Leserinnlegg:

Vi er lutter øre

Miljødirektoratet ønsker alle innspill om lokale konsekvenser av de konkrete forslagene vi har til nytt miljøregelverk på Svalbard velkommen.

Svar: Seksjonsleder Knut Fossum i Miljødirektoratet under informasjonsmøtet i forrige uke. I dette leserinnlegget svarer han Longyearbyen jeger- og fiskeforening.
Publisert

Torgeir Prytz i LJFF har i et leserinnlegg i Svalbardposten synspunkter på noen av mine utsagn til samme avis etter høringsmøtet om miljøregelverket. Jeg er helt enig i at det ikke er bra å avvise uenighet med at de som er uenige ikke har satt seg godt nok inn i saken. Det er selvsagt helt greit at folk er uenige – og da vil vi gjerne høre bakgrunnen for uenigheten. Hensikten med å ha et høringsmøte i Longyearbyen var nettopp å informere om og få synspunkter på forslaget.

Mitt poeng i Svalbardposten var at det virket som en del trodde det var snakk om større og mer inngripende endringer enn det i realiteten er.

Dette er de viktigste foreslåtte endringene som etter vår vurdering kan påvirke fastboende på Svalbard:

• Forbud mot motorferdsel på sjøis i Bille- og Tempelfjorden etter 1. mars – tillatt med kryssing. Dette er tilsvarende de midlertidige reguleringene for de siste vintersesongene.

• Generelle krav til ferdsel i verneområder – unngå spor ved bl.a. bruke eksisterende stier der det er stier og holde avstand til dyrelivet og kulturminner.

• Konkret avstandskrav til isbjørn (500 m) og hvalross (300 m i sjø ved liggeplasser).

• Fartsgrense 5 knop på sjøen 500 m fra utvalgte fuglefjell 1. april – 31. august

• Forbud mot bruk av droner/modellfly i verneområder og ved fuglefjell

Disse forslagene kan kanskje også ha betydning for noen få:

• Forbud mot isbryting og bruk av undervannsfartøy

• Søknadsplikt for telting over 1 uke på samme sted

• Søknadsplikt for barmarkskjøring i terrenget ved byggearbeider på hytter i planområder

I Torgeir Prytz sitt innlegg sies det at fredningen av fjordis og innføring av nye ferdselsrestriksjoner gjør «jobben» for fastboende og frivillige lag og foreninger vanskelig eller umulig når det gjelder å følge med hva som skjer av endringer og slik være gode ambassadører for Svalbardnaturen. Det ser vi fram til dere beskriver nærmere i høringsuttalelsene. Ellers så står tilbudet fra høringsmøtet om en prat eller et møte fortsatt ved lag!

Så er det veldig lett å slutte seg til følgende ønske fra LJFF: «Vi er alle her i nord enige om at vi skal ivareta Svalbard, naturen og miljøet på best mulig måte for fremtidige generasjoner. Det er vårt felles utgangspunkt og målsetning».

Powered by Labrador CMS