LESERINNLEGG | CHRISTIAN SKOTTUN

Energiomstilling på kollisjonskurs med næringsliv og lokalbefolkning?

Leserbrev fra Svalbard Næringsforening.

Forutsigbarhet: Leder Christian Skottun i Svalbard Næringsforening ønsker en forutsigbar, lav pris på strøm.
Forutsigbarhet: Leder Christian Skottun i Svalbard Næringsforening ønsker en forutsigbar, lav pris på strøm.
Publisert Sist oppdatert

Prosessen mot en energiomstilling til fornybar energi, via en dieseldrevet mellomfase, preges av kompleks, og til dels vanskelig tilgjengelig, informasjon.

Og det er en underliggende utrygghet for at løsningene som legges frem ikke nødvendigvis er de beste til å ivareta forsyningssikkerhet og ønsket norsk tilstedeværelse på Svalbard.

Fra Svalbard Næringsforenings (SNF) ståsted har vi ingen sterke meninger om de tekniske valg som gjøres, men vi forutsetter at løsningen er faglig forsvarlig og tilfredsstiller behovene til drifts- og forsyningssikkerhet.

Videre støttes selvfølgelig prinsippet med en overgang til fornybar energi. Dette er viktig, og riktig! Problemet er at det fremstår som at risiko og kostnader veltes over på næringsliv og befolking.

Bekymret over utgiftsøkning

SNF har som en klar forutsetning for prosessen at det parallell med en omstilling også kommer en garanti for kostnadsutviklingen.

Slik forslaget fremstår nå er dette en vei til Armageddon for Svalbardsamfunnet der investeringsviljen bortfaller og bolyst/mulighet forvitrer.

Enhver økt kraftkostnad for næringslivet vil resultere i økte produksjonskostnader for varer og tjenester.

Dette igjen vil projiseres krone for krone over på lokalbefolkningen.

Dette betyr at for befolkingen, vil økte kraftkostnader, også gi en drastisk økning i kostnader på varer og tjenester.

Dette er jo fenomenet som «strømstøtteordningene» på fastlandet skal motvirke.

– Staten må betale

SNF’s syn er at det er den norske stat som er «bestiller» av produktet «norsk tilstedeværelse på Svalbard».

Da må også «bestilleren» betale for varene. Ikke forvente at «produktet» skal absorbere kostnaden.

I stor grad er den gjeldene energisituasjonen et resultat av en mangeårig manglende vilje til å fornye og tilpasse energiproduksjonen.

På mange måter er den nåværende situasjonen en arv fra tiden da staten var eier og driver. Nå forsøker man å omstille både energi og bygningskvalitet ved å skyve kostnadene direkte over på befolkningen.

Dette er en farlig vei som vil redusere investeringsvilje og føre til norsk fraflytting.

Fryse 2023-prisene

SNF’s forslag er at det sammen med beslutningen om en overgangsordning også må følge med en forutsigbarhet gjennom å fryse kraftkostnaden på 2023 nivå.

Eller på annen måte sikre en tilstrekkelig lav og forutsigbar kraftkostnad over tid.

Dette er en viktig beslutning som vil få avgjørende konsekvens for utviklingen av Svalbardssamfunnet fremtid.

Da er det viktig å ikke forhaste seg inn i beslutningene. Dersom dette ikke kommer på plass bør det trykkes på «nødstopp» knappen inntil det kan stilles en garanti for forutsigbarheten av kraftkostnadene for næringslivet og befolkningen.

SNF er gjort kjent med at Lokalstyre har kommet med konkrete forslag til tekst i Statsbudsjettet som skal være dekkende. Så håper vi rikspolitikeren også er sitt ansvar bevisst når rammene for Svalbard legges.

Powered by Labrador CMS