Får samme hederstittel som statsministeren

Norsk Polarinstitutts direktør og tidligere Unis-direktør i celebert selskap.

Ole Arve Misund blir æresalumn ved Universitetet i Bergen.
Ole Arve Misund blir æresalumn ved Universitetet i Bergen.
Publisert

Ole Arve Misund

Cand.scient.- og dr.philos.-grad i fiskeribiologi fra Universitetet i Bergen.

Direktør ved Norsk Polarinstitutt.

Professor II i klimaeffekter i polområdene ved Geofysisk institutt, UiB.

Tidligere direktør ved Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES) 2016-2017.

Tidligere direktør for Universitetssenteret på Svalbard (Unis) 2012 til 2016.

Tidligere forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet (HI) 2000-2012.

Direktør for Norsk Polarinstitutt, dr.philos Ole Arve Misund, er utnevnt til årets æresalumn 2018 ved Universitetet i Bergen.

– Ole Arve Misund har gjennom sine ulike lederroller i forsknings- og utdanningssektoren vært opptatt av at institusjonene han ledet skulle ha et godt faglig samarbeid med Universitetet i Bergen (UiB). Dette fokuset har således ført til en rekke samarbeidsavtaler som er strategisk viktige for UiB. Det er derfor en ære å tildele ham tittelen som årets æresalumn, sa rektor Dag Rune Olsen i en kunngjøring under årets Christiekonferanse.

Pådriver for polarforskningssamarbeid

«Misunds tydelige samarbeidslinje har blant annet gitt seg uttrykk gjennom inngåelsen av den strategisk viktige samarbeidsavtalen mellom UiB og Polarinstituttet i januar i år», skriver UiB i en pressemelding.

Avtalen skal legge til rette for økt faglig samarbeid innen forskning, undervisning, innovasjon og formidling.

UiB og Norsk Polarinstitutt er begge betydelige aktører innen polar forskning i global skala.

Aktiv bidragsyter

Ole Arve Misund har en solid leder- og forskererfaring.

Han har vært leder for en rekke viktige forskningsinstitusjoner de siste tiårene, og har samarbeidet mye med UiB.

Misund var forskningsdirektør ved Havforskningsinstituttet fra 2000 til 2012 og Unis-direktør fra 2012 til 2016.

Fra 2016 til 2017 var Misund direktør ved Norsk institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES). Da var den nåværende direktøren ved Norsk Polarinstitutt en aktiv pådriver og bidragsyter i arbeidet med å realisere den marine klyngen i Bergen.

«Han arbeidet målrettet for et godt faglig samarbeid mellom NIFES og relevante fagmiljøer på UiB», påpeker universitetet.

Skaffet avansert forskningsfartøy

I Misunds tid som Unis-direktør gikk universitetssenteret inn som partnerinstitusjon i to prestisjefylte sentre som ledes fra UiB: Birkelandssenteret for romforskning og bioCEED for biologiutdanning.

– I løpet av fire gode år som direktør ved Universitetssenteret på Svalbard var jeg så heldig at Unis fikk være med som partner på disse to sentrene i stor konkurranse, sier Misund til Svalbardposten.

Under tiden ved Havforskningsinstituttet (HI) var Misund også sterkt medvirkende til det gode samarbeidet som ble utviklet mellom HI og UiB innen felles fartøydrift, inklusiv anskaffelsen av G.O. Sars, verdens mest avanserte forskningsfartøy.

– Ekstraordinær innsats

Universitetet i Bergen skriver i en pressemelding at hensikten med å utnevne æresalumner er å rette oppmerksomhet mot tidligere studenter som har gjort en ekstraordinær innsats overfor universitetet eller innenfor sitt fagområde eller arbeidsfelt.

Tidligere har UiB utnevnt høyesterettsdommer Magnus Matningsdal, programleder Selda Ekiz, statsminister Erna Solberg og tidligere utenrikskorrespondent Hans-Wilhelm Steinfeld til æresalumner.

Misund legger ikke skjul på at det er stort å bli en del av denne gjengen.

– De andre prisvinnerne er kjente og profilerte mennesker med betydelige roller, så dette hadde jeg ikke regnet med. Det er veldig hyggelig å få utmerkelsen - en stor glede og ære, sier 60-åringen fra Misundet utenfor Molde.

Her kan du lese om flere Svalbard-folk

Powered by Labrador CMS