Energiomstilling:

– Bør vente på teknologi

Å erstatte kull med diesel er ikke en god miljø-løsning, mener gruve-ansatt. Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) avviser kritikken.

GRUVEELEKTRIKER: Rune Mjelde jobber i Gruve 7 og er kritisk til lokalpolitikernes strategi for å påskynde omstillingen fra kullkraft i Longyearbyen.
GRUVEELEKTRIKER: Rune Mjelde jobber i Gruve 7 og er kritisk til lokalpolitikernes strategi for å påskynde omstillingen fra kullkraft i Longyearbyen.
Publisert

Gruveelektriker i Gruve 7, Rune Mjelde, mener forslaget fra administrasjonssjefen i Longyearbyen lokalstyre (LL) om å snarest mulig erstatte kullkraftverket med en midlertidig, diesel-drevet løsning, vil være verre for miljøet enn ren kulldrift.

Mjelde er fagforeningsleder i gruven, men understreker at han i denne saken uttaler seg som privatperson og gruve-ansatt.

– Det å starte opp en dieselverk kan neppe kalles en mer miljøvennlig løsning, denne dieselen skal utvinnes, fabrikkeres og transporteres opp til Longyearbyen. Dette skaper et miljøavtrykk som til sammen ikke kan være så mye bedre enn kortreist kull fra Gruve 7, skriver Mjelde i en kommentar til forslaget som skal behandles av politikerne i lokalstyret torsdag. Han mener den foreslåtte løsningen er forhastet.

– Vent på teknologi

Av saksdokumentene fremgår det at Longyear energiverk i 2019 slapp ut klimagasser tilsvarende 78.000 tonn CO2 i 2019, og at det gjør Longyearbyen til en av Europas mest forurensende byer, målt i utslipp per innbygger.

– Hvis man vil spare miljøet for utslipp ved å erstatte kull med fornybar energi, som er det endelige målet, bør man vente til det faktisk er teknologi tilgjengelig, foreslår Mjelde.

Han mener lokalpolitikerne driver symbolpolitikk:

– Miljø er en fin ting å gjemme seg bak når den egentlige grunnen ikke tør sies. Agendaen til topp-politikerne i Longyearbyen er at Gruve 7 og alle dens ansatte skal bort, koste hva det koste vil, skriver han.

Farvel til Ap

Mjelde går spesielt hardt ut mot Svalbard Arbeiderparti i sin kommentar.

– Jeg har alltid vært og kommer alltid til å være en arbeider i sjel og tankegang, men det smerter å kalle meg selv en arbeiderpartivelger nå. Spesielt smertefullt blir det når «mitt» parti motarbeider og aktivt går inn for å nedlegge arbeidsplasser. At partiets ledelse aktivt prøver å forsere en nedleggelse av 40 industriarbeidsplasser er en skam. Ap får i hvert fall ikke min stemme ved neste lokalvalg, men det er vel sikkert ingen trussel for dem siden det da ikke vil være noen industriarbeidere igjen her på øya, skriver Rune Mjelde.

Avviser miljø-mål

Lokalstyreleder Arild Olsen (Ap) avviser kritikken og gjentar sitt hovedargument for en raskest mulig energiomstilling i Longyarbyen:

– Det handler først og fremst om sikker og kostnadseffektiv energiløsning. Dette er ikke utløst av en klima- og miljødiskusjon. Vi vil komme i snarlig posisjon for å kutte kostnader som igjen slår positivt ut for innbyggeren og næringslivet, skriver han i en epost med tilsvar til kritikken.

At energiforsyningen en periode må besørges av gjennom en oppgradering av dagens dieselfyrte reservekraftverk, forklarer han med behovet for en sikker energiforsyning.

– Overgangen til nytt energisystem må være sikker, og det er her en midlertidig diesel eller multifuel-løsning kan spille en rolle. Dette kan også inngå i et fremtidig reservesystem på linje med det vi har. Følgelig er et totalt miljøregnskap ikke vektlagt eller nødvendig. At vi også har en ambisjon om en mest mulig klimanøytral energiløsning når den endelige løsningen er på plass, er naturlig. Her kommer vi svært langt med kjent teknologi og vi er ikke avhengig av å vente, som Mjelde mener, skriver Olsen.

Dialog med Store Norske

Lokalstyrelederen understreker at veivalget i energipolitikken er strengt faktabasert.

– At vi ikke skulle inneha kompetanse for å treffe de rette valgene er en påstand som ikke bare diskrediterer lokal kompetanse og innsikt, men også Norge som energinasjon og den kompetansen vi faktisk høster av. Jeg vil også tilbakevise en vinkling om at lokalpolitikerne nærmest eksperimenterer med forsyningssikkerheten i et forsøk på å kvitte seg med industriarbeidsplasser som påstått, skriver Olsen.

– Fakta er at det er politisk ønskelig at industriarbeidsplassene ivaretas, på lik linje med at kompetansen Longyearbyen lokalstyre har om energiverket blir ivaretatt og videreutviklet. Dette har jeg vært tydelig på hele veien, understreker han, og peker fremover mot omstillingsarbeidet som pågår i Store Norske, som driver Gruve 7.

– Ringvirknings-analysen av Gruve 7 som Store Norske utarbeider, og dialogen som vi har etablert for å skape nye lønnsomme helårlige arbeidsplasser, blir viktig i arbeidet fremover. Hvordan det til slutt faktisk blir er vanskelig å si noe nøyaktig om. Det som er sikkert er at beslutningen om omstilling av energiverket ligger fast, og vi vil gjøre en jobb for at den blir best mulig for flest mulig, sier lokalstyreleder Arild Olsen til Svalbardposten.

Lokalstyret behandler forprosjektet til energiomstillingen i et møte torsdag kveld.

Powered by Labrador CMS