LESERINNLEGG | ANNE VERA SKRIVARHAUG

Longyearbyen lokalstyre samarbeider bredt om energiomstillingen

Anne Vera Skrivarhaug ble i mars ansatt som sektorsjef i Longyearbyen lokalstyre.
Publisert

Det er heldigvis en rekke ressurssterke og kunnskapsrike aktører som ønsker å samarbeide om energiomstillingen i Longyearbyen.

Nå arbeides det med handlingsplanen for energiomstillingen (Energiplan Longyearbyen). Når planen foreligger senere i år har vi mer kunnskap om hvordan overgangen til en mest mulig fornybar energiforsyning kan gjennomføres på en måte som er så sikker, skånsom og kostnadseffektiv som mulig.

I arbeidet med energiomstillingen samarbeider Longyearbyen lokalstyre med en rekke aktører fra energibransjen, forskningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner, offentlige myndigheter, regjeringsapparatet og lokale aktører. Og Longyearbyen lokalstyre samarbeider selvsagt både med UNIS og Store Norske. Mange er invitert inn i prosessen, ingen er ekskludert og ingen har fått eksklusivitet.

Å hevde at Longyearbyen lokalstyre ikke ønsker å samarbeide blir feil, men det er nå ikke riktig tidspunkt for eksklusivt samarbeid.

I august i år sendte Longyearbyen lokalstyre forslag til samarbeidsavtale/intensjonsavtale til SNSK og UNIS. Forslaget dekket området fornybar energi og det ble åpnet for mulighet til å inkludere også andre aktører. Denne samarbeidsavtalen har dessverre ikke SNSK og UNIS ønsket å forplikte seg til.

Likevel samarbeider Longyearbyen lokalstyre, SNSK og UNIS godt på flere områder, blant annet i prosjektet som skal vurdere fornybare energikilder og deres anvendelse i arktiske strøk. Prosjektet skal også modellere varme- og energiproduksjonen fra energikildene og kartlegge samfunnets aksept for bruken av dem. Samarbeidet støttes av Forskningsrådet og ledes av Sintef. Prosjektet gir både Longyearbyen lokalstyre, UNIS og SNSK god anledning til å bidra til energiomstillingen i Longyearbyen og til å videreutvikle egen kompetanse innen fornybar energiproduksjon i Arktis.

Om bare to måneder skal arbeidet med energiplanen være ferdig. Arbeidet med energiplanen er det viktigste strategiske samarbeidsfora i 2022 og derfor rigget som et prosjekt hvor alle aktørene i Longyearbyen er invitert inn for å ha reell mulighet til å påvirke utformingen av planen og stille med kompetanse og ressurser.

Arbeidet med energiplanen baseres på likeverdig behandling, åpenhet og forsvarlighet. Planen skal leveres Olje- og energidepartement og Justis- og beredskapsdepartementet også skal departementene og Longyearbyen lokalstyre sammen vurdere videre prosess for ny energiløsning for Longyearbyen. Det blir derfor feil om Longyearbyen lokalstyre, i denne fasen av energiomstillingen, inngår eksklusivt samarbeid med SNSK og UNIS.

Dette handler hverken om feilinformasjon eller vrangvilje, men skal vi få til en god prosess må timingen og omfanget på samarbeidet være riktig.

Nå bør bekymringene som ble fremsatt av SNSK i Svalbardposten sist lørdag snus til muligheter og bredt positivt samarbeid. Vi håper at både UNIS og SNSK revurderer intensjonsavtalen som ble oversendt i august, sånn at vi sammen kan få det beste ut av lokal kunnskap, kompetanse og ressurser, uten at vi ekskluderer andre aktører som kan bidra på veien til å gjøre Longyearbyen til et grønt utstillingsvindu.

Powered by Labrador CMS