LESERINNLEGG | LENNARTH KVERNMO

Statsbudsjettet og Svalbard: «Fossil-bilene favoriseres, el-bilene forholdsmessig dyrere»

ELEKTRISK: Bildet er fra våren da Postens den nyeste lastebil i Longyearbyen førte til at postens bilpark på Svalbard nå er 100 prosent elektrisk. Biler som dette får liten drahjelp i Statsbudsjettet om formålet er å øke takten i det grønne skiftet i bilparken.
Publisert Sist oppdatert

Regjeringen innfører økte avgifter for elbil. Det kan få motsatt effekt om avgiftene gjøres gjeldende i Longyearbyen.

Om nye elbilavgifter gjøres gjeldende for Svalbard, så kan elbiler isolert sett bli enda dyrere i Longyearbyen. Dermed økes en allerede eksisterende differanse mellom innkjøp av diesel-/bensindrevet bil og elektrisk bil i Longyearbyen.

Allerede før avgiftsøkningen gjør statens avgiftssystem det økonomisk ufordelaktig å velge elektrisk bil.

Her har vi avgiftsfritak på fossile og elektriske biler. Dette innebærer at f.eks. en 5 seters Toyota Landcruiser som koster over en million kroner på fastlandet, koster 5-600.000 på Svalbard. En tilsvarende Tesla er allerede dyrere før en eventuell avgiftsøkning. Nå risikerer Teslaen og andre biler å bli enda dyrere.

Det betyr at staten går motsatt vei for Svalbard, enn tilfellet er for fastlandet. Det skjer jo allerede i dag, før en eventuell avgiftsøkning gjøres gjeldende for Svalbard.

Det er et paradoks at vi i 2022 har en tilnærmet 100% fossilt drevet kjøretøypark i en sårbar del av Arktis hvor klimaendringene allerede er fremtredende.

De statlige rammene gjør det vanskeligere å starte avkarboniseringen av kjøretøyparken i Longyearbyen.

Vi jobber lokalt for å tilpasse oss de nasjonale målene for klimareduksjon på 55 % i samferdselssektoren innen 2030. Lokalstyret etablerte lokalpolitiske ambisjoner for avkarboniseringen av samferdselen i Longyearbyen i sitt møte 22.3.22. Dette kan jo bli vanskelig å få realisert, dersom stortinget og regjeringen går motsatt vei med Svalbard. Altså prioriterer rammer som tilgodeser innkjøp og bruk av fossile biler.

Staten bør gå motsatt vei med Svalbard og bistå lokalsamfunnet med å innføre forskrifter hjemlet i justerte lover som øker avgifter og begrenser bruk av fossile kjøretøy og avgiftslettelser og fordeler for innkjøp og bruk av elektriske biler.

Spesielt nå som ny fornybar energiproduksjon og distribusjon planlegges i Longyearbyen.

Kjøretøyparken i Longyearbyen består av ca. 1.200 biler, busser og lastebiler og 4.000 snøskutere.

Powered by Labrador CMS