LESERBREV

Erfaringer fra Ny-Ålesund

Unis hadde første rekke med kurs i Ny-Ålesund på lang tid.

Unis-studenter var på kurs i Ny-Ålesund i august. Professor Maarten Loonen fortalte om hvitkinngås og dyreliv.
Publisert Sist oppdatert

Fra studenter:

I slutten av august fikk vi, biologi-studentene fra Unis-kursene «AB-201 Terrestrial Arctic Biology» og «AB-204 Population Ecology», endelig dra på den etterlengtede klasseturen til Ny-Ålesund som vi hadde sett frem til siden semesterstart. Målet med turen var å utføre feltarbeid for å samle inn data til kursprosjektene våre, og lære mer om arktisk flora, fauna og økologi. Den fine naturen ble raskt vårt klasserom der vi jobbet omringet av vakre isbreer, bratte fjell og turkist hav.

Unis-kurs i Ny-Ålesund.

Gjennom uken samlet vi inn forskjellige vegetasjons-prøver ved fuglefjellet Stuphallet, og fikk to hele dager med en av de kunnskapsrike forskerne, professor Maarten Loonen (University of Groningen, Nederland) som fortalte oss om hvitkinngås og annet dyreliv. Ny-Ålesund er kanskje en liten bosetting med få innbyggere, men stedet har mye å by på i form av muligheter til forskning og læring. Her samles forskere fra hele verden i kantina tre ganger om dagen for felles måltider, og vi lot oss imponere av det gode samholdet og den trygge atmosfæren et slikt lite felleskap kunne romme. Utenfor vinduet i «servicebygget» kunne vi se nysgjerrige fjellrevvalper, reinsdyr, og til og med den svært sjeldne ismåka.

Fra klasserommet hørte og så vi bruset fra en knølhval i fjorden rett utenfor. Siden forskningsstasjonen krever radiostillhet for ikke å forstyrre de store måleinstrumentene, fikk hele klassen en naturlig «detox» fra telefonen, som lot oss tilbringe tiden fullstendig i nuet og med hverandre.

Et av klassens sterkeste minner, og som fortsatt er en snakkis, er fra en av båt-eskursjonene våre, da vi fikk ta en dukkert i det iskalde vannet foran Blomstrandbreen. Uken var så inspirerende og artig at samtlige slett ikke ville dra fra denne lille bosetningen, hvor man verken hadde internett eller kontakt med resten av den store verden.

Unis-kurs i Ny-Ålesund.

Turen til Ny-Ålesund har vært en utrolig fin mulighet for oss studenter til å lære mer om arktisk flora, fauna og økologi, og vi har fått oppleve mange fine stunder sammen som klasse, både ute i felt, og etter undervisningstid.

Fra kursansvarlige:

Vi reiste til Ny-Ålesund Forskningsstasjon for å gjøre feltarbeid med 17 bachelorstudenter i kursene «Arctic Terrestrial Ecology» og «Arctic Population Biology» i perioden 10. - 17. august. Tilrettelagt av nye muligheter mellom Unis og Ny-Ålesund Forskningsstasjon var dette første runde med kurs på lang tid i Ny-Ålesund.

Unis-kurs i Ny-Ålesund.

Feltarbeidet ga en unik mulighet til å vise elevene Kongsfjorden, som har et svært variert og annerledes miljø sammenlignet med områdene rundt Longyearbyen. I Kongsfjorden skjer økologiske interaksjoner mellom terrestriske, marine, isbreer og ferskvannsøkosystemer i umiddelbar nærhet, noe som skaper fascinerende økologiske gradienter som vi hadde som mål å studere med studentene.

Besøket vårt hadde vært i planlegging siden før påske i et meget smidig samarbeid med Kings Bay og Norsk Polarinstitutt, som forberedte oss (og Ny-Ålesund-samfunnet?) godt på vår ankomst. Vi var utrolig heldige med været og fraværet av isbjørn, noe som gjorde at vi kunne implementere «plan A» hver dag. Ettersom dette gjorde at vi ble ferdige med prøvesamlinger tidligere enn forventet, brukte vi de resterende dagene til utflukter rundt Kongsfjorden.

Unis-kurs i Ny-Ålesund.

Totalt sett viste Ny-Ålesunds infrastruktur med overnatting, helpensjon (veldig god mat!), velutstyrte laboratorier, forelesningsrom og havneplass for Unis sitt eget forskingsfartøy «Hanna Resvoll» viste seg å være perfekt for vårt formål. Spesielt laboratoriefasilitetene fra Kings Bay var en stor fordel, siden vi effektivt kunne behandle alle feltprøver om kveldene.

Både for elevene og oss som lærere var det inspirerende å være en del av i et slikt vitenskapelig miljø – og mangelen på lett tilgang til internett forsterket opplevelsen og opplevdes ikke som hemmende for vårt arbeid.

Vi er veldig takknemlige ovenfor alle i Ny-Ålesund Forskningsstasjon som hjalp oss med å gjennomføre feltarbeidet som et ledd i å utdanne neste generasjon arktiske økologer! Vi ser frem til å forhåpentligvis komme tilbake neste år! Takk for oss!

Powered by Labrador CMS