Minneord:

Gunnar (GC) Rein Christiansen til minne

En hedersmann er gått bort.

Publisert

Gunnar (GC) Rein Christiansen døde 15. april 2020. Han ville blitt 90 år til høsten. En hedersmann er gått bort.

GC var utdannet bergingeniør/sivilingeniør ved NTH (nå NTNU) og hadde sitt virke i Store Norske det meste av sitt yrkesaktive liv. I mange år vekslet han mellom å være teknisk direktør ved hovedkontoret i Bergen, og ved å være vintersjef i Longyearbyen. Etter et avbrekk med egen takstmannforretning (industritakst) vendte han tilbake til Store Norske som administrerende direktør i 1988. Fra denne stillingen ble han pensjonist i selskapet. GC holdt god kontakt med selskapet i alle år, og var levende opptatt av utviklingen i Store Norske og på Svalbard. Han var også medlem av selskapets styre før han ble administrerende direktør.

GC var med sitt engasjement en aktiv bidragsyter til de forandringer som Store Norske gjennomgikk på 80- og 90-tallet. Med oppsplitting av selskapet og tilrettelegging for ny virksomhet. Han bidro lojalt med sitt for å gjennomføre myndighetenes og styrets vedtak, selv om han ikke nødvendigvis var enig i alle tiltak som omstillingen førte med seg.

Gunnar var et meget aktivt medlem av Store Norskes Pensjonistforening etter at han ble pensjonist. Han var leder i perioden 2005–2012. Foreningens medlemmer kjente GC godt, både som sjef og som medmenneske. Alle kjente hans stil, fast og bestemt, men alltid lyttende til hva folket mente. Alltid tilstedeværende. Og hvem husker ikke hans spesielle form for «latter».

GC var høyt respektert på alle plan. Det være seg hos gruvearbeiderne og øvrige ansatte, fagforeningene, ledelsen, eierne (staten) og andre samarbeidspartnere.

Pensjonistforeningens medlemmer minnes GC med mange gode minner. Våre tanker går også til barn, svigerbarn, barnebarn og oldebarn.

Powered by Labrador CMS