Ellingsen fratrer som Unis-direktør

Harald Ellingsen (65) slutter som Unis-direktør ved nyttår etter uenighet med styret om videre veivalg.

Harald Ellingsen begynte i stillingen som direktør på Unis 1. oktober 2016. Han slutter i stillingen til nyttår.
Harald Ellingsen begynte i stillingen som direktør på Unis 1. oktober 2016. Han slutter i stillingen til nyttår.
Publisert

Unis skriver i en pressemelding:

«Grunnet ulike forventninger til videre veivalg for UNIS, har styret og administrerende direktør Harald Ellingsen blitt enige om at Ellingsen fratrer sin stilling som direktør ved UNIS med virkning fra 1. januar 2020. Fra samme dato, og frem til åremålets slutt, vil han utføre oppgaver for UNIS etter nærmere avtale. Under Ellingsens direktørperiode har UNIS oppfylt departementets måltall for studieproduksjon og har oppnådd en økonomi i balanse. UNIS har nylig vedtatt en strategi som legger til rette for en mer strategisk målstyrt institusjon. Det er naturlig at denne strategien følges opp av en ny direktør. Partene ønsker hverandre alt godt i det videre arbeid.»

Flytter ved nyttår

Ellingsen ønsker ikke å si mer om hva som ligger bak hans fratreden.
– Nei, dette er ikke mer dramatisk enn at jeg drar ned til jul og jobber fra Trondheim fram til oktober neste år. Hvilke oppgaver jeg da skal jobbe med har vi ikke blitt enige om enda, men jeg skal rapportere til ledelsen. Jeg tenker at jeg skal gjøre ting som er fornuftig at jeg gjør, så ønsker jeg Unis alt vel videre, sier Ellingsen.
Ellingsen og kona Anne, som også har jobbet på Unis, er for tiden på ferie på fastlandet.
– Jeg ser fram til å være i Longyearbyen fram til jul. Da flytter vi begge ned. Kona sin permisjon ved NTNU går ut og huset i Trondheim har vi leid ut fram til 1. januar. Vi har hatt en fin tid både på Svalbard og på Unis, sier han.

Ellingsen begynte i direktørstillingen 1.oktober 2016 i en fire års åremålsstilling. Han kom da fra stillingen som professor og instituttleder ved Institutt for marin teknikk ved Norges Teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).

Powered by Labrador CMS