge ønsket å kjøpe Hurtigruten Groups bygningsportefølje på Svalbard. Hurtigruten Svalbard er den største reiselivsaktøren på Svalbard, som gjennom langsiktig, profesjonelt og systematisk arbeid har bidratt til å utvikle Svalbard til en svært attraktiv reisedestinasjon. Dette er en spennende og kommersiell investering som passer godt inn i vår eksisterende virksomhet, og vi ser frem til å utvikle Svalbard som reiselivsdestinasjon sammen med Hurtigruten i årene som kommer, sier Jan Morten Ertsaas, administrerende direktør i Store Norske.

Gjennom datterselskapet Hurtigruten Svalbard er Hurtigruten-konsernet Svalbards største reiselivsaktør og en av de største arbeidsgiverne på øygruppen. Slik blir det også framover. Som en del av avtalen har Hurtigruten Group inngått en 30 år lang leieavtale for bygningene som nå selges. Store Norske blir nå en av de største aktørene innen næringseiendom på Svalbard

– Det har over tid vært stor interesse for eiendommene våre på Svalbard fra flere seriøse aktører. Svalbard er en nøkkeldestinasjon for oss, og vi har et evighetsperspektiv på satsingen vår. Derfor har det vært viktig for oss å finne en perfekt partner som kan være med på den langsiktige utviklingen av reiselivet og Svalbard-samfunnet. Det fant vi med Store Norske, sier konsernsjef Daniel Skjeldam i Hurtigruten Group.

Bygningsporteføljen som selges er på rundt 40.000 kvadratmeter, og inkluderer tre hoteller med 290 rom som alle har blitt betydelig oppgradert de siste årene, kontorlokaler, 40 leiligheter og to store butikklokaler. Transaksjonsverdien er på omtrent 690 millioner norske kroner, der 105 millioner forutsetter at Hurtigruten når sine vekst og omsetningsmål på hotelldriften.

Transaksjonen forutsetter også at Store Norskes eier, Nærings- og fiskeridepartementet (NFD), bidrar med finansiering på kommersielle vilkår. NFD vil legge frem et forslag om dette i revidert nasjonalbudsjett.

– Ettersom vi overlater bygningsmassen til en profesjonell eiendomsaktør, kan vi nå fokusere på det vi er aller best på: Nemlig skape unike opplevelser, og ikke minst helårsaktivitet og flere helårs arbeidsplasser på Svalbard. Vi har et langt og godt samarbeid med Store Norske, og vi ser frem til å sammen utvikle Svalbard som turistdestinasjon, sier destinasjonsdirektør Per Brochmann i Hurtigruten Svalbard.

Powered by Labrador CMS