LESERINNLEGG | HEINRICH EGGENFELLNER

Kroken på døra for de minste båtene

Konsekvenser: Bilde fra en fottur i Westmanbukta på Nordaustlandet med båten Arctica II i bakgrunnen. En ulovlig tur dersom forslagene vedtas, skriver Heinrich Eggenfellner.
Publisert Sist oppdatert

Om det pågående arbeidet med «Endringer i Svalbardmiljøloven og tilhørende forskrifter». Søkelys på det mest dramatiske forslaget. Konsekvenser for turoperatører som seiler rundt med små båter (maks tolv passasjerer).

Følgende er foreslått: Forbud mot ilandstigning i turistvirksomhet foreslås som utgangspunkt forbudt i åtte av verneområdene. Forbudet foreslås ikke å gjelde på snødekt og frossen mark fra 1. januar til 25. mai i Sør-Spitsbergen, Forlandet, Nordvest-Spitsbergen og Van Mijenfjorden nasjonalparker.

Dagens realitet

Frem til 15.juni er det mest skiturister- Ski&Sail. Båtene brukes til transport og overnatting. Deltakerne bestiger topper og isbreer, og så kjører de ski ned igjen.

 • Forslag - kun frem til 25.mai.

Hvorfor ikke etter 25. mai? Vi snakker her om små grupper som går på ski. På isbreer eller i fjellsider med masse snø. I juni på breene på NV Spitsbergen.

Det foreslås totalt landstigningsforbud i åtte verneområder inkludert Van Mijen fj. Ca. 90 prosent av Svalbards kystlinje. Uten faglig begrunnelse, kun føre var prinsippet. Det foreslås 42 landstigningsplasser. Sommeren 2022 var det over ti større 100-200 pax båter, hver med 15 Zodiacer, rundt øygruppen. Når disse har en landstigningsoperasjon, okkuperer de et stort område en hel dag. Hva skal de små 12 pax båtene gjøre da?

Halve juni og til ut september seiler flere av de mindre båten mest med fotturister. Ikke tradisjonelle cruiseturister, som bare vil en snartur på land og se på hvalross eller et kulturminne. Hiking&Sail - Med det foreslåtte landstigningsforbudet vil det på det meste av Svalbards kyster bli ulovlig å utøve denne virksomheten. Fjellturer, strandturer, breturer, gå fra en fjord til en annen o.l. vil bli forbudt.

Føre var?

Reinsdyrbestanden på Svalbard har økt fra 10 000 til 24 000 dyr på 20 år, og den har spredt seg ut over mye større områder enn tidligere.

 • Hvalross-bestanden er dramatisk økende år for år.
 • Isbjørnbestanden er økende – tydelig i Isfjorden og på Nordvest-Spitsbergen.
 • Det er ekstremt mye mer hval i fjordene nå enn bare for få år siden.
 • Steinkobbene florerer nå mange plasser nordover og bamsene har fått en ny rett på sommermenyen. Så hva er problemet?

Slitasje?

 • Naturlig erosjon er på Svalbard voldsom. Små fotturgrupper utgjør ingen som helst påvirkning på naturen som kan skade dyreliv eller naturen.
 • Det tråkker 24 000 reinsdyr, hver med fire bein, 365 dager i året rundt om på øygruppen. De etterlater seg både fotavtrykk og avføring (det siste er det de færreste fotturister som gjør). Begge deler er positivt for plantelivet på tundraen. Noen få fotturister i tillegg utgjør null og niks.
 • Tundraen tåler godt tråkk. Å henvise til gamle hjulspor fra den gang man lette etter olje, gass og kull og da kjørte rundt på tundraen med svære maskiner er ikke sammenlignbart. Den tiden er forbi for 40 år siden og vel så det. Og hvor mye skade gjorde det?
Nye vinkler: Dronebilde av en 12 pax båt foran brefront i Fuglefjorden. Typisk bruk av drone på tur. Ulovlig om forslagene blir vedtatt, skriver Eggenfellner.

