Endrer flere smitteverntiltak for Svalbard:

Fjerner testkrav for beskyttede

I dag blir det gjort flere endringer av smitteverntiltak for reiseaktivitet på Svalbard. Det åpnes for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard på visse vilkår, og det vil igjen være mulig for charterfly fra fastlandet å lande på Svalbard.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie under et tidligere Svalbard-besøk.
Helse- og omsorgsminister Bent Høie under et tidligere Svalbard-besøk.
Publisert

– Regjeringen letter nå på flere av smitteverntiltakene som gjelder for reiselivsaktiviteter på Svalbard og for kystcruise. Blant annet vil ikke det ikke lenger være krav om å fremvise negativt testsvar for korona før avreise til Svalbard for personer som kan dokumentere at de er beskyttet og kan fremvise koronasertifikat, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Det åpnes også for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard på visse vilkår, og det vil igjen være mulig for charterfly fra fastlandet å lande på Svalbard. Alle endringene trer i kraft søndag 20. juni klokken 12.00, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

På spørsmål om hvorfor det har tatt så lang tid å lempe på testregimet til tross for massevaksinering på Svalbard, sier statsminister Erna Solberg at man fullvaksinerte Svalbards befolkning på et tidlig tidspunkt av beredskapsmessige hensyn.

– Det ville vært vanskelig å håndtere en smittesituasjon på Svalbard. Derfor var vi veldig begrenset i begynnelsen, i tilfelle det skulle skje noe, sier hun.

Viderefører noen tiltak

«En økning i antall tilreisende vil kunne innebære fare for at det oppstår smitteutbrudd med påfølgende press på helseberedskapen lokalt og Sysselmannens redningsressurser. Svalbards geografiske beliggenhet gir lang transporttid ved behov for intensiv helsehjelp, noe som gjør at et eventuelt smitteutbrudd på Svalbard med behov for evakuering av pasienter til fastlandet, vil få store konsekvenser. Derfor må vi videreføre noen smitteverntiltak for reisende til Svalbard for i størst mulig grad å redusere smitterisikoen. Det innebærer at gjenåpning på Svalbard må skje mer gradvis og kontrollert enn på fastlandet», skriver de.

Ordningen med en egen veileder for landbasert reiseliv på Svalbard fjernes, og erstattes med en plikt for alle virksomheter som tilbyr reiselivsaktiviteter til å drive smittevernfaglig forsvarlig og etter nasjonale veiledere og etablerte bransjestandarder som på fastlandet. Overnattingsstedene må fremdeles forholde seg til en beleggsbegrensning på 90 prosent, da de resterende rommene skal forbeholdes eventuelle gjester som må i karantene eller som skal isoleres. Forbudet overfor internasjonal chartertrafikk opprettholdes.

Flere cruisegjester

Når det kommer til kystcruise kan koronasertifikatet bli tatt i bruk i forbindelse med trinn 3 i gjenåpningsplanen. Det vil bli anledning for kystcruise å ha en høyere antallsbegrensning når de som er ombord kan dokumentere med koronasertifikatet at de er beskyttet.

«Før oppstart skal det legges frem en erklæring for Sysselmannen om at forskriftens krav er oppfylt. Det innføres antallsbegrensning for kystcruise langs norskekysten og på Svalbard dersom passasjerer og mannskap ikke er beskyttet på inntil 200 personer med testkrav før avreise. Kystcruise på Svalbard med inntil 200 personer som ikke er beskyttet må starte og avslutte på Svalbard. Dersom passasjerer og mannskap er beskyttet tillates inntil 2000 personer. Kapasitetsutnyttelsen er maksimalt 90 prosent. Det er videre et krav kystcruise på Svalbard må returnere til fastlandet eller hjemmehavn ved mistanke om eller bekreftede tilfeller av SARS-CoV-2 om bord», skriver Helse- og omsorgsdepartementet.

Forbudet mot ilandstigning gjelder bare for kystcruise som har oppstart i land med karanteneplikt eller dersom fartøyet underveis har tatt ombord personer fra land med karanteneplikt, eller dersom passasjerer eller mannskap underveis har gått i land i områder med karanteneplikt. Ved mistanke om smitte ved avslutning av cruise skal alle bli ombord til lokal helsemyndighet har besluttet videre håndtering, opplyser departementet.

Dette er nye nasjonale tiltak:

Anbefalinger:

Sosial kontakt:

 • Ikke ha besøk av flere enn 20 gjester.

Arbeidsliv:

 • Økt tilstedeværelse på arbeidsplassen.
 • Arbeidsgiver vurderer i større grad om hjemmekontor er nødvendig i lys av den lokale smitterisikoen.
 • De som er beskyttet trenger ikke å holde avstand til andre på arbeidsplassen, men bør ta spesielt hensyn til ubeskyttede i risikogrupper.

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter:

 • Unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand både utendørs og innendørs der det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Dette åpner for trening i kontaktidrett for voksne.
 • For voksne anbefales gruppestørrelsen å være inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Sommmer- og aktivitetsleir:

 • Antall deltakere på sommerleir, aktivitetsleirer og andre fritidstilbud, som samler mange personer og varer over flere dager, anbefales begrenset inntil 300, og det anbefales at man deler deltakerne inn i grupper med omtrent 40 personer.
 • Det er ikke et krav om å holde 1 meters avstand, men de generelle anbefalingene om avstand og god håndhygiene gjelder også på leir, både for voksne og barn.
 • Når det skjer aktiviteter på leiren som ikke kan gjennomføres uten å være nærmere enn 1 meter, gjelder ikke anbefalingen om å holde avstand.

Toppidrett:

 • Toppidrett kan utøves som normalt. Det betyr at seriespill kan gjennomføres utendørs og innendørs.

Regler:

Idretts-, kultur og fritidsaktiviteter:

 • Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand.
 • Voksne i breddeidretten får unntak fra 1-metersregelen ved deltakelse på idrettsarrangementer som kamper og stevner innen regionen/kretsen, Dette gjelder både utendørs og innendørs.
 • Voksne dansere, musikere og scenekunstnere som ikke er profesjonelle kunstnere får unntak fra 1-metersregelen på både utendørs og innendørs kulturarrangementer, dersom de ellers trener eller øver sammen.

Arrangementer:

Private: Inntil 100 personer på offentlig sted eller i leide/lånte lokaler, inne og ute.

Offentlige:

Uten test eller koronasertifikat:

 • Faste tilviste plasser innendørs: Inntil 1.000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Faste tilviste plasser utendørs: Inntil 2.000 personer (500 x 4 kohorter)
 • Uten faste plasser innendørs: Inntil 400 personer (200 x 2 kohorter)
 • Uten faste plasser utendørs: Inntil 800 personer (200 x 4 kohorter)

Med test eller koronasertifikat:

 • Faste tilviste plasser innendørs: 50 % kapasitet opp til maks 2.500 personer (500 x 5 kohorter)
 • Faste tilviste plasser utendørs: 50 % kapasitet opp til maks 5.000 personer (500 x 10 kohorter)
 • Uten faste plasser innendørs: 50 % kapasitet opp til maks 1.000 personer (500 x 2 kohorter)
 • Uten faste plasser utendørs: 50 % kapasitet opp til maks 2.000 personer (500 x 4 kohorter)

Uteliv, serveringssteder og arrangementer med skjenkebevilling:

 • Skjenkestoppen kl. 24:00 oppheves (innslippsstopp og krav om registrering, bordservering, redusert antall gjester, sitteplasser til alle gjester og avstand opprettholdes).
Powered by Labrador CMS