Fikk se klimaendring på nært hold

Det ble både skutertur til Brøggerbreen og taubanetur opp til Zeppelinstasjonen da Klima- og miljøminister Vidar Helgesen besøkte Ny-Ålesund.

Publisert

Internasjonal direktør ved Norsk Polarinstitutt, Kim Holmén, viste ministeren hvordan klimaendringene påvirker blant annet breene. Oppe ved Austre Brøggerbreen fikk Helgesen og hans følge se med egne øyne hvor mye breen har minket siste året.

Glaciolog og professor Jack Kohler har tatt massebalansemålinger av flere breer i mange år. Hver vår og høst er han ute i felt for å måle endringene. Han viste at breen er nesten tre meter lavere i år enn den var på samme tid i fjor. Alle breene rundt Ny-Ålesund har minsket kraftig de siste 50 årene.

Forskningsstasjon

Helgesen fikk også en omvisning på Zeppelinstasjonen på Zeppelinfjellet. En rekke datamaskiner og instrumenter er installert på stasjonen som overvåker globale atmosfæriske gasser og langtransport av forurensing. Der blir det kontinuerlig målt 130 ulike parameter i luften som kan påvirke klimaet. Det blir sendt luftprøver minst en gang i uken til Colorado i USA for analyse. Operasjoner og målinger ved stasjonen skjer automatisk, men er under daglig tilsyn. Resultatene er tilgjengelig for forskere over hele verden. Stasjonen er ekstremt følsom for all påvirkning av luftkvalitet. Holmén fortalte at ti dager etter jordskjelvet i Fukushima i Japan i 2011, som skadet fire atomreaktorer og forårsaket radioaktivt utslepp, gjorde det utslag på målingene på Zeppelinfjellet.

Stasjonen er en av 31 svært viktige globale observatorier for atmosfæriske målinger, og er regnet som den av de som er minst påvirket av menneskelig aktivitet.

Klart tegn

Det som gjorde sterkest inntrykk på statsråden var hvordan CO2-konsentrasjonen (ppm=parts per million) i luften øker. I løpet av de siste par årene har denne økt fra rundt 400 ppm til 412 ppm.

- Dette er tankevekkende og kan føre til at klimaendringene skjer fort, sa Helgesen.

Statsråden fikk også se hvordan byggene påvirkes når permafrosten tiner. Den eldste delen av servicebygget med alle de viktigste funksjonene i forskerbygda synker.

- Her sitter klimaendringene bokstavelig talt i veggene, sa han og pekte på de store sprekkene.

Powered by Labrador CMS