Satser sammen om ny energi

UNIS, Store Norske og SINTEF inngår nå i en avtale om samarbeid innenfor fornybar energi tilpasset arktiske forhold.

Skal samarbeide: Foran fra venstre: Anna Sjöblom (Professor UNIS), Jack Ødegård (Forskningsdirektør SINTEF), Gijs Breedveld (Forskningsleder UNIS). Bak fra venstre: Jøran Moen (Administrerende direktør UNIS), Jan Morten Ertsaas (Administrerende direktør SNSK), Guttorm Nygård (Leder energi SNSK).
Publisert

UNIS og Store Norske har allerede vært utpekt som partnere i den energiomstillingen Longyearbyen står overfor. Nå har de fått med seg SINTEF som strategisk samarbeidspartner. Samarbeidsaktørene skal bidra til en energiforsyning som skaper solide arktiske samfunn.

Partnerne har allerede en betydelig aktivitet på området, men ser behovet nå for å akselerere og forsterke innsatsen. På sikt er ambisjonen å få formalisert samarbeidet gjennom etablering av et forskningssenter i Longyearbyen og tilknyttet laboratorie- og test/pilot-infrastruktur. Men før vi kommer dit, så handler avtalen nå om å jobbe tettere og mer koordinert med utvikling av ulike prosjekter, og tiltrekke oss flere partnere.

Må gjøre mer

I et intervju med Svalbardposten sa UNIS-direktør Jøran Moen at de gjennom samarbeid har de beste forutsetninger for å utvikle all den kompetanse som trengs for å løse de lokale utfordringene.

– Skal vi få dette til må vi gjøre mer enn det vi gjør i dag. Skal vi bli et utstillingsvindu for bærekraft må vi også legge inn en ekstra innsats og vi må samarbeide godt for å oppnå dette. Vi vil gjerne bidra til å etablere et nasjonalt senter for arktiske energiløsninger i Longyearbyen, for forskning og innovasjon, som kobler energiforsking mot næringsutvikling, sa Moen til Svalbardposten.

«Grønt industriløft»

Blant temaene partene skal samarbeide tett om fremover er lokal produksjon av energi, med søkelys på sol, vind og geotermi, fremtidig energilagring hvor batterier, termisk og fornybare energibærere er satsingsområdene, samt styring av hybride energiløsninger.

Dagens regjeringsplattform med «grønt industriløft» som et av hovedmålene, gir tydelige signaler om veien fremover. Dette vil påvirke både utdanning og forskning, og hvordan innovasjon og næringsutvikling vil skje – også på Svalbard.

Ny i klassen

Store Norske og UNIS har allerede samarbeidet om energiomstillingen. Ny er SINTEF.

– Vi i SINTEF ser fram til å bidra med vår kompetanse til å levere ny miljøvennlig teknologi. Vi har 72 års erfaring med forskning og innovasjon hvor energisystem, teknologi og næringsutvikling går parallelt. Nå er det flere hundre forskere hos oss som jobber med relevante problemstillinger, det hadde vært bra om noen av disse kunne drevet sin forskning her på Svalbard og bidratt til omstillingen her, sier forskningsdirektør Jack Ødegård i SINTEF.

Powered by Labrador CMS