Lagmannsretten støtter Norges syn på Svalbardtraktaten

Borgarting lagmannsrett gir den norske stat medhold i at Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde gir Norge tillatelse til å straffe ulovlige krabbefiskere.

Publisert Sist oppdatert

– Vi er svært godt fornøyde med lagmannsrettens dom, som gir solid støtte til norske myndigheters veletablerte syn på Svalbardtraktatens geografiske rekkevidde, sier advokat Marius Emberland hos Regjeringsadvokaten til Rett24.

Uttalelsene kommer etter at lagmannsretten ga den norske stat medhold i saken mot det latviske rederiet Sia North Star Ltd. Rederiet mener at Svalbardtraktaten gjelder på hele sokkelen og ikke bare innenfor tolvmilsgrensen. De gikk derfor til sivil sak mot Fiskeridepartementet.

Saken har vært oppe i den norske rettssystemet tidligere. Da dreide problemstillingen seg om traktatens likestillingsprinsipp. Denne gangen tar domstolen for seg traktatens geografiske rekkevidde også.

Bakteppet er den såkalte «snøkrabbesaken». Den norske stat mener at de etter Svalbardtraktaten har rett til å straffe både norske og utenlandske krabbefiskere, som uten tillatelse har satt ut tegner på norsk sokkel i området rundt Svalbard.

En slik forståelse det latviske rederiet legger til grunn vil potensielt kunne åpne for at andre land starter leting etter olje, gass og mineraler i området, skriver Rett24.

Rederiets prosessfullmektige Hallvard Østgård varsler saken vil ankes til Høyesterett.

Powered by Labrador CMS