Leder:

Opprør i høringsfeltet

Det har vært en flom av høringssvar om endringene av miljøloven og om feltsikkerhetsforskriften.

Rammer reiselivet: Ekspedisjonsbåtene og cruiseskipene er tilbake i Longyearbyen. Blir den nye miljøloven for Svalbard vedtatt vil reiselivsnæringen merke det.
Publisert Sist oppdatert

1. mai var ikke bare arbeidernes dag, det var også dagen da høringsfristen for endringene av miljøloven på Svalbard og for feltsikkerhetsforskriften gikk ut. Det har kommet overveldende mange høringssvar. 92 har benyttet muligheten til å uttale seg om forslaget til ny miljølov og 56 har benyttet seg av muligheten til å si sin mening om feltsikkerhetsforskriften.

Det er kanskje ikke så rart at Sysselmesteren ikke er å finne på listene. Den vanlige uttalelsen fra det offentlig er at de ikke har noen innvendinger mot forslaget, men her har de også latt dette være.

Longyearbyen lokalstyre (LL) er heller ikke å finne i høringssvarene, men det har sammenheng med at LL har fått utsatt sin frist til 11. mai på grunn av tett møtekalender. LL er det viktigste forvaltningsorganet for befolkningen og de må uttale noe, for her er det mye å uttale seg om. Lokalstyreleder Arild Olsen bekrefter at de vil komme med en uttalelse. Da får vi vente i spenning.

Her kan du lese høringssvarene om miljøloven.

Det er ingen tvil om at hvis disse forskriftene blir vedtatt vil det føre til innskrenking av bevegelsesfriheten på Svalbard. Både for fastboende og tilreisende. Men det er reiselivet som vil merke dette mest. Det er vanskelig å se det på noen annen måte at hensikten med forslagene er å begrense turisttrafikken. Den har vært økende i de seinere årene, men dette har også vært en villet politikk fra regjeringen. Nå skal næringen til livs og mulighetene for å se og reise rundt på øya skal begrenses. Alle reiselivsaktører har stilt seg svært kritisk i høringsrunden.

For en fastboende på Svalbard vil nok søknads- og rapporteringsplikten skape mest bryderi. I forslaget til ny feltsikkerhetsforskrift er det foreslått å fjerne forvaltningsområde 10 og innskrenke området for fri ferdsel for tilreisende til arealplanområdene. Får du besøk, må du søke Sysselmesteren fire uker i forveien om tillatelse for å ferdes utenfor bosetningen. Dette er det fullstendig umulig å føre tilsyn med. Og søknadsbunken hos Sysselmesteren vil eksplodere. Bare en stor oppbemanning på Skjæringa vil ha mulighet til å ta unna det som vil komme. Se bare på hvilke utfordringer den nye våpenloven førte til. En helt uakseptabel behandlingstid. Skal man innføre en slik søknadsplikt, må den være automatisert. Uten det vil det være umulig å gjennomføre.

Her kan du lese høringssvarene om feltsikkerhetsforskriften.

Da høringsbrevene ble tilgjengelig i fjor mente Svalbard Reiselivsråd, Aeco og Svalbard Næringsforening at høringen om skjerpede miljøregler burde sendes i retur og tilbake til tegnebordet. Feilaktige og upresise formuleringer var en av begrunnelsen, men også manglende involvering fra aktører på Svalbard. Blant annet står det i høringsdokumentet til feltsikkerhetsforskriften at det var 76 meldte ekspedisjonscruiseskip til Svalbard i 2019. I Miljødirektoratets høringsnotat er det samme tallet blitt til 73. Det riktige tallet er 23 ekspedisjonscruisefartøy i kategorien mellom 13 og 500 passasjerer på Svalbard i 2019.

Av den mer kuriøse arten finner vi i Norsk Polarinstitutts høringssvar der de går gjennom hele listen med feilskrevne stedsnavn. Som for eksempel at Ny-Ålesund er skrevet uten bindestrek, at Hinlopstretet er blitt til Hinlopstredet, det er ikke er noe som heter Øst-Svalbard, men øst på Svalbard, Sallyhamna er blitt til Sallyhamn, at Agardhsletta ikke er et godkjent stedsnavn.

Nok et eksempel på at dette er kokt sammen uten god evaluering av Miljødirektoratet.

Om noen nede i Oslo gidder å lese og prøve å forstå hvordan livet er her, har jeg dessverre liten tro på. For de hørte ikke på dem som fikk muligheten til å komme med innspill før forslagene ble utformet. Eller som leder av Svalbard Guide Association Franka Leiterer skrev i et leserinnlegg i Svalbardposten sist lørdag: «The surprise was not the proposals themselves, as local working groups had delivered input and feedback for more than a year prior to the announcements, but rather how little of the input was taken into consideration.»

Saken ble oppdatert klokken 14.29 med opplysninger om at Longyearbyen lokalstyre har fått utsatt høringsfrist.

Powered by Labrador CMS