Leserinnlegg:

– Dagens regler er allerede mer enn dekkende

Svalbard Adventures gir sitt høringssvar til midlertidig endring i forskrift om motorferdsel på Svalbard.

Publisert

Svalbard Adventures har bidratt til å drive ansvarlig turisme på Svalbard i 27år, og er Svalbards største norskeide turistvirksomhet i dag med opptil 200 ansatte i høysesongen og en stabil helårsvirksomhet som i stor grad bidrar til det norske familiesamfunnet på Svalbard. Siden 1994 har vår bedrift tatt med over 150.000 gjester ut i Svalbards ville og til tider ugjestmilde natur uten en eneste alvorlig hendelse. Det har vi klart ved at vi alltid har tilpasset våre turer til natur og dyreliv, ikke motsatt.

Bakgrunn

Det er viktig å se på de lange linjene når man vurderer flere miljøtiltak på et allerede svært hardt regulert Svalbard. Mye er sagt i debatten gjennom årene og vedtatte sannheter blandet med føre-var argumenter som ikke kan bevises florerer. Fjordisen ble først stengt etter en bølge med klaging i media over enkelt individer som hadde brutt allerede gjeldende regelverk. Sysselmesteren benyttet da mulighet til kollektiv avstraffelse av alle fremfor å straffe de som med vilje plaget dyrelivet.

https://www.nrk.no/tromsogfinnmark/isbjorn-forstyrres-av-skuterkjorere_-na-stenges-populaert-turomrade-pa-svalbard-1.14471551

Deretter har diskusjonen gjennom årene vært ført med argumenter om lite is og mye folk. I 2020, da det var mye is og lite folk skiftet argumentasjonen over mot at scooterkjøring forstyrret dyrelivet.

Den forskningen https://verdal.kommune.no/Global/Politikk/2016/Vedlegg/ps16_sak019_vedl7.pdf som har vært gjort på det området konkluderer ikke med at så er tilfelle for ansvarlig scooterkjøring.
Snarere peker resultatene i retning av at de fleste av dyrene raskt venner seg til at det kommer noen scootere forbi av og til. Ferdsel til fots ser videre ut til å forstyrre dyrene mer, fordi det regnes som en mer uforutsigbar ferdsel. Dette rimer godt med at det siden 1973 jevnt over har blitt flere isbjørn til tross for mindre is totalt sett. Alt dette, mens det i tillegg til scooterkjøring har pågått utstrakt gruvevirksomhet i Svea. Det er ingen indikasjoner på at scooterkjøringen hindrer dyrelivets utvikling. Imidlertid er klimaendringene et problem for mange dyrearter.

Turisme

Det har blitt vist til at en betydelig økning i turismen gjør det nødvendig å stenge fjordene vinterstid. Her kan det se ut til at enkelte blander cruise-turismen om sommeren, med vinterturismen, som har et naturlig tak i at det ikke blir regulert flere hotellsenger.

Inntil 1000 turister og om lag 3000 fastboende beveger seg på våren på et område som tilsvarer 1.5 ganger landet Sveits. Med stadig mer aktivitetstilbud i nærområdet til Longyearbyen fremstår ansvarlig scooter safari som en viktig spydspiss i et variert aktivitets tilbud. Antallet scootere i utleieparken har vært stabilt over mange år, noe som indikerer at det ikke stadig blir flere turister på scootertur, slik mange hevder.

Drar man på safari i Afrika forventer man å se en løve. Det blir ikke mindre løver av at turister får se dem på en ansvarlig måte og samtidig lærer om hvor viktige de er for økosystemet.
På samme tid må vi huske på at turister som kommer til Svalbard håper å se isbjørn på en forsvarlig måte. Når man fjerner spenningen ved å kunne se isbjørn i sitt rette element for landbasert turisme, mister denne delen reiselivet på Svalbard en særegen dimensjon. Som et resultat vil turister trekkes til sjøbasert turisme som har en lavere andel av lokale aktører og norske helårs arbeidsplasser.

Konklusjon

Reglene for landbasert vinterturisme på Svalbard er godt gjennomarbeidet gjennom mange år og mer enn strenge nok fra før, og det er nå på tide å bruke tiden på å forenkle snarere enn å komplisere enda mer. De få turistene som beveger seg på Svalbard vinterstid bør - om noe, heller få muligheten til å spre seg på et større område enn i dag.

Vårt klare innspill er at dagens regler allerede er mer enn dekkende i forhold til å bevare dyrelivet på Svalbard. Ansvarlig bruk er det beste vern og kan håndheves ved å slå ned på lovbrudd i allerede gjeldende regelverk, samt styrket informasjonsarbeid rundt gjeldende regler spesielt til nyankomne fastboende og turister.

Powered by Labrador CMS