Minneord:

Professor Jürgen Röttger til minne

Professor Jürgen Röttger døde den 31. mai i år, 83 år gammel.

Publisert

Professor Jürgen Röttger døde den 31. mai i år, 83 år gammel. Hans bortgang er et stort tap for det vitenskapelige kollegium, og for oss som arbeidet nært med ham i mange år. Jürgen Röttger var direktør av EISCAT fra 1986 til 1997 og ledet den internasjonale organisasjonen gjennom en rekke tekniske utfordringer med en fast og kyndig hånd. Han la spesielt ned en stor innsats for å etablere EISCAT Svalbard Radar (ESR) som stod klar for ionosfæriske studier på Gruve 7-fjellet ved Longyearbyen i 1996, et prosjekt han på imponerende vis ledet både innen oppsatt tids- og budsjettramme. I denne prosessen utnyttet han også sine faglige kontakter til å utvide den internasjonale interessen for EISCAT ved å bringe Japan inn som et syvende medlemsland i organisasjonen, noe som gjorde det mulig å utvide anlegget med en antenne nummer to.

Jürgen Röttger var meget opptatt av å benytte Svalbard i forskningssammenheng og inviterte forskere ved Nordlysobservatoriet i Tromsø til å installere SOUSY- radaren for mesosfæriske studier i Adventdalen, et samarbeide som er blitt videreført gjennom Tromsø Geofysiske Observatorium ved UiT.

Röttger var også en aktiv radioamatør og hadde installert en spesial- antenne på ESR som han benyttet når han besøkte stasjonen.

Vi ønsker å uttrykke vår takknemmelighet for den tiden vi fikk sammen med Jürgen og den kunnskapen han overførte til oss spesielt forbundet med vår forskningsvirksomhet på Svalbard.

Vi lyser fred over Jürgen Röttgers minne.

Asgeir Brekke og Chris Hall

Powered by Labrador CMS