Leserinnlegg:

Fortsatt gruvedrift må ikke bremse omstillingen

Det utgjør ikke noe globalt klimaproblem at driften av Gruve 7 forlenges frem til 2025. Det som derimot ikke må skje, er at fremdriften i omlegging til grønne energiløsninger settes på vent.

Omstilling: Selv om driften fortsetter i Gruve 7, må ikke dette påvirke omstillingen til en grønn energiløsning.
Publisert Sist oppdatert

Dersom vi erstatter kull med diesel vil det gi en umiddelbar reduksjon i lokale klimautslipp. La oss holde fast ved at vi går over til diesel, selv om det fortsatt produseres kull for salg til metallurgisk industri, som enda ikke har noe alternativ til kull.

Vi har ingen tid å miste. Det finnes ikke utprøvde fornybare energiløsninger for høy-Arktis. Miljøvennlige energiløsninger for kaldt klima må utvikles og testes ut i Arktis. Å utvikle miljøvennlig energiteknologi for kaldt klima, ekstremvær og strengt miljøvern, er mulig, men det krever en langsiktig og målrettet innsats.

Fornybare energiløsninger trekker energi ut av naturen. Teknologien skal motstå naturkreftene. Installasjonene må være robuste og ikke påføre naturmiljøet skade.

Den mest kostnadseffektive tilnærmingen vil være å legge til rette for et samarbeid mellom forsknings og utdanningsmiljøer, forvaltning og næringsliv. En vellykket satsning på utvikling og uttesting av fornybare energiløsninger i Arktis, vil gi involverte bedrifter et konkurransefortrinn i et globalt marked, ikke avgrenset til Arktis. For forskning og utdanning vil et slikt samarbeid utvikle og styrke forskningsmiljøene og bidra med flere kandidater med kompetanse på arktisk grønn energiomstilling.

Forvaltningen, dvs. Longyearbyen Lokalstyre, har ansvaret for energiforsyningen og kan gjennom dette samarbeidet sikre Longyearbyens husholdninger og næringsliv grønn energi til en akseptabel pris. Utviklingskostnadene fordeles i et større marked. Dersom løsningene som vi utvikler for Longyearbyen tas i bruk i stort monn, øker vårt bidrag til stoppe den globale oppvarmingen. FNs bærekraftsmål nr. 17, partnerskap for å nå målene, er en del av løsningen!

Powered by Labrador CMS