Her får du ikke oppholde deg i vinter

Oppholdsforbudet i vinter blir i de samme områdene som i fjor.

Ren røde sonen utgjør ferdselsforbudet kommende vinter.
Publisert

Sysselmannen har bestemt seg for hvilke områder som skal ha ferdselsforbud kommende vinter. Oppholdsforbudet vil gjelde for det samme ommrådet og de samme boligene som sist vinter. Oppholdsforbudet innføres så snart forholdene tilsier at det kan gå skred.

Les også: Snart starter byggingen av 250 studentboliger

Dette gjelder følgende boliger: 222-7, 222-9, 222-11, 222-13, 222-15, 222-17, Vei 226-10, 226-12, 226-31, 226- 33, 226-35 og 226-37.

– Tidspunkt for oppheving av oppholdsforbudet vil bli vurdert løpende i tett kontakt med NVE, men sannsynligheten for at vedtaket oppheves før vinteren er over, vil være svært liten. Begrunnelsen for beslutningen er at skredfaren for disse boligene ansees å være så stor og uforutsigbar at varslingssystemet ikke gir en tilstrekkelig god beskyttelse, sier sysselmann Kjerstin Askholt.

– Det vil også være en enda lavere terskel for å evakuere midlertidig beboerne i de øvrige skredutsatte områdene i Lia. Jo nærmere fjellsiden man bor, desto større blir sjansen for å bli evakuert, opplyser hun.

Les også: Hund rømte med hundehus på slep

Sysselmannen har hatt møter med NVE og LL denne uken om skredsituasjonen kommende vinter, og beslutningen om tiltak mot snøskred er tatt på bakgrunn av faglige råd fra NVE.

Sysselmannen beklager ulempen tiltakene vil medføre for den enkelte. Det understrekes at alt arbeid som gjøres fra Sysselmannen, NVE og LL i saken har til hensikt å skape størst mulig trygghet i Longyearbyen fram til permanente sikringstiltak kommer på plass.

Les også: Brå slutt på nattskiftet

Uavhengig av oppholdsforbud og midlertidige evakueringer gjør Sysselmannen oppmerksom på at alle uansett må ta nødvendige forholdsregler når det gjelder ferdsel i skredutsatte områder, herunder i Lia og under Sukkertoppen.

Les også: Steve (43) var uten jobb, nå eier han ni bedrifter

Det oppfordres til å følge Longyearbyen lokalstyres anbefalinger når det gjelder bruk av skutertraseer i sentrum, blant annet for å unngå at scooterkjøring bidrar til å utløse skred.

Sysselmannen oppfordrer også alle til å følge med på snøskredvarsel på www.varsom.no.

Powered by Labrador CMS