Energikampen

Lompen byttes ut med Gore-Tex for godt – over 100 års gruvehistorie er snart over.

ENERGI: Hvordan skal Longyearbyen lyse i framtida?
Publisert

Når den nye energiforsyningen står klar om fem år, er det også slutt for Gruve 7 – den siste gruva i produksjon. Det var gruvene og kullet som skapte Longyearbyen, eller rettere sagt: Det var folkene som jobbet i gruvene som skapte samfunnet.

Det er god grunn til å være nostalgisk i en sådan stund, 39 industriarbeidsplasser går tapt. For hver arbeidsplass er det to til fire innbyggere i Longyearbyen som blir berørt – det berører hele samfunnet.

Men noen overraskelse er det ikke. Regjeringen har lenge signalisert at utvinning av kull ikke er bærekraftig. Da det ble besluttet å legge ned kullproduksjonen i Svea og Lunckefjellet, var det i realiteten et definitivt nei til norsk kullproduksjon på Svalbard.

En tredjedel av kullet som brytes ut av Gruve 7 går til Longyear Energiverk. Nå skal dette også inn i historiebøkene, og mye av grunnlaget for kullproduksjonen forsvinner.
Den forurensende kullkraften skal bort – ny og mer miljøvennlig energiproduksjon skal på plass innen fem år. Etter lang tids stillhet om fremtidens energiløsning for Svalbard, kom det endelig en lyd fra regjeringen. Det kommer en energiplan for Longyearbyen over statsbudsjettet for 2022.

Dansen rundt energiløsningen har foregått ei stund, men det er tre dansepartnere. Lokalstyret vil bestemme, det vil også departementet som fram til nå har vært ganske så tyst. Store Norske jobber med nye satsingsområder med mål om å skape nye stabile, fremtidsrettede, helårlige arbeidsplasser på Svalbard. De har tydelig signalisert at de ønsker en rolle i den nye energiløsningen.

Longyearbyen Lokalstyre må ha en viktig rolle når den framtidige energiforsyningen blir avgjort. Miljødirektoratets utredning «Klimakur 2030» konkluderer med at det bygges et nytt kraftverk på Hotellneset og at trepellets eller naturgass er den beste løsningen. Lokalstyret vil ikke ha noe nybygg på Hotellneset eller trepellets. Vi må bygge om – ikke bygge nytt. Vi har ingen trær (ett lite) på Svalbard og all pellets må transporteres til øya. Er det spesielt klimavennlig? Andre løsninger er gass eller hydrogen. Olje- og energiminister Tina Bru varslet tydelig at vindkraft og solenergi ikke er løsningen på grunn av at det medfører store inngrep i en sårbar natur. Og hvem vil ha gigantiske vindmøller på Platåberget?

Denne regjeringen er ikke kjent for å høre hva utkanten mener, men her må Lokalstyret bruke alle tilgjengelige midler for å sitte i førersetet når denne viktige avgjørelsen blir tatt.

Powered by Labrador CMS