Hva mener velgerne?:

Ti om valget

Det nærmer seg lokalstyrevalg. Svalbardposten har vært ute i gata og snakket med folk om hva de mener er de viktigste sakene, og hvilket parti som får deres stemme.

Hva er de viktigste sakene, og hva skal de stemme? Svalbardposten snakket med ti av Longyearbyens innbyggere om det kommende lokalstyrevalget.
Hva er de viktigste sakene, og hva skal de stemme? Svalbardposten snakket med ti av Longyearbyens innbyggere om det kommende lokalstyrevalget.
Publisert
<strong class="nf-o-text--strong">Stian Bringsverd Olsen (38)</strong><br/>– Miljø og energi lokalt er saker jeg bryr meg om. Som ny her blir man ekstra oppmerksom på utfordringer, og jeg mener at det må satses på forskning på fornybar energi. Det finnes andre utfordringer her enn på fastlandet, men som ny er jeg foreløpig mest fascinert av samfunnet.<br/>Det blir fort et grønt parti som får min stemme, som begynner på M og slutter på DG.
Stian Bringsverd Olsen (38)
– Miljø og energi lokalt er saker jeg bryr meg om. Som ny her blir man ekstra oppmerksom på utfordringer, og jeg mener at det må satses på forskning på fornybar energi. Det finnes andre utfordringer her enn på fastlandet, men som ny er jeg foreløpig mest fascinert av samfunnet.
Det blir fort et grønt parti som får min stemme, som begynner på M og slutter på DG.
<strong class="nf-o-text--strong">Hedda Andersen (33)</strong><br/>– Miljøvern og forvaltning av natur i forhold til turisme er sakene jeg bryr meg mest om. Kulturminneskrotet som dyr setter seg fast i er tull, det er jo bare søppel. Det er også en ekstrem boligmangel i byen, så bosituasjonen for de som jobber her må bli bedre. <br/>Jeg vet ikke hva jeg skal stemme enda. Akkurat nå virker det som om de på høyresiden har mest fornuftig å komme med.
Hedda Andersen (33)
– Miljøvern og forvaltning av natur i forhold til turisme er sakene jeg bryr meg mest om. Kulturminneskrotet som dyr setter seg fast i er tull, det er jo bare søppel. Det er også en ekstrem boligmangel i byen, så bosituasjonen for de som jobber her må bli bedre.
Jeg vet ikke hva jeg skal stemme enda. Akkurat nå virker det som om de på høyresiden har mest fornuftig å komme med.
<strong class="nf-o-text--strong">Aleksander Vatn (32)</strong><br/>– Jeg synes det er viktig at man fokuserer på like rettigheter og lønnsforhold for alle, sånn det er nå er det store forskjeller i de forskjellige næringene. Det er også forskjeller mellom nasjonene, en norsk guide har kanskje bedre arbeidsvilkår enn en utenlandsk person som jobber i samme firma. I tillegg må boligsituasjonen bli mye bedre. <br/>Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, men heller mot den røde siden. Det blir nok AP eller Venstre.
Aleksander Vatn (32)
– Jeg synes det er viktig at man fokuserer på like rettigheter og lønnsforhold for alle, sånn det er nå er det store forskjeller i de forskjellige næringene. Det er også forskjeller mellom nasjonene, en norsk guide har kanskje bedre arbeidsvilkår enn en utenlandsk person som jobber i samme firma. I tillegg må boligsituasjonen bli mye bedre.
Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, men heller mot den røde siden. Det blir nok AP eller Venstre.
<strong class="nf-o-text--strong">Guri Skrettingland (33)</strong><br/>– Skolepolitikk og økt støtte til skolen er saker jeg bryr meg mye om på nasjonalt nivå. Her er det trygg skolevei og det er viktig å bevare de gode tilbudene som allerede finnes, og da må man sørge for en lavere utskiftning av arbeidstakere. Man må gjøre det attraktivt å bli her. <br/>Når det kommer til hva jeg skal stemme holder jeg meg på venstresiden.
Guri Skrettingland (33)
– Skolepolitikk og økt støtte til skolen er saker jeg bryr meg mye om på nasjonalt nivå. Her er det trygg skolevei og det er viktig å bevare de gode tilbudene som allerede finnes, og da må man sørge for en lavere utskiftning av arbeidstakere. Man må gjøre det attraktivt å bli her.
Når det kommer til hva jeg skal stemme holder jeg meg på venstresiden.
<strong class="nf-o-text--strong">John Kristian Bø (54)</strong><br/>– Det er mye skrot som er verna, og dyr vikler seg inn i det og tar skade. Det må man rydde opp i. Jeg synes også at man må diskutere hvordan man skal regulere den voldsomme turismen. De legger igjen penger, men her hvor jeg jobber er det lite. Når det kommer så mange på én gang blir det mye søppel og forurensing, det er ikke positivt. Man burde heller satse på de mindre ekspedisjonscruisene.<br/>Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme enda, men heller kanskje mot AP.
John Kristian Bø (54)
– Det er mye skrot som er verna, og dyr vikler seg inn i det og tar skade. Det må man rydde opp i. Jeg synes også at man må diskutere hvordan man skal regulere den voldsomme turismen. De legger igjen penger, men her hvor jeg jobber er det lite. Når det kommer så mange på én gang blir det mye søppel og forurensing, det er ikke positivt. Man burde heller satse på de mindre ekspedisjonscruisene.
Jeg har ikke bestemt meg for hva jeg skal stemme enda, men heller kanskje mot AP.
