Ap sentralt om Gruve 7 og kullkraft:

– Mer tid til omstilling

Med harde ord til regjeringen og Store Norske går Arbeiderpartiet sentralt tungt inn i diskusjonen om kraftverk og gruvedrift. Vil ha lengre tid til omstilling av arbeidsplasser.

NESTLEDER: Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet, gir tyngde til lokalpolitisk krav til regjeringen og Store Norske om å bruke mer tid til omstilling for å ta vare på arbeidsplassene i energiverket og Gruve 7.
NESTLEDER: Bjørnar Skjæran i Arbeiderpartiet, gir tyngde til lokalpolitisk krav til regjeringen og Store Norske om å bruke mer tid til omstilling for å ta vare på arbeidsplassene i energiverket og Gruve 7.
Publisert
LOKALSTYRELEDER: Arild Olsen (Ap).
LOKALSTYRELEDER: Arild Olsen (Ap).

– Den ensidige koblingen mellom driften av Gruve 7 og kullkraftverket tyder på dårlig politisk kunnskap. Driften av gruva har også andre formål enn bare byens energiforsyning, sier lokalstyreleder Arild Olsen (Ap).

Bakgrunnen er energiomstillingen der kullkraftverket skal utfases. Regjeringen har satt et femårig perspektiv på prosessen og samtidig sagt at at Store Norske skal vurdere konsekvensene for Gruve 7.

Olsen mobiliserer nå Arbeiderpartiet på Stortinget for å få endret kursen på regjeringens politikk. Partiets nestleder, Bjørnar Skjæran, gir lokalstyrelederen full støtte.

Svea og korona

– Energiomstillingen på Svalbard har vår fulle støtte, bekrefter Ap-nestlederen.

– Vår ambisjon er at Svalbard skal være et bærekraftig samfunn, med ei trygg og sikker energiforsyning med lavest mulig klimagassutslipp. Vi er også opptatt av det nasjonale ansvaret vi har for å skape arbeidsplasser når man tar beslutninger som gjør at arbeidsplasser går tapt. Særlig når situasjonen på Svalbard er så krevende som nå, med Svea under avvikling og reiselivet hardt rammet av korona. Den direkte koblingen mellom avviklingen av kullkraftverket og Gruve 7 blir derfor helt feil nå. Vi må sørge for å ta den tiden vi trenger for å unngå at det blir en nedgangsperiode. Det er i tråd med Aps nordområde-utredning hvor vi er spesielt opptatt av å skape nye arbeidsplasser og positiv befolkningsutvikling. Dette er enda viktigere på Svalbard.

– Hvordan konkret og i hvilkets tidsperspektiv tenker Ap sentralt å få snudd regjeringen i denne saken?

– Vi vet ikke hva som vil være situasjonen om ett, to eller tre år frem i tid. Ambisjonen må uansett være å skape nye arbeidsplasser i samme tempo som man avvikler og vi må sikre en omstilling som får dette til. Regjeringen knytter nå to prosesser sammen. Vi må splitte disse prosessene og skape den tiden som trengs for å sikre arbeidsplassene, svarer Skjæran.

– Stabilt samfunn

Han viser til at Ap sentralt de siste dagene har hatt en «grundig diskusjon» om Svalbard etter innspill fra lokalpartiet og lokalstyrelederen.

– Vi legger blant annet vekt på at reiselivsnæringen på Svalbard er hardere rammet av korona enn ellers i landet: En reduksjon i omsetning på 60 prosent mot 33 prosent nasjonalt. Den overordnede ambisjonen er å skape trygghet for Svalbard, at det fortsetter å være et stabilt lokalsamfunn av en viss størrelse og med gode, stabile arbeidsplasser, sier Ap-nestlederen.

– Hvordan vil Ap drive sitt syn gjennom på Stortinget og skape den skisserte endringen i politikken omkring energiomstilling og gruvedrift?

– Vi skal løfte problemstillingen og vurderer fortløpende hvordan vi løfter dette i Stortinget. For oss er det et mål å skape et nytt politisk flertall og en ny regjering, som vil ha dette som en del av sin politikk. Svalbard er en kommune i Norge og den skal være bærekraftig. Da er det riktig å ha en ambisjon om å bruke tilstrekkelig med tid på prosessen, og vi trenger en langt mer aktiv næringspolitikk både i landet forøvrig og på Svalbard, svarer Skjæran.

– Søler vekk

Arild Olsen sier seg glad for at moderpartiet engasjerer seg i saken.

– Isolert sett nå handler det om 39 og 25 personer som er ansatt i henholdsvis Gruve 7 og energiverket, og flere i tilknyttede virksomheter. Det er uheldig og en historisk feil å koble disse ensidig til drift av kraftverket. Dette er et viktig signal som jeg er glad for at Ap sentralt er enige i. Store Norske er et politisk verktøy og det skal derfor også være en tydelig politisk beslutning om hva som skal skje videre. Den pågående ringvirkningsanalysen som Store Norske utfører om muligheter for fremtiden, blir et viktig verktøy, sier Arild Olsen.

Han peker på store samfunnsendringer på Svalbard de siste 30 årene.

– Det har vært noen feil underveis, men stort sett en suksess. Med dagens retning risikerer man å søle vekk 30 års innsats. Ikke bare på grunn av politikk rundt energiomstillingen men også fordi at det Svalbard ikke er en del av den siste tilskuddspakka for næringslivet. Det må tas grep og sette en annen retning for å nå målet om å skape og bygge et livskraftig samfunn her, mener han.

– Bred støtte

Arild Olsen styrer lokaldemokratiet i Longyearbyen med Polfarersamarbeidet i ryggen, bestående av Ap, Høyre og Fremskrittspartiet.

– Hvor godt forankret er det lokale Arbeiderpartiets syn i denne saken hos Polfarersamarbeidet og resten av lokalstyret?

– Jeg føler meg trygg på at lokalpolitikerne ønsker å beholde arbeidsplassene i Gruve 7 på lik linje med at vi ivaretar kompetansen på energiverket; det er ingen opplevd uenighet i polfarersamarbeidet om det, og jeg mener også Venstre og MDG deler dette synet, svarer han.

Powered by Labrador CMS