Søker om statlig støtte:

Elbiler kan gi byen strøm

Elbiler kan bli en del av strømnettet i Longyearbyen. Det er et av flere prosjekter Longyearbyen lokalstyre (LL) ønsker å søke statsstøtte til.

TOVEIS: I fremtiden kan elbilene også bidra med strøm til nettet i Longyearbyen.
TOVEIS: I fremtiden kan elbilene også bidra med strøm til nettet i Longyearbyen.
Publisert

Elbiler trenger ikke bare bruke strøm; de kan også brukes som strømforsyning. Det kan spille en viktig rolle i strømnettet i fremtiden, mener Longyearbyen lokalstyre (LL), som vil søke Miljødirektoratet om 700.000 kroner i støtte til et prosjekt.

Miljø- og næringsutvalget godkjente dette tirsdag.

Toveis ladere

Som biler flest, står også Longyearbyens bilpark mest parkert. I fremtiden kan de gjøre mer nytte for seg, hvis de er elektrisk drevne. Batteriene kan brukes til å forsterke strømnettet og og til å lagre strøm.

– Elbiler vil kunne være en verdifull ressurs for lagring av energi og for å balansere energinettet, mener LL.

Det vil være Energiverket som leder prosjektet, som innebærer å prøve ut såkalte toveisladere i strømnettet.

Gjenbruksfestival

Elbil-prosjektet er et av tre prosjekter LL-administrasjonen ønsker å søke om støtte til fra Miljødirektoratets klimasats-ordning.

Administrasjonssjefens anbefaler også at LL søker om 400.000 kroner til et prosjekt som skal føre til mer gjenbruk og reparasjon av klær og andre varer.

«Dersom vi kan reparere og gjenbruke ting slik at de får lengre levetid og dele på ting vi ikke bruker så ofte, ville dette kunne ha positive klima og miljøeffekter», heter det i begrunnelsen.

LL ønsker å arrangere en gjenbruksfestival allerede til høsten, sørge for en større bruktbutikk samt starte utlån av verktøy og maskiner for reparasjonsarbeid.

Klimagevinst

LL søker også om 350.000 kroner i klimasatsmidler til et forprosjekt om klimatiltak ved rehabilitering av Svalbardhallen.

Til sammen vil LL søke Miljødirektoratet om 1.450.000 kroner i klimasatsmidler.

– Prosjektene er nyskapende, har overføringsverdi og er viktige for Longyearbyen. De vil kunne bidra å sette klima og miljø på kartet og ha nasjonal interesse. Gjenbruks- og reparasjonsprosjektet vil kunne bidra til næringsutvikling i Longyearbyen og reduserte avfallsmengder. Elbilprosjektet kan bli en viktig teknologi for Longyearbyen. Alle prosjektene vil kunne bidra til verdifull kompetanseheving og reduserte klimagassutslipp, oppsummerer LL i forslaget til politikerne.

Powered by Labrador CMS