Festbrems for bryggeriet

Longyearbyen lokalstyre satte ned foten for Bryggeribingo og Fredagspils på Svalbard Bryggeri.

Området Svalbard Bryggeri (nærmeste bygg) ligger i er kun regulert for å brukes til industri og lagervirksomhet i den eksisterende arealplanen.
Området Svalbard Bryggeri (nærmeste bygg) ligger i er kun regulert for å brukes til industri og lagervirksomhet i den eksisterende arealplanen.
Publisert
Sofie Grøntvedt Railo er jurist i Longyearbyen lokalstyre.
Sofie Grøntvedt Railo er jurist i Longyearbyen lokalstyre.

Onsdag i forrige uke opplyste Svalbard Bryggeri i en melding på sin Facebook-side at de populære arrangementene Bryggeribingo og Fredagspils var avsluttet på ubestemt tid.

Det skjer som følge av at Longyearbyen lokalstyre (LL) har fastslått at arrangementene ikke er i henhold til de tillatelsene som foreligger til hvordan lokalet kan brukes.

I den eksisterende arealplanen er området hvor bryggeriet ligger regulert for å brukes til industri og lager. Da bryggeriet ble bygget ble det gitt en tillatelse til å også bruke det som et visningslokale.

– Det var for å vise frem bryggeriet og få servere noen smaksprøver. Men for å kunne bruke det som serveringslokale med så mye mennesker innom som det har vært på disse to arrangementene stilles andre og til dels strengere krav, sier jurist Sofie Grøntvedt Railo i LL.

Det handler blant annet om helt andre krav i forhold til brannsikkerhet.

Kan bli endring

Det pågår for tiden en ny delplanprosess på Bykaia, som også omfatter området hvor Svalbard Bryggeri ligger. I følge Railo skal den snart ut på høring, og det kan da bli slik at området blir regulert som et næringsområde, noe som i så fall kan omfatte mer enn kun industri og lager.

– Hvis det skjer vil det kunne åpnes for andre typer næring der nede, og muligens servering. Men før det kan vi ikke gi en tillatelse til bruksendring siden det vil kreve dispensasjon fra arealformålet, sier Railo.

Det må utarbeides en ny delplan siden det i Svalbardmiljøloven ikke er tillatt å dispensere fra arealformål.

– I planprosessen kan vi samtidig gjøre en bredere vurdering av hvordan endret bruk av området berører flere ulike samfunnshensyn, sier Railo.

– Tar det på alvor

LL begynte å se nærmere på saken etter at folk som hadde deltatt på arrangementene begynte å snakke om at det var ekstremt mye folk der, og lurte på hva som var lovlig.

– Vi så at bruken ikke var i tråd med tillatelsen som var gitt. Når man forandrer eller utvider driften er det viktig at man undersøker om man fortsatt har de nødvendige tillatelsene og følger de lovene som gjelder, sier Railo, og understreker at dette er eiers ansvar.

– Får det noen konsekvenser for bryggeriet?

– Det er tydelig at de har misforstått reglene, og de burde gjort noen undersøkelser for å sjekke om dette fortsatt var lovlig. Men de tok det raskt til seg og håndterte det umiddelbart. Vi ser at de tar det på alvor, og har derfor valgt å ikke gi sanksjoner denne gangen, sier Railo, og fortsetter:

– Men det er ulovlig å bruke bygget i strid med de tillatelsene som foreligger. Hvis man fortsetter å bruke det på samme måte som før, vil det få konsekvenser.

Hun legger til at Plan og utviklingsenheten i LL vil berømme Svalbard Bryggeri for måten de har håndtert saken på når de først ble klar over at bruken av lokalet til servering ikke var lovlig.

Daglig leder Robert Johansen på Svalbard Bryggeri sier han er overrasket over at de måtte stanse med Bryggeribingo og Fredagspils.
Daglig leder Robert Johansen på Svalbard Bryggeri sier han er overrasket over at de måtte stanse med Bryggeribingo og Fredagspils.

– Handlet i god tro

Daglig leder Robert Johansen på Svalbard Bryggeri er tydelig på at de har handlet i god tro.

– Da vi fikk tillatelse til å servere med skjenkeløyve trodde vi det var godt nok, men vi burde nok sjekket nærmere. Vi har ikke hørt noe fra LL tidligere om at det vi har gjort har vært feil, så det å gå fra å ikke høre noe til å måtte legge ned den delen av virksomheten kom overraskende på oss, sier Johansen.

Han forteller at det i snitt har vært 40-50 gjester på de to arrangementene.

– På fredagspils har det ofte vært mer, men det skyldes at folk kommer og går utover kvelden.

– Hva slags økonomiske konsekvenser får dette?

– Det har en del å si, for det har vært en god inntekt, sier Johansen.

Starte opp igjen

Han håper nå at de foreslåtte endringene om å regulere området for næringsdrift går i orden.

– Vi må få rammevilkårene på plass så vi kan tjene penger på dette. Jeg har ikke hørt at noen tenker noe annet enn at dette området bør reguleres for næringsdrift, så jeg ser positivt på det og regner med at det går seg til, sier Johansen.

Han forteller at bryggeriet vil fortsette med omvisning, og at de håper å kunne starte opp igjen med Bryggeribingo og Fredagspils på et senere tidspunkt.

– Det har vært veldig etterspørsel etter hva som skjer med disse arrangementene, og vi satser på å starte opp igjen så fort som mulig når alt er på plass.

Powered by Labrador CMS