Har dykket til «Titanic» hundrevis av ganger:

Nå vil turoperatør frakte Svalbard-turister i ubåt

– Kreativiteten kjenner ingen grenser, sier Sysselmannen.

Publisert

Turoperatøren Eyos Expeditions undersøker mulighetene for å bruke miniubåter på Svalbard.

– Vi har brukt undervannsfartøy i Antarktis. Det har vært en suksess. Det er svært populært, sier Rob McCallum til Svalbardposten.

Han er en av grunnleggerne av Eyos Expeditions, som holder til på Isle of Man, utenfor England.

– Overraskende

Som en konsulent for andre aktører har turoperatøren kontaktet Sysselmannen for å forhøre seg om hvordan de stiller seg til bruk av undervannsfartøy, for eksempel på yachter og ekspedisjonscruise.

Sysselmannens miljøvernsjef Morten Wedege (til venstre) og sysselmann Kjerstin Askholt ble overrasket da de fikk høre fra en turoperatør som vil tilby ubåt-turisme på Svalbard.
Sysselmannens miljøvernsjef Morten Wedege (til venstre) og sysselmann Kjerstin Askholt ble overrasket da de fikk høre fra en turoperatør som vil tilby ubåt-turisme på Svalbard.

– Den forespørselen så vi ikke komme, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

– Kreativiteten kjenner ingen grenser når det kommer til måter å besøke og oppleve Svalbard på, legger miljøvernsjef Morten Wedege til.

McCallum forteller at turoperatøren har erfaring med miniubåter på en rekke tropiske steder. De har også erfaring fra Antarktis og kanadiske deler av Arktis. I fremtiden kan Svalbard stå for tur.

– Vi mener at elektriske ubåter er strålende egnet til økoturisme, sier McCallum.

Han er spesialist på denne type teknologi, og har også jobbet som bevaringsleder i New Zealand i 25 år.

Ønsker ikke ubåt-turisme

Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen, er skeptisk til ubåter på Svalbard.

– Dette er en utenlandsk operatør som ønsker å tilby turer under vann med miniubåt, som en reiselivsaktivitet. Det er en aktivitet som har mange sider. Én ting er forstyrrelseselementet. Vi vet ikke hva dette betyr av forstyrrelse for dyrelivet på Svalbard. En annen ting er risiko for at ting kan skje. Det er noe helt annet å ferdes under vann enn oppå vann i de forholdene som er her oppe. Vi vet for lite. Samtidig behøver det ikke å være et problem, sier Wedege.

– Vi har ikke et regelverk som tar høyde for dette. Vi har en aktsomhetsregel i Svalbardmiljøloven som sier at det skal ferdes hensynsfullt, men den er ganske generell, sier legger miljøvernsjefen til.

Denne miniubåten skal kunne frakte seks personer ned til 1000 meters dyp.
Denne miniubåten skal kunne frakte seks personer ned til 1000 meters dyp.

I en e-post til Eyos Expeditions skriver Sysselmannen at de må vurdere om undervannsfartøyene vil forstyrre dyrelivet og være ødeleggende for det naturlige miljøet under vann.

De har rådført seg med Norsk Polarinstitutt, som er bekymret for at lys og lyd fra ubåten skal forstyrre dyrelivet. De frykter også at bruk av sonar skal endre dyrenes atferd, og i verste fall ta livet av fisk og hval.

Norsk Polarinstitutt mener også at det kan være risiko for angrep fra hvalross og isbjørn, Sysselmannen påpeker at det ikke er lov til å lokke frem dyr.

I e-posten skriver de at de ikke kan tillate denne aktiviteten.

– På sommeren har man mange elver som renner ut i havet. Sikten er lik null mange steder. Skal man finne steder med god sikt, er de ofte værutsatte. Dette er ikke Hawaii. Mye av det som kan være veldig vakkert å se kan være under isen, og å ferdes under isen er ekstra utfordrende, sier Wedege til Svalbardposten.

– Godt hjelpemiddel

McCallum mener at en miniubåt er et godt hjelpemiddel som hjelper gjestene med å forstå hva som skjer under vann.

– Det er avslappende, trygt og veldig gøy! Ubåter er en strålende måte å transportere folk til en annen verden. Det er veldig kult å se den reisen de som prøver dette for første gang er med på. Noen av dem har aldri før vært under vann, sier han til Svalbardposten.

I en e-post til Sysselmannen svarer han at bekymringene deres skyldes manglende informasjon.

Han mener at verken lyden, lyset eller sonaren kommer til å forstyrre dyrelivet på Svalbard, og forsikrer om at turoperatøren ikke har planer om å lokke til seg ville dyr.

Ubåtene skal ikke brukes under isen, og McCallum mener at de neppe kommer til å se isbjørn. Ser de isbjørn, vil turen avbrytes, lover han.

Rob McCallum er en av grunnleggerne av Eyos Expeditions.
Rob McCallum er en av grunnleggerne av Eyos Expeditions.

McCallum mener også at ubåtene kommer til å oppholde seg på helt annet dyp enn der hvalrossen vanligvis befinner seg.

Han hevder at de batteridrevne miniubåtene legger igjen få fotavtrykk i naturen, og verken forurenser eller bråker.

– Vi er veldig hensynsfulle. Dette er som å kjøre en elektrisk bil under vann, sier han.

