LESERINNLEGG | JOHANNESSEN, JOHANSEN, ANDERSSEN, GYTRI OG GJEMBLE

Innbyggere og lokalt næringsliv skal ikke bære kostnaden eller risikoen for energiomstillingen

Stein-Ove Johannessen, Trond Johansen, Celine Anderssen, Jo Gytri, Erik Gjemble i Svalbard Høyre.
Publisert

Svalbard Høyre har det siste året hatt den tydeligste klimastemmen i lokalstyret og vært en pådriver for en energiomstilling for å kutte CO2-utslippene i Longyearbyen. Men vi kan ikke godta en økning av energigebyrer på 39%. Selv om det smerter i klimahjertet så er vi villig til å sette hele omstillingen på vent om man ikke finner et alternativt gebyrregulativ. Vi mener at regjeringen har gjort altfor lite for å støtte Longyearbyen i denne prosessen og for å redusere den økonomiske byrden for innbyggere og lokalt næringsliv.

En vanskelig avveiing, men innbyggernes- og lokalt næringslivs behov veier tyngst

Svalbard Høyre tok høsten 2019 initiativ til at FN’s bærekraftsmål også skulle være gjeldende for Longyearbyen lokalstyre, og etter en omfattende politisk prosess ble det valgt ut 7 bærekraftsmål som skal ligge til grunn i all planlegging og drift i Longyearbyen lokalstyre.

Ett av hovedmålene for Longyearbyen lokalstyre er: “Longyearbyen lokalstyre sikrer tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for lokalsamfunnet”. Svalbard Høyre mener at den foreslåtte minimums dieselløsningen hverken er pålitelig nok eller til en overkommelig pris for lokalsamfunnet.

Vi stiller oss fortsatt bak energiomstillingen, og ser frem til at Energiplan Longyearbyen gjøres tilgjengelig før jul. Målet om raskes mulig innfasing av fornybar energi og utslippsreduksjon er ambisiøs, men realistisk.

Svalbard Høyre vil legge til rette for bolyst og lokalt næringsliv

I en artikkel i forrige utgave av Svalbardposten kom det frem hvor urettferdig energigebyrene kan slå ut for den enkelte. Svalbard Høyre mener at økte energigebyrer kan bidra ytterligere til å skape et A og B lag i lokalsamfunnet. I Longyearbyen er om lag 60% av boligene i offentlig eie, i tillegg til at om lag 20% av boligmassen eies av bedrifter som leier ut til sine ansatte. Det betyr at 80% av Longyearbyens befolkning har liten eller ingen direkte påvirkning på hvor de bor eller kvaliteten på boligen.

I dag finnes det ikke noen overordnet og helhetlig plan for energieffektivisering, og all den tid dette ikke foreligger har ikke innbyggerne annet valg enn å betale de stadig økende gebyrene. Men at 80% av boligene er eid av staten og lokale bedrifter gir oss også en kjempemulighet til å ha en helhetlig tilnærming til problemet. Denne muligheten må vi utnytte og det skal Svalbard Høyre jobbe for at boligeierne gjør.

Vi tror på Longyearbyen

Vi har størst gjennomføringsevne sammen, og vi håper at et samlet lokalstyre på tirsdag klarer å enes om et gebyrregulativ som vil være overkommelig for Longyearbyens innbyggere og lokalt næringsliv. Svalbard Høyre har stor tillit til at de ansatte ved Longyear energiverk vil strekke seg langt for å gi oss en sikker og kostnadseffektiv energiforsyning, også i en overgangsfase!

Powered by Labrador CMS