Leserinnlegg:

Innspill til planarbeidet

Klimakrisen er vår tids største utfordring. Det store flertallet av forskere er veldig klare på at klimaendringene er menneskeskapte.

Artikkelforfatterne mener det er helt feil å tillate etablering av skuterbedrift i Bolterdalen.
Artikkelforfatterne mener det er helt feil å tillate etablering av skuterbedrift i Bolterdalen.
Publisert

Vår sivilisasjon går på fossilt brensel. Vi må redusere forbruket og for å greie dette må vi ha en klar strategi. Vi kan ikke gjøre det over natten. De ikke - motoriserte områdene på Svalbard kan gi et positivt bidrag til reduksjon av forbruk av fossilt drivstoff.

Den motoriserte trafikken kan i dag kjøres til Isfjord Radio, Barentsburg, Pyramiden, Mohn bukta, Duneer, Agardh, Van Mijenfjorden og Svea.
Skal den ikke – motorisert ferdsel kunne konkurrere med den motoriserte ferdsel bør følgende tiltak gjennomføres:
Første mars regelen for ikke - motorisert områder må fjernes slik at det blir ikke - motorisert ferdsel hele året. Det var det som var utgangspunktet da de ble opprettet. De skulle brukes på samme måte som Endalen og Larsbreen gjøres i dag.

Frislippet av motorisert ferdsel i det som skulle være ikke – motorisert er med på å ødelegge respekten for disse områdene.
I tillegg bør Svea, Rinders bukta, Fulmardalen og over til Agardh legges inn i de ikke – motoriserte områdene. Motorisert trafikk på sjøisen på Østkysten må stoppes.
Ut fra Longyearbyen inn Adventdalen må det legges til rette for en fast utfartsåre for motorisert ferdsel. Ut på sørsiden av Adventdalen forbi gamle Nordlysstasjon og så rett mot jernsengene. Dette lå inne i en tidligere arealplan, men ble ikke fulgt opp. Ingen motorisert ferdsel på nordsiden av Adventdalen for hverken scooter eller bandvogn. Bandvogn må inn i faste traseer på lik linje med snøscooter.

Nordsiden av Adventdalen vil være et fint område for fot og skiturer sommer som vinter.
Gjerne med en bro på pæler for fotgjengere over Adventelva.
Området mellom Malardalen og Eskerdalen må gjøres om til ikke motorisert område.

Fastboende må unntas med hensyn til hytteområdene.
På sørsiden av Adventdalen må det legges til rette for en trasse for hundespann på hjul og andre myke trafikanter. Det samme rundt flyplassen på Hotellneset.
Det er helt feil at det tillates etablering av scooterbedrift i Bolterdalen som i arealplanen er forbeholdt hundegårder. Etablering av scooterbedrift må være søknadspliktig på lik linje med hundegårder og med begrensing på antall scootere. I dag er det fri etablering.
Elektriske snøscootere er motorkjøretøy på lik linje med andre scootere.

Det må også innføres tvungen guiding på turer og stoppe friutleie av snøscootere. Det vil stimulere til helårlige arbeidsplasser.

Vedrørende næringshytter skulle de kun ha vært tillatt til ikke – motorisert.
Vi har drevet ikke motorisert ferdsel siden begynnelsen på 90-tallet og var en av initiativtakerne for tildeling av næringshytter.
Vi hadde håpet at det var kun for ikke - motorisert ferdsel eller at ingen fikk bygge næringshytter.
Da vi skjønte at myndighetene åpnet for motorisert ferdsel til næringshyttene trakk vi oss da vi ikke ønsket å være med å åpne porten til «drive in hytter».
Næringshytta i Adolfbukta ble tildelt og skulle brukes til ikke motorisert ferdsel. Sysselmannen fulgte ikke opp bruken og i dag brukes den også til scooterturer. Redaktør Birger Amundsen hadde en artikkel i Svalbardposten angående bruken, men myndigheten gav seg i kampen mot sterke næringsinteresser.

Ved andre søknadsrunde om Næringshytte søkte vi igjen for ikke motorisert ferdsel, men fikk avslag.
Man kan stille spørsmålstegn med naturforvaltningen når det i motsetning til hundegårder som er søknadspliktig er fri etablering av alt som er motorisert sommer som vinter.

Det store vanskelige spørsmålet er om den økonomiske veksten noen gang kan bidra til å løse miljøkrisa.
Vi har en tynn jordbunn under oss, og så har vi atmosfæren som innhyller oss. Vi må utvikle en verden som fungerer for alle på denne planeten.
Bærekraft under økologien og ikke under økonomien.

Med hilsen
Svalbard Villmarkssenter
Karl og Berit Våtvik

Powered by Labrador CMS