Advokat om Elvesletta:

– Leietaker kan ta imot overnattingsbesøk

Ifølge husleieloven kan studentene på Elvesletta som utgangspunkt ha overnattingsbesøk, mener organisasjonen Huseierne.

Studenter som bor i hybler reagerer på at de ikke får ha overnattingsbesøk.
Studenter som bor i hybler reagerer på at de ikke får ha overnattingsbesøk.
Publisert

Studenter som leier hybler får ikke ha overnattingsbesøk, ifølge et skriv de har fått utdelt av studentsamskipnaden. Svalbardposten har lest leiekontrakt for en hybel, og det står ingenting om at overnattingsgjester ikke er lov.

Et slikt leieforhold reguleres av husleieloven, og advokat i organisasjonen Huseierne, Øyvind Reitzel Bjerke forklarer noe av innholdet i loven.

– Gjennom leieavtalen har leietaker i alle tilfeller en eksklusiv rett til å bruke utleieobjektet som sin bolig. Dette innebærer blant annet at leietaker som utgangspunkt kan ta imot besøk. Innenfor vanlige og rimelige rammer omfatter dette også overnattingsbesøk.

Studentene Svalbardposten har snakket med reagerer også på teksten i skrivet, hvor det trues med utkastelse hvis de har overnattingsgjester.

Kapasitet

Studentsamskipnaden ga først en forklaring om at årsaken til at det ikke var tillatt med overnattingsgjester var brukstillatelsen for bygget. Imidlertid viste det seg at det ikke finnes en brukstillatelse som omhandler dette. Det er heller ikke spesielle brannforskrifter som skulle tilsi at overnattingsbesøk ikke er tillatt.

Ifølge studentsamskipnaden vil overnattingsbesøk «gå ut over det totale tilbudet for øvrige studenter».

Studentsamskipnaden har opplyst til Svalbardposten at Elvesletta ved ordinær belastning har kapasitet for 267 personer, og ved maks kapasitet kan det oppholde seg 350 personer der

– For å opprettholde et godt og trygt tilbud for alle våre beboere må vi gjøre vurderinger basert på kapasitet, sikkerhet og belasting på bygget. Selv om vi har brukstillatelse til å huse 350 stykker, vil en plutselig økning i korte perioder blant annet gå ut over det totale tilbudet vi skal sikre til de øvrige studenter som ikke har besøk også, skriver avdelingsleder for Norges arktiske studentsamskipnad, Malin Persson i en e-post.

Les også: Får ikke ha overnattingsbesøk:– Gir oss følelsen av å bli overvåket

Les også: Studenthybler på Elvesletta:Ingen dokumentasjon på at det ikke er lov med overnatting

Rimelige regler

Øyvind Reitzel Bjerke sier at reglene må vurderes ut ifra hvilken type leieforhold det er snakk om.

– Reglene eller påbudene må være vanlige eller rimelige, og dette må vurderes konkret ut fra hva slags leieforhold det dreier seg om. Vurderingen kan altså være forskjellig, avhengig av om det eksempelvis er tale om leie av studentbolig i et større bygningskompleks med mange andre utleieboliger, eller om det dreier seg om utleie av en enkelt boenhet med god plass og ingen eller få andre beboere/leietakere.

– Betyr dette at det ikke finnes et klart svar på om slike regler er tillatt eller ikke?

– En leietaker som klart utgangspunkt har lov til å motta vanlig overnattingsbesøk, men konkrete omstendigheter i hver enkelt sak må tas med i vurderingen. Det skal nok likevel mye til for at et generelt forbud vil stå seg rettslig, sier Reitzel Bjerke.

– På generelt grunnlag ville jeg ha bedt utleier om en grundig rettslig redegjørelse for et forbud mot overnattingsbesøk, avslutter han.

Svalbardposten har oversendt saken til Norges arktiske studentsamskipnad med tilbud om å kommentere, men har ikke fått svar.

I hyblene er det køyesenger, men ikke tillatt med overnattingsgjester.
I hyblene er det køyesenger, men ikke tillatt med overnattingsgjester.

Dialog

Avdelingsleder for Norges arktiske studentsamskipnad, Malin Persson sier at de har gått i gang med å finne en løsning.

– Vi skal søke en løsning som på best mulig måte ivaretar de mange behov og hensyn i denne saken. Kapasitet på bygget, kapasitet i vår drift, brannsikkerhet og hensyn til både de studenter som får besøk og de studenter som ikke får det henger tett sammen. Vi forstår at noen studenter oppfatter dette som strengt, og har allerede gått i gang med å finne andre måter å håndtere dette på, som gjør at vi kan imøtekomme studentenes ønske om besøk på en bedre måte. Og vi ønsker gjerne dialog med studentene i denne prosessen, sier Persson.

Powered by Labrador CMS