<strong class="nf-o-text--strong">Evelin Aljas (50)</strong><br/>– Det viktigste er at folk som bor her har det bra. Boligkrise og klimaendringene som fører til evakueringer på kort varsel er ikke bra. Før var folk i byen mer positive, nå er det mye negativitet i forbindelse med arbeidsliv og bolig. Politikerne må også bli flinkere til å engasjere folket, mange kan føle seg uviktige når det kommer til den politiske debatten. Veiene er også helt grusomme, og det må det gjøres noe med. <br/>Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, men det blir et sentrumsparti eller ett mot venstresiden.
Evelin Aljas (50)
– Det viktigste er at folk som bor her har det bra. Boligkrise og klimaendringene som fører til evakueringer på kort varsel er ikke bra. Før var folk i byen mer positive, nå er det mye negativitet i forbindelse med arbeidsliv og bolig. Politikerne må også bli flinkere til å engasjere folket, mange kan føle seg uviktige når det kommer til den politiske debatten. Veiene er også helt grusomme, og det må det gjøres noe med.
Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, men det blir et sentrumsparti eller ett mot venstresiden.
<strong class="nf-o-text--strong">André Gundersen (42)</strong><br/>– Boliger er den viktigste saken for meg, vi trenger flere. Man utvider hoteller, men mange har ikke et sted å bo og blir tvangsflyttet og kastet rundt. Jeg synes ikke noe om at det er lov med AirBnb her, da står jo mange leiligheter tomme store deler av året. <br/>Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, hvert valg er vanskelig. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å stemme Frp, men man vet aldri. Kanskje finner jeg ut andre ting frem mot valget som gjør at jeg endrer mening.
André Gundersen (42)
– Boliger er den viktigste saken for meg, vi trenger flere. Man utvider hoteller, men mange har ikke et sted å bo og blir tvangsflyttet og kastet rundt. Jeg synes ikke noe om at det er lov med AirBnb her, da står jo mange leiligheter tomme store deler av året.
Jeg er usikker på hva jeg skal stemme, hvert valg er vanskelig. Jeg tror kanskje at jeg kommer til å stemme Frp, men man vet aldri. Kanskje finner jeg ut andre ting frem mot valget som gjør at jeg endrer mening.
<strong class="nf-o-text--strong">Trude Holmsen (47)</strong><br/>– Ny flerbrukshall er viktig for miljøet, barn og unge, slik at de får et bedre treningstilbud. Bedre gang- og sykkelvei er også viktig. Man må også fokusere på å holde på den gode kompetansen i skolen, og sørge for en lavere utskiftning av arbeidstakere. Å sette søkelys på et tungoljeforbud i Isfjorden er også bra. Billigere mat, eller konkurranse til matbutikken, hadde også vært bra.<br/>Jeg kommer til å stemme enten et sentrumsparti eller blått.
Trude Holmsen (47)
– Ny flerbrukshall er viktig for miljøet, barn og unge, slik at de får et bedre treningstilbud. Bedre gang- og sykkelvei er også viktig. Man må også fokusere på å holde på den gode kompetansen i skolen, og sørge for en lavere utskiftning av arbeidstakere. Å sette søkelys på et tungoljeforbud i Isfjorden er også bra. Billigere mat, eller konkurranse til matbutikken, hadde også vært bra.
Jeg kommer til å stemme enten et sentrumsparti eller blått.
<strong class="nf-o-text--strong">Erlend Christensen (26)</strong><br/>– Man trenger en bedre plan for turismen. Hva som må gjøres vet jeg ikke, men det har en stor innvirkning på byen. Det er jo Arktis vi bor i, og det er ikke bare å sette seg i en båt og kjøre rundt øya. Kanskje kommer det mer konkrete planer etter at ulykken først har inntruffet. Noe må vi jo leve av, jeg er glad det ikke er jeg som skal bestemme. <br/>Stemmingen her er ikke som på fastlandet, så jeg er usikker. Men noe i sentrum, kanskje.
Erlend Christensen (26)
– Man trenger en bedre plan for turismen. Hva som må gjøres vet jeg ikke, men det har en stor innvirkning på byen. Det er jo Arktis vi bor i, og det er ikke bare å sette seg i en båt og kjøre rundt øya. Kanskje kommer det mer konkrete planer etter at ulykken først har inntruffet. Noe må vi jo leve av, jeg er glad det ikke er jeg som skal bestemme.
Stemmingen her er ikke som på fastlandet, så jeg er usikker. Men noe i sentrum, kanskje.
<strong class="nf-o-text--strong">Alexander Selven (41)<br/></strong>– Cruiseturisme og bruk av tungolje er saker jeg bryr meg om, det må bli strengere krav til skipene. Muligheter for landstrøm hadde vært bra. Når det gjelder turismen synes jeg også at det må bli strengere regulert, sånn at måten de forstyrrer dyreliv på ikke går utover oss som er lokale. Ellers synes jeg at det er viktig å fornye de boligene vi allerede har, og få flere familieboliger. Boligbyggingen begynner for sent, og så blir det skippertak i forhold til behovet. <br/>Jeg ønsker ikke å si hva jeg skal stemme.
Alexander Selven (41)
– Cruiseturisme og bruk av tungolje er saker jeg bryr meg om, det må bli strengere krav til skipene. Muligheter for landstrøm hadde vært bra. Når det gjelder turismen synes jeg også at det må bli strengere regulert, sånn at måten de forstyrrer dyreliv på ikke går utover oss som er lokale. Ellers synes jeg at det er viktig å fornye de boligene vi allerede har, og få flere familieboliger. Boligbyggingen begynner for sent, og så blir det skippertak i forhold til behovet.
Jeg ønsker ikke å si hva jeg skal stemme.
Powered by Labrador CMS