Ni båter får gå i havn i sommer:

– Flere selskaper synes det er utfordrende

Den siste uken har både MS «Spitsbergen» og «Le Boreal» lagt til kai i Longyearbyen. Synet var kjærkomment for mange, men det blir ikke mange båter som kommer til byen i sommer.

Vikarierende reiselivsrådgiver Torill Brandal Berge (t.v.) og sysselmann Kjerstin Askholt har inntrykk av at de fleste selskapene som kontakter dem angående anløp i Longyearbyen er godt opplest på veilederen for kystcruise.
Vikarierende reiselivsrådgiver Torill Brandal Berge (t.v.) og sysselmann Kjerstin Askholt har inntrykk av at de fleste selskapene som kontakter dem angående anløp i Longyearbyen er godt opplest på veilederen for kystcruise.
Publisert

Etter at veilederen for kystcruise ble klar 12. juni, har det vært mye å gjøre for Sysselmannen. Vikarierende reiselivsrådgiver Torill Brandal Berge har hatt nok å sette fingrene i.

– Mye handler om å veilede bedriftene i hvordan de best mulig ivaretar smittevernet med tanke på risikoområdene. Selskapene sender inn planer til oss, vi ser gjennom og veileder før vi sender videre til sykehuset. Deretter gir smittevernlegen en godkjenning eller et avslag av planene før vi har det endelige vedtaket, forteller Berge.

Skal ikke stå på sen saksbehandling

Sysselmann Kjerstin Askholt roser samarbeidspartnerne som gjorde det hun kaller for et enormt arbeid i forkant.

– Vi brukte mye tid med Visit Svalbard og Aeco på veilederne. Veilederen for kystcruise ble så godt mottatt at den gjelder tilsvarende for hele norskekysten. All ære til reiselivet her oppe, som legger en god standard, sier hun.

– Pandemien tar opp mye tid for hele etaten?

– Det er flere her som bruker nesten all tid på Covid 19-relaterte ting. I tillegg må alt skje fort. Da vi gikk fra total «lockdown» til en fornuftig gjenåpning skulle det ikke stå på sen saksbehandling – sakene ble høyt prioritert, forteller sysselmannen.

Velger ikke å komme

Reiselivsrådgiver Berge har inntrykk av at selskapene har gjort en veldig grundig jobb med tanke på veilederen. Noen henvender seg også til Sysselmannen for å høre om hvilke muligheter de har.

– Flere av skipene synes det er en utfordring med makskapasiteten på 50 prosent. I tillegg er det krav til eget helsepersonell og de må kunne gå til Tromsø i tilfelle smitte. Etter veiledning velger derfor noen ikke å komme i år, fordi det ikke er lønnsomt, forteller hun.

Foreløpig er det ni båter som har fått tillatelse til å gå i land i Longyearbyen. De tre største er «Le Boreal», MS «Spitsbergen» og MS «Amundsen», med en makskapasitet på henholdsvis 132, 110 og 250.

Godt forberedt

Helseberedskapen i Longyearbyen har ikke kapasitet til å håndtere fastboende og flyturister i tillegg til cruisepassasjerer. Derfor må båtene som kommer kunne gå til Tromsø hvis det oppstår smitte ombord.

– Vi har derfor en tett dialog med Helse Nord og UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge). Vi kan ikke håndtere et utbrudd på skip lokalt i Longyearbyen. De fastboende og andre turister er det vi er dimensjonert for, sier Askholt.

– Har folk en grunn til å være bekymret med tanke på turismen, korona og sykehus-kapasitet?

– Nei. Ingen skal måtte føle at det ikke er trygt å komme til Svalbard. Hadde vi også tatt i mot store båter med smitte ombord hadde det kanskje vippet over, men nå er vi godt forberedte, svarer sysselmannen.

En egen epi-shuttle, eller kuvøse, er også bestilt til Longyearbyen.

– Slik kan vi ivareta ansvaret i de andre bebyggelsene på Svalbard, som Ny-Ålesund, Svea, Barentsburg og Pyramiden. Da kan vi hente syke personer i de andre bosetningene til Longyearbyen, hvor de vil bli hentet av Luftambulansen og Helse Nord for transport til fastlandet, forteller Askholt.

Flere møter

Hver mandag har Sysselmannen koordineringsmøte med sykehuset og Longyearbyen lokalstyre med havnemyndighetene. Slik forsikrer de at alle er oppdaterte på nye endringer og oppdaterte veiledere til enhver tid.

– Vi snakker om stort og smått. Alt fra enkeltsaker til de store planene. Og hvordan vi skal unngå å få opp båter som går under radaren, for eksempel. Endringer kan skje raskt, sier Askholt.

Kommer til å vare

Når det kommer til hvordan de lokale tar hensyn til smittevernreglene, er sysselmannen så langt fornøyd med det hun har sett.

– Det blir ekstra viktig nå når vi får flere gjester. Vi har levd relativt beskyttet med tanke på smittevernfare, men med flere turister øker også risikoen. Vi ser eksempler andre steder i Europa som kanskje har åpnet opp litt for tidlig, og som må stenge ned igjen. Vi må alle jobbe sammen, dette kommer nok til å vare en god stund fremover, konkluderer hun.

– Hvor nær er man å trykke på den røde knappen hvis det oppstår smitte?

– Det blir en løpende vurdering. Smittevernlegen sier at vi skal tåle enkelttilfeller. Målet må være at vi skal holde pandemien unna Svalbard, men vi er forberedt på at den kommer, svarer Kjerstin Askholt.

Powered by Labrador CMS