– Det er veldig vakkert under vann, også i polare strøk. På land kan det være veldig bart her. Man kan være på steder hvor man bare ser steiner og is, men under vann er det ofte en hel skog av liv, sier McCallum.

Han påpeker at miniubåter både brukes til forskning, filming og private ekspedisjoner, og at undervannsfartøy blir stadig vanligere på ekspedisjonscruise.

AECO: – Særdeles seriøs aktør

McCallum viser oss bilder av tre miniubåter som kan frakte alt fra to til seks passasjerer ned mot 1000 meters dyp.

– De fleste miniubåtene har hatt plass til pilot og to passasjerer, men vi holder på å bygge et fartøy som har plass til pilot og seks passasjerer, sier han.

På hjemmesiden sin skriver Eyos Expeditions at de arrangerer skreddersydde superyacht-ekspedisjoner til jordens mest bemerkelsesverdige steder. De samarbeider med kapteiner, lager reiseruter og skaffer tillatelser.

Trolig er turoperatøren i kontakt med rederier som har denne type innretning på sine moderne skip, og som ønsker å operere på Svalbard i fremtiden.

Denne ubåten kan frakte en pilot og to passasjerer ned til 500 meter.
Denne ubåten kan frakte en pilot og to passasjerer ned til 500 meter.

Blir det tillatt med ubåt-bruk på Svalbard, skal ikke undervannsfartøyene stasjoneres her. De skal følge yachter eller større ekspedisjonscruise som kommer hit om sommeren.

– Det har blitt stadig vanligere å bruke undervannsfartøy til ekspedisjoner. Nå brukes de også på private yachter. Vi ønsker ikke å ende opp med at ha et fartøy som har med seg en ubåt som kan brukes alle andre steder enn på Svalbard. Det gir ingen mening. Men vi skjønner at folk trenger tid til å sette seg inn i teknologien, sier McCallum.

Eyos Expeditions står bak over 100 dykk til «Titanic», som ligger på hele 3,8 kilometers dyp. De har vært tilknyttet Svalbard siden 1990-tallet. Selskapet er medlem av AECO, og får gode skussmål derfra.

– Dette er en særdeles seriøs aktør. De er en pådriver og stor bidragsyter for å opprettholde høy standard i næringen, sier Frigg Jørgensen, daglig leder i AECO.

Frigg Jørgensen, daglig leder i AECO.
Frigg Jørgensen, daglig leder i AECO.

Hun synes det er viktig at det nå reises spørsmål om bruk av miniubåter på Svalbard.

– Vi har registrert at det er en utvikling som inkluderer bruk av undervannsfartøy i de moderne cruiseskipene. Vi har ingen store formeninger om dette, men synes det er viktig at myndighetene er klar over utviklingen og allerede nå tar en vurdering på om dette er innenfor regelverk og ønsket formål for Svalbard, sier Jørgensen.

– Det er naturlig at Eyos Expeditions som en konsulent undersøker hvilke regelverk som finnes rundt bruk av slike fartøy, legger hun til.

Fortsetter dialogen

Miljøvernsjefen hos Sysselmannen er ikke overbevist.

– Det er et kreativt forslag, men vi er bekymret – ikke minst fordi vi sitter på for lite kunnskap om denne type aktivitet. Skal dette bli noe av er det særlig viktig at det er knyttet opp til at vi har riktig beredskap hvis noe skulle skje, sier Wedege, som har følgende å si om turoperatørens forespørsel:

– Dette er en henvendelse i første omgang om hvorvidt det er mulig å gjøre det. Vi har besvart at dette er en aktivitet som vi ikke ønsker her oppe, så får vi se hvorvidt vedkommende slår seg til ro med det.

Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen, er skeptisk til undervannsfartøyer i Arktis.
Morten Wedege, miljøvernsjef hos Sysselmannen, er skeptisk til undervannsfartøyer i Arktis.

– Er det mulig å nekte dem?

– Det vet vi ikke ennå. Vi må vurdere å komme i dialog med dem og argumentere for det vi mener. Det er ikke nødvendigvis forbud som er det eneste som gjelder. Det er mulig vi kan finne en løsning som alle kan leve med. Der må vi fortsette dialogen. Det er nok mulig å få det til på en måte som er skånsom, og da er det viktig å ha en dialog om hvor og når det kan foregå. Men vi ønsker primært reiselivsaktiviteter som er oversiktlige, forutsigbare og spiller på naturens premisser, sier Wedege.

Grunnleggeren av Eyos Expeditions kommer ikke til å gi opp med det første.

– Tror du planene kommer til å realiseres?

– Det er opp til Sysselmannen å avgjøre. Dette er så nytt at det ikke finnes mange retningslinjer. Derfor tar vi kontakt med myndighetene. Ofte ber myndighetene på de aktuelle stedene oss om å være med å lage retningslinjer for hvordan denne teknologien bør brukes. Folk tror dette er kompliserte greier, men så ser de at det som en elektrisk bil som går under vann og kan dykke ned til 1000 meters dyp, sier McCallum.

– Når kan det bli ubåt-turisme på Svalbard?

– Vi har ikke søkt om tillatelse og har heller ikke klare ønsker, men gjør nå forberedelser. Ettersom Svalbard er en sommerdestinasjon for turistfartøy, kan det være aktuelt neste sommer. Må vi søke om tillatelse, så skal vi gjøre det.

Powered by Labrador CMS