Åpner for mønsterelever

Longyearbyen skole ønsker fastlandselever, men stiller blant annet krav til at ungdommene skal ha god helse og være gode rollemodeller.

Får fastlandstilskudd: Neste skoleår vil det igjen være mulig for elever på fastlandet å søke seg til videregående i Longyearbyen. De ekstra elevene skal styrke ungdomsmiljøet.
Publisert

Det er ikke hvem som helst som får komme til videregående ved Longyearbyen skole. Elevene må blant annet ha et karaktersnitt på minst 4, ha god adferdskarakter, være egnet som rollemodell og ha dokumentert god fysisk og psykisk helse.

– Dette er forutsetninger som har ligget fra starten av. Vi skal ikke ta opp elever for fastlands­elevenes del, men for å styrke det sosiale og faglige miljøet på videregående i Longyearbyen. Det er bakgrunnen for kriteriene vi har satt, sier daglig leder Anne Ellingsen i Oppvekstforetaket.

– Er det å bare ta opp mønster­elever utelukkende bra?

– Det er alltid bra at alle elever, både fra fastlandet og her, har noe å strekke seg etter faglig og sosialt. Jeg tror også det vil være bra for ungdomsmiljøet generelt, sier hun.

Pause i år

I år er det ingen fastlandselever på videregående, ettersom skolen i fjor bestemte seg for å evaluere ordningen. Forrige fredag bestemte styret i Oppvekstforetaket at elever fra fastlandet igjen skal kunne søke seg til 2. og 3. året på videregående i Longyearbyen.

– Vi konkluderte med at de positive virkningene er såpass sterke både vi og styret ønsket å gå videre med ordningen, sier Ellingsen.

Hun forteller at Oppvekstforetaket ikke har evaluert ordningen med fastlandselever etter at Longyearbyen lokalstyre tok over ansvaret for skolen fra staten i 2007, og at de nå ønsket at styret skulle vurdere kriteriene.

Nødvendige kriterier

Rådgiver ved skolen Ane Fossnes forteller at fastlandselevene har vært viktige for skolen.

– Erfaringen min er at det har vært positivt med fastlands­elever. Vi får elever som har godt faglig utgangspunkt og sunne interesser. Dess flere positive krefter som kommer, dess bedre er det. Når vi er et så lite miljø her oppe er det greit å få styrket det, sier hun.

Hun mener det er viktig med strenge kriterier til elevene.

– Det viser seg at det er nødvendig. De skal fikse å bo på hybel i et såpass tøft miljø som Longyearbyen er med alkohol og andre fristelser. Vi skal sikre oss at går greit med elevene vi tar opp, sier Fossnes.

Elevene får fadderfamilier, men må være selvstendige og kunne lage mat og stå opp selv.

Maks seks

Skolen kan ta inn inntil seks elever til 2. og 3. året på videre­gående. Hvor mange som tas inn hvert år kommer an på søkermassen og hvor mange hybler Longyearbyen lokalstyre har tilgang til. Inntaket gjelder bare for ett år om gangen. Søknads­fristen er 15. april.

Powered by Labrador CMS