Nytt år med ferdselsforbud

Tross iherdige protester fra lokale lag og foreninger og reiselivsnæringen, har Sysselmannen for fjerde året på rad besluttet å midlertidig endre forskrift om motorferdsel på Svalbard.

Forbud: Tempelfjorden blir også i år stengt for motorisert ferdsel.
Publisert

- Bakgrunnen for reguleringen er behovet for å beskytte leveområder og unngå forstyrrelser av isavhengige arter, særlig ringsel og isbjørn, sier miljøvernsjef Kristin Heggelund hos Sysselmannen i en pressemelding.

Forskriftsendringen vil medføre ferdselsrestriksjoner på Van Mijenfjorden, Tempelfjorden og Billefjorden, men det åpnes for kryssing i korridorer og på korteste farbare rute. Endringene vil gjelde fra 15. mars 2021 til 1. juni 2021.

Les også: Oppgitt og frustrert

Det er kommet til sammen 24 svar i høringsrunden og flere har foreslått å tillate motorisert ferdsel, blant annet i Fridtjovhamna og Rindersbukta, i Tempelfjorden inn mot Tunabreen og Von Post, og fra Rudmosepynten og inn til Skottehytta, Ebbahytta og Ragnarbreen. Ifølge miljøvernsjefen er dette områder som ligger like ved brefronter, og er de områdene som er aller mest brukt av ringsel og isbjørn. Derfor blir det ikke tillatt med motorferdsel.

Ut ifra høringssvarene har de gjort enkelte endringer i det opprinnelige forslaget til endinger i forskriften:

  • Åpnet for kjøring langsetter land fra utløpet av Berzeliusdalen og inn til Braganzavågen. I høringsinnspillene er det vist til at det er nødvendig å kunne kjøre på isen forbi Kolfjellet og Blåhuken.
  • Åpnet for kryssing på korteste farbare rute på ytre del av Billefjorden.
  • Tydeliggjøring i forskriften av det er tillatt med nødvendige sikkerhetsstopp.
Powered by Labrador CMS