Forstyrre dyrelivet?

 • Etter 56 år på Svalbard er det noe jeg har observert: Som fotturist eller ombord på en saktegående båt er det tvert om. Dyrelivet er nysgjerrig på deg og/eller båten. Selene og hvalrossene kommer svømmende mot deg. Ryper, rev og reinsdyr gjør det samme om man beveger seg rolig eller setter seg ned og venter. Ofte kommer isbjørner svømmende til skutesiden når man ligger for anker. Dyrelivet blir ikke forstyrret av denne type aktivitet.

Små grupper som benytter båt som fremkomstmiddel og overnatting, og som går fotturer på land, er god og trygg kvalitetsturisme som ikke sliter på naturmiljøet.

 • Som lokal operatør med en liten 12 pax båt er dette kroken på døra på Svalbard om det blir landstigningsforbud.
 • Små båter må ha mulighet for fleksibilitet i programmet på grunn av værforhold, isforhold etc. Det er ikke mulig å planlegge en tur etter 42 landstigningsplasser, hvor det i tillegg vil være køer.
 • Om Norge ønsker å satse på turisme på Svalbard hva er det da meningen man skal satse på? Hund og ATV på veiene i Longyearbyen? Flere store 200 pax båter hvor gjestene ser på naturen fra restauranten eller baren om bord, eller tramper i land på de 42 utvalgte ofrede plassene? Eller fyller fjordene med 15 gummibåter på Zodiac-cruise?

Jeg håper dere som nå sitter og vurderer alt dette også tar hensyn til at vi skal også ha noe å leve av på Svalbard. I Sjøfartens lovverk skilles det på båter som tar færre eller flere enn 12 passasjerer. Dette er en enkel grense å bruke til å differensiere i det foreslåtte nye miljøregelverket. Man trenger ikke å forby landstigninger på 90 prosent av Svalbards kystlinje for samtlige aktører som er ute i turistøyemed. Det er dramatisk, unødvendig og strider mot Norges målsetning for Svalbard som et levedyktig samfunn hvor turisme skal være en av bærebjelkene.

La oss få fortsette

Til slutt vil jeg også kommentere et par andre forslag:

Droneforbud i verneområdene er meget synd og helt unødvendig: Droner benyttes til å fotografere fra helt andre vinkler enn det man normalt gjør og beriker opplevelsen til mange. Dersom det er hensynet til dyrelivet det tenkes på så er dette allerede regulert i dagens regelverk.

Ulovlig: Fottur på Wahlbergoya i Hinlopenstretet. Ulovlig om forslagene blir vedtatt, skriver Eggenfellner. Båten Arctica II i bakgrunnen.

SAR-kostnader og kostnader for medisinsk transport: Dette bør fjernes fra regelverket. I hvert fall for reiselivsbedrifter som betaler skatt til Svalbard og/eller Norge. Det er ingen grunn til at reiselivsnæringen på Svalbard, som den eneste næringen, skal måtte betale for denne tjenesten som er gratis i hele Norge og for alle andre på Svalbard (fiskere, studenter, forskere, gruvearbeidere med flere).

500 meters avstand til isbjørn med båt: En halv kilometer? Hvordan kan dette overholdes? Hva hvis bamsene oppsøker båten som de ofte gjør? Det er forskjell på å forstyrre en bamse slik at den blir skadelidende, og å observere og fotografere den helt uten at den blir påvirket. Man kan rett og slett ikke innføre et regelverk som det ikke er mulig å overholde. Det er heller ikke mulig å bedømme denne avstanden uten å ha spesialutstyr med seg på tur.

La oss få fortsette med Ski&Sail og Hiking&Sail for små grupper også i fremtiden. Da har vi et levebrød for videre drift. For min egen del med lokal forankring.

Powered by Labrador CMS