Et fredelig fregattbesøk

Det er ikke ofte norske marinefartøyer gjester Longyearbyen. Siden fredag har fregatten KNM Thor Heyerdahl ligget til kai.

Broa: Skipets hovedsentral.
Broa: Skipets hovedsentral.
Publisert

Gammel sedvane og muligheten til å trene i barske forhold i Arktis, gjør at Sjøforsvaret hvert år sender en fregatt til nordlige farvann.

– Det er viktig å kunne trene i krevende forhold og for at vi skal kunne forsvare norsk suverenitet på Svalbard. Vi har ikke bare en rett, men også en plikt til å ivareta suverenitet i territorialfarvannet til Spitsbergen, Hopen og Bjørnøya. Dette er et populært tokt, sier kommandør Frode Røte som også er sjef på KNM Thor Heyerdahl.

I Longyearbyen: KNM Thor Heyerdahl er 134 meter langt og har en besetning på 132.
I Longyearbyen: KNM Thor Heyerdahl er 134 meter langt og har en besetning på 132.

Ifølge Røte er ikke russiske myndigheter varslet om toktet, men at dette er så innarbeidet at russerne ikke har noen negative innvendinger mot besøket. Det årlige toktet danner også grunnlag for god dialog med Forsvarets samarbeidspartnere på Svalbard.

Alle 132 om bord får landlov og har vært på land og opplevd Longyearbyen.

KNM Thor Heyerdahl er 12 år gammel og bygget i Spania. Det er 134 meter langt og 16,8 meter bredt. Det har en fast besetning på 132, men har lugarkapasitet til 146 personer. Det er rundt regnet 20 offiserer, 40 befal, 50 konstabler og 40 vernepliktige. Skipet har en toppfart på 26 knop og er bestykket med ulike rakettsystemer, torpedoer, Oto Melara-kanon og synkeminer.

Sjef: Kommandør Frode Røte (til venstre) er sjefen, mens orlogsmester Jens-Erik Myr er skipssjersjant og styrer med alt om bord på KNM Thor Heyerdahl.
Sjef: Kommandør Frode Røte (til venstre) er sjefen, mens orlogsmester Jens-Erik Myr er skipssjersjant og styrer med alt om bord på KNM Thor Heyerdahl.
Kaldt: Vaktmann Fredrik Svenssen syntes det var veldig kaldt.
Kaldt: Vaktmann Fredrik Svenssen syntes det var veldig kaldt.
Labyrint: Lange ganger på kryss og tvers der det er lett å gå seg vill for en ukjent.
Labyrint: Lange ganger på kryss og tvers der det er lett å gå seg vill for en ukjent.
Powered by Labrador CMS