Fra hotell til studentboliger

Po Lin Lee får ikke bygge hotell på Elvesletta. Nå ønsker Studentsamskipnaden å flytte studentene hit.

Dette hotellet fikk Po Lin Lee og Svalbard International tillatelse fra Longyearbyen lokalstyre til å bygge. I vår ble det imidlertid klart at selskapet ikke får leie tomt fra Staten.
Publisert

– Vi har hatt positive møter med Longyearbyen lokalstyre og Store Norske. Vi har en intensjon om å avvikle boligene i Nybyen og bygge nye, for vi ønsker å tilby sikre og gode boliger, sier administrerende direktør Hans Petter Kvaal i Studentsamskipnaden i Tromsø.

Finansieringen er allerede på plass.

– Vi har fått beskjed fra departementet om at vi kommer til å få det. Det er både politisk og administrativ velvilje, sier Kvaal.

For lite informasjon

Tomta de ønsker å bygge på er den nordligste av de tre tomtene som ble tildelt i 2014 til hoteller og restaurant.

Da ble Po Linn Lees selskap Svalbard International tildelt en tomt på Elvesletta fra Store Norske. Det fikk tillatelse fra LL til å bygge hotell, en tillatelse som gjelder til midt i desember. Nå sier Store Norske, som forvalter grunnen på vegne av staten, stopp.

«Forholdet til Svalbard International ble avviklet i april i år og kom som følge av manglende informasjon om hvordan tomta skulle utvikles», skriver eiendomssjef Sveinung Lystrup Thesen i en epost til Svalbardposten.

Han skriver også at tomta ennå ikke er tildelt, men at de er i dialog med Studentsamskipnaden.

Så fort som mulig

Nå som det skal bygges noe nytt på tomten, som er satt av til bolig og næring, må det lages en ny delplan som skal politisk behandles.

– Det er innenfor formålet, men for at man skal kunne bygge videre på de to tomta må det lages en delplan, sier byggesaksbehandler Astrid Meek i LL.

Ifølge Kvaal skal Studentsamskipnaden i gang med reguleringsarbeid umiddelbart etter sommeren.

– Tanken er å få gjort det så fort som mulig. Intensjonen er at vi skal tilpasse en egnet tomt til studentboliger og begynne å bygge så fort som mulig, sier han.

Administrerende direktør i Studentskipnaden i Tromsø ønsker å bygge nye studentboliger i sentrum av Longyearbyen så fort som mulig.

Hvor mange hybler det er plass til, er ikke klart ennå, men Kvaal regner med at det vil bli mellom 100 og 140.

Studentsamskipnaden hadde 142 hybler i Nybyen, før en storm i 2015 ødela den ene studentbrakka.
I tillegg har de studentboliger på Sjøskrenten. De sto ferdige i 2014.

– Hva gjør dere med boligbrakkene i Nybyen når dere har fått nye hybler på plass?

– Vi må se hva de kan brukes til på en god måte. Vi ønsker å flytte studentene ned derfra. Det er ikke utrygt å bo der siden det er skredvarsling og man er føre var og evakuerer, men på sikt er det ikke en god løsning å ha studentene boende der, sier Kvaal.

Han legger til ta Studentsamskipnaden på sikt ønsker å øke tallet på studentboliger, i tillegg til å erstatte skredutsatte boliger i Nybyen.

Ønsker hotellet

Po Lin Lee i Svalbard International hadde ikke tid til å kommentere saken da Svalbardposten ringte fredag. Forrige uke sa hun følgende om julenissepostkassen i Sjøområdet og hotellbygging:

– Det eneste jeg kan si er at jeg mener det beste for turistindustrien i Longyearbyen vil være at jeg får bygge hotellet og ha postkassen her.

Venter på lån

Den midterste av de tre tomtene ble tildelt Svalbard Utvikling AS. De har fått tillatelse fra Longyearbyen lokalstyre til å sette opp et hotell med Barlindhaug Eiendom som utbygger, men har ennå ikke inngått leieavtale med Staten om tomta.

Ifølge Thesen i Store Norske har det vært stillstand der fordi utbyggerne var blant de berørte da Næringsdepartementet endret ordlyden i leieavtalene på grunn.

«Vi er i dialog med selskapet om dette», skriver Thesen.

Han forklarer videre at den vanlige gangen i en tomtetildeling er at det blir inngått en midlertidig avtale. Etter det har utbyggeren et år på seg til å få innvilget rammetillatelse fra LL. Når det et på plass, inngås det en langtids grunnleieavtale, og i henhold til den må utbyggingen starte innen to år.

«Vi har ingen informasjon om at det vil skje noe fysisk arbeid på tomtene i år, men vi håper formalitetene kan være avklart og at utviklingen kan komme igang neste år,» skriver Thesen.

Den siste tomta bygger Svalpro ut. De holder nå på med første trinn på et nytt hotell. Videre ønsker de å bygge to boligblokker på tomta.

Powered by Labrador CMS