Arbeids- og sosialdepartementet:

Er i dialog med Nav om dagpengeordning

Arbeids- og sosialdepartementet anerkjenner at Svalbard-samfunnet har endret seg, og at flere nå er ansatt i midlertidige stillinger.

Statssekretær Vegard Einan (H) mener dagens ordning for permitterte sesongarbeidere ser ut som den er fra en annen tid.
Statssekretær Vegard Einan (H) mener dagens ordning for permitterte sesongarbeidere ser ut som den er fra en annen tid.
Publisert

Nå skal de sammen med Nav se på behovet for å justere regelverk og praksis i tråd med disse endringene.

– Svalbard har hatt et spesielt og begrenset arbeidsmarked i mange år. Det har vært få fastboende og høy utskiftning i arbeidslivet. Derfor har også reglene for arbeidsledige og permitterte vært noe annerledes enn på fastlandet. Vi kommer til å se på mulighetene for å endre reglene som kan se ut som de er laget for en annen tid, sier statssekretær Vegard Einan (H) i Arbeids- og sosialdepartementet.

Er i dialog

Han presiserer at Nav har tolket dagpengeforskriften slik at det ikke er forskjell på åremålsstillinger og andre tidsbegrensede arbeidsforhold når det gjelder retten til dagpenger.

– Samfunnet på Svalbard har endret seg, og nå er flere ansatt i midlertidige stillinger. Vi og Nav vil derfor se på behovet for å justere regelverk og praksis i tråd med disse endringene, sier Einan.

Arbeids- og sosialdepartementet er nå i dialog med Nav om spørsmålene saken reiser, forteller de på mail.

Trengt gjennom på rekordtid

Daglig leder i Visit Svalbard, Ronny Brunvoll, er veldig glad for at det ser ut som om problemet nå kan bli løst.

– Det ser ut som om budskapet har trengt gjennom på rekordtid. Jeg oppfatter det i hvert fall som at dette vil bli løst til det beste for Lene, Veronica og andre dette har rammet. De må belønnes for å ha satt søkelyset på en viktig sak som har gått under radaren. De tar en for laget, sier han.

Forventer flere tilpasninger

Brunvoll presiserer også at saken er et eksempel på at Longyearbyen-samfunnet må tilpasses bedre til nye tider og endringer i både befolkningen og reiselivet.

– Jeg forventer flere tilpasninger til lover og regler på fastlandet, ikke minst innenfor arbeidslivet. Det hilser jeg velkommen, for det vil bidra positivt til den seriøsiteten vi etterstreber i både reiselivet og annet næringsliv her oppe. I kortform – fiks denne saken nå, og bruk tid på en mer helhetlig tilnærming til problematikken, oppfordrer Brunvoll til politikerne.

Nav har foreløpig ikke svart på Svalbardpostens spørsmål, men lovet svar i løpet av uken. Svalbardposten har også bedt om en kommentar fra svalbardminister Monica Mæland, men får til svar at Justis- og beredskapsdepartementet ikke ønsker å kommentere denne saken. De henviser videre til ASD.

Powered by Labrador CMS