Flere evakueringer stresser befolkningen

Hyppige evakueringer er slitsomt for de som bor i utsatte områder, for lokale myndigheter og for de som skal treffe beslutningene.

Lokalstyreleder, Arild Olsen, rett etter skredet som raserte to leilighetsbygg i Lia i februar i år.
Lokalstyreleder, Arild Olsen, rett etter skredet som raserte to leilighetsbygg i Lia i februar i år.
Publisert

Tirsdag denne uken arrangerte Longyearbyen lokalstyre (LL) en sikkerhetsdag der politikere, administrasjonen i LL, Sysselmannen og NVE (Norges vassdrags og energidirektorat) utvekslet informasjon om framtidige sikringstiltak, ansvarsområder og forventninger.

Formålet var å gi politikerne kunnskap om myndighetsrollen lokalstyret har og få fram kompleksiteten i ulike sikringstiltak. De diskuterte også samfunssikkerhet på mer generell basis, ikke bare naturfarer.

Sikringstiltak
Den siste tiden har det vært jobbet intenst for å enten få på plass permanente sikringstiltak eller flytte folk vekk fra skredfarlig område.

Lokalstyreleder Arild Olsen opplyser at det nå er NVE som er i førersette i denne prosessen videre. LL søkte tidligere om 100 millioner til sikringstiltak. De har nå trekt denne søknaden og NVE har tatt på seg oppgaven med å skaffe midlene det er behov for. De kommer til å søke penger fra Olje- og energidepartementet for å få fullsikret Lia, Nybyen, Vannledningsdalen, Elveleiet, Longyearbyen barnehage og veistrekningen ut mot flyplassen.

– Alt dette må prosjekteres og det vil ta lang tid. Vi her lokalt skal også bidra for å gjøre sikringstiltakene mest mulig hensiktsmessige, sier Olsen.

Evakueringer
Lokalstyrelederen uttrykker bekymring for at kommende vinter kan bli ekstra krevende.

– Alt avhenger av været og det er selvfølgelig vanskelig å spå. Men vi må være forberedt på at det blir hyppigere evakueringer. Det er på mange måter urovekkende, og det er uheldig i forhold til å bygge et samfunn, sier Olsen.

Han registrerer mer sinne og frustrasjon i befolkningen etter som tiden går. Det mener han er naturlig og forståelig.

– Mange har opplevd et tillitsbrudd til varslingssystemet. Vår oppgave er å sikre befolkningen og bygge opp igjen den tapte tilliten, sier han.

God prosess
Arbeidet med å få på plass permanent sikring er godt i gang. Det første tiltaket i Lia er planlagt i år.

– Vollene som er under planlegging vil kunne gi oss nytt jomfruelig areal å bygge på når arbeidet er gjennomført. Så vil det bli en diskusjon hva vi skal bruke området i Lia til, der det gikk skred den 19. desember i 2015. Den diskusjonen ønsker jeg å dra opp for å være sikker på at vi beveger oss i riktig retning. Etter det tragiske utfallet skredet fikk, må vi diskutere om vi bare skal la dette være en grønn flekk eller om vi skal bygge opp igjen boliger der, sier Olsen.

Lokal varsling

Etter planen skulle LL ta over den lokale varslingen denne våren. Dette er nå utsatt inntil videre.

Etter dialog mellom LL, NVE og Sysselmannen, og sett i lys av det siste skredet som gikk i februar, er vurderingen at NVE fortsetter med dette i en overgangsfase. Kompleksiteten i varslingen har vist seg å være særs krevende.

Olsen sier at de i fremtiden kommer til å leie inn disse tjenestene. Hvilken leverandør LL skal velge blir ikke et spørsmål om økonomi, men hvem som leverer den beste tjenesten.

Powered by Labrador